21. Szókincsünk bővítésének forrásai
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel  

21. Szókincsünk bővítésének forrásai

 

            Szókincsünk bővítésének két fontos forrása van:

 

1. Külső szóalkotási mód:

 

- Az idegen szavak:      ezek későbbi átvételek, nem illeszkedtek be teljesen nyelvünk

rendszerébe, pl. jetzki, projekt, image, manager…

 

- Nemzetközi vándorszavak:    ezeket nem egy nyelvből vettük át, pl. troli, hotel, metró…

 

- Jövevényszók:           teljesen beilleszkedtek a nyelvi rendszerbe, csak a nyelvészek számára

tűnnek idegennek;

 

török

szláv

német

latin

iráni

olasz

disznó

ugar

gróf

tábla

tej

füge

betű

koma

herceg

iskola

tehén

mandula

ács

csizma

borbély

kolostor

arany

kandalló

bor

megye

papír

ceruza

hús

piac

 

 

2. Belső szóalkotási mód:

 

- Szóképzés:    Mai szavaink legnagyobb hányada belső keletkezésű szó, a nyelvrokonoktól

való elválás után keletkeztek ősi, vagy idegen tövekből való képzés útján.

Alapszavak száma kb. 1000. Ősi képzőink egy része is finnugor eredetű; pl. t,

d, l, s, g… álom→ alszik, hervad→ hervadoz, mozog→ mozgat, vág→ vágat

 

- Szóösszetétel: pl. nő + férfi = nép, orr + száj = orca, öt + tíz = ötven, bírságnap = ítéletnap

 

- Mozaikszók:  rövidítésekből alakult ki, pl. MÁV, MAHART, BKV…

 

- Tükörszók:    idegen minta alapján belső, pontos fordítás, pl.

                        állat│kert→ Tier│garten

                        anya│nyelv→ Mutter│sprache

                        világ│nézet→ Welt│anschaung

 

- Szóelvonás:   (vagy negatív szóképzés), pl.

                        kapál→ kapa

                        perel→ per

                        képviselő→ képvisel

                        parancsol→ parancs

 

- Szórövidülés: ősi és ma is élő szóalkotási mód, pl.

                        mozgó→ mozi

                        expresszó→ presszó

                        köszönöm→ köszi

                        trolibusz→ troli

 

- Szóhasadás:   az a jelenség, amikor 1 szónak megváltozik a hangrendisége, ezáltal új szó

lesz, de az etimológia ugyan az, pl.

család→ cseléd

nevel→ növel

selejt→ sejt

 

 

FELADAT: