20. A magyar nyelv eredete és rokonsága
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel  

20. A magyar nyelv eredete és rokonsága

 

FINNUGOR ALAPNYELV

 

 

            ugor alapnyelv                                                 finn- perumi alapnyelv

 

 

ősmagyar             ős-obiugor                                      zűrjén                          finn-volgai

                                                                                  votják

 

magyar      vogul (manysi)                                                        volgai                   közfinn                          osztják (hanti)                                                                                      nyelvek

 

 

                                                                                                        mordvin                 finn

                                                                                                       cseremisz                észt

 

A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád, finnugor ágába tartozik.

 

Nyelvrokonságunk bizonyítékai:

 

1. A nyelvtani rendszer egyezései:

 

            Minden rokonnyelvünk, úgy mint a  magyar, agglutináló, azaz ragasztó nyelv.

           

magyar:            hal│ban                       szauná│ban

            finn:                  kala│ssa                      sauna│ssa

 

A személyes névmások is hasonlóak: én – mine

 

2. Az alapnyelv szókincse:

 

            A legfontosabb szavak azonos tőből vannak: van, lesz, hal, él, enni, inni,

Testrészek: mell, váll, fül…

            Rokonnevek: apa, anya, fiú, lány, nő…

            Állat-, és növényvilág: zöld, fű, béka, bokor, róka, kutya

            Számnevek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7… 100…

            Egyéb: tavasz, nyár, ősz, tél, kő, falu, ajtó, fazék, ágy, ég, hamu…

 

3. A szabályos hangmegfelelés:

 

            A hasonló helyzetben lévő hangok mindig azonos módon térnek el egymástól.

           

A szókezdő „k-h” hangok:                   kolme = három, kala = hal

A szóban „t-z” hangok:                        kota = ház

A szókező „s” hang lekopása:  sappe = epe

 

Finn:                Kala uiskele elevene veden alla.

Magyar:           A hal úszkál elevenen a víz alatt.

A legnagyobb nyelvtörténészek:

 

            Sajovics János, Gyarmati Sámuel, a XVIII. századból

            Reguly Antal a XIX. századból

            Körösi Csoma Sándor

            Budenz József

 

Rokonítási kísérletek:

 

            A XVIII. században Geley Katona István, a héberrel próbálta rokonítani a magyart.

            A XIX. században Vámbéri Ármin, az ugor-török háborút magyarázta bele a magyar

nyelv eredetébe. A sumér nyelvel is próbálkoztak, de természetesen egyik állítás sem  felelt meg az igazságnak.

 

FELADAT: