12. Alá-, és mellérendelt viszonyok a nyelvben
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel  

12. Alá-, és mellérendelt viszonyok a nyelvben

 

            Az összetett mondatban kettő, vagy kettőnél több alany-állítmányi szerkezet van. Egységei a tagmondatok, melyeket vesszővel választunk el egymástól. Az összetett mondatok alárendelők és mellérendelők lehetnek.

 

Alárendelő:    A tagmondatok nem egyenrangúak, főmondat + mellékmondat.

A mellékmondat a főmondat valamelyik mondatrészét fejti ki.

A főmondatban lévő utalószó jelzi, hogy milyen típusú a mondat.

 

- állítmányi: Az álljon fel, aki súgott!

- alanyi: Olyan a mosdó, amilyen a törülköző.

                        - tárgyi: Azt szeretném én is, amit te.

                        - határozói: Oda menj, ahová és mondom!

                        - jelzői: Annyi esze sincs, mint egy tyúknak.

 

Mellérendelő:A tagmondatok egyenrangúak, nincsenek egymással nyelvtani függésben.

                        Tartalmi, logikai viszonyban vannak.

 

                        - kapcsolatos: Kenyeret és tejet vettem.

                        - ellentétes: Szép, de drága ez a könyv.

                        - választó: Tejet vagy tejszínt kérsz?

                        - magyarázó: Megfizethetetlen, mivel drága ez a könyv.

                        - következtető: Drága, tehát megfizethetetlen ez a könyv.

 

FELADAT:

 

Rövid mondatokról el kell dönteni, melyik milyen összetett mondat.