24. Nyelvművelés
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel  

24. Nyelvművelés

 

            Fő kérdés, hogy kell-e a nyelvművelés? Válasz erre talán Lőrincze Lajos: Emberközpontú nyelvművelés c. könyvében található. Az első fejezetben a nyelvművelés definiálása kerül a középpontba;

„a nyelvművelés célja időtől és helytől függő, mindig az adott társadalom szükségletei

  határozták meg…”

Így például a XIX. század elején a szókincsbővülés.

 

Kell, hogy megőrizzük nyelvünk sajátosságát, elűzzük az ide nem illő angol, illetve egyéb más nyelv szavait.

- Kazinczy és Kosztolányi – Gondolatok a nyelvről – Kosztolányi, a nyelvművelő

- Deme László, Grétsy László, Vahaj Imre – nyelvi illemtan

- Nyelvművelő kézikönyv

- Anyanyelvi őrjárat

 

Nyelvművelő folyóiratok:

 

- Magyar Nyelv: tudományos folyóirat, tudománykutató embereknek, Benkő Lóránd –

  főszerkesztő, nyelvművelő cikkek találhatók benne

- Magyar Nyelvőr: főszerkesztője Kesztler Borlbála

- Édes Anyanyelvünk: főleg diákok számára, felelős szerkesztő Grétsy László

 

Tv-, rádióműsorok: Nyelvőrző, Anyanyelvi Szószóló…

 

A nyelvtani, és nyelvi hibák elkerülése is fontos!

Hibák a terpeszkedő kifejezések (az előadás megrendezésre került), betűejtés (út-ja, kert-je), a helytelen toldalékolás és névutóhasználat, a mondatszerkesztési hibák, és a tö-tö nyelv (melléknévi igenevek használata; a kérdés eldöntött).

 

FELADAT: