13. Azonos alakúság, többértelműség és rokon értelműség a nyelvben
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel  

13. Azonos alakúság, többértelműség és rokon értelműség a nyelvben

 

            Minden szónak van hangalakja és jelentése.

 

Az azonos alakú szavak (homonímák) hangalakja azonos, de jelentésük eltérő, és a jelentések között nincsen semmiféle összefüggés.

                                                           H – J – J – J

Nyelvtanilag: vár, mer, ég, nyúl, dob, fog, ár

Kiejtésben: fojt – folyt, szabja – szablya

 

Egyjelentésű szavak hangalakja csak egy jelentést idézhet fel. Főleg összetett szavak

H – J

vármegyerendszer

erőcsatorna

 

Többjelentésű szavak hangalakjához több jelentés kapcsolható, a jelentések között kapcsolat van.

                                                           H – J1 – J2 – J3

fül, körte, tanács, levél, nyelv

 

Rokon értelmű szavak (szinonímák) ugyanazon dolog más szóval való kifejezésére használhatóak. Hangulati, tartalmi különbség is lehet köztük.

                                                           H – J       H – H – H – J

                                                                 

                                                           H – J

édesanya, anyu, anyuci, anya

kacag, nevet, röhög, vihog

 

Hasonló hangzású szavak a paranímák, a jelentések közt kapcsolat van, de nem egyeznek meg.

helység – helyiség, érem – érme                       H -

alakváltoztatok: vödör – veder                J

                                                                       H -

alakpárok: egyenlőre – egyelőre                      H – J

                                                                        

                                                                       H – J

 

Ellentétes jelentésű szó, mikor két különböző hangalakhoz, ellentétes jelentés kapcsolódik.

                                                                       H – J

                                                                            

                                                                       H – J

jó – rossz

nap – éjj

jön – megy

 

FELADAT:

 

Egy versből ki kell gyűjteni a szavakat.