François Marie Arouet de Voltaire:Candide avagy az optimizmus
Írta: dezs   
Share this!
Kötelező olvasmány,rövid összefoglaló elemzése  

François Marie Arouet de Voltaire

Candide avagy az optimizmus

(Candide ou l'optimisme)

 

 

 

Szereplők:

 

Candide

Kunigunda, Thunder-ten-Tronckh báró húga

Thunder-ten-Tronckh báró

Pangloss úr, német filozófus

Jacques, holland anabaptista

Don Issacar, zsidó kalmár

Don Fernando d'Ibaraa y Figueora y Mascarenes y Lampourdos y Souza,                                                                                                          Buenos Aires kormányzója

Cacambo, Candide szolgája

Vanderdendur úr, holland hajótulajdonos

Martin, amszterdami tudós

Périgord abbéja

Élie Fréron, párizsi röpiratszerző

Clairon kisasszony, páriszi színésznő

Parolignac márkiné

Byng admirális

Paquette, Thunder-ten-Tronckh báróné szolgálója

fráter Giroflée, theatinus barát

Pococurante szenátor

III. Ahmed, Törökország szultánja

Iván, Oroszország cárja

Károly Edvárd, Anglia királya

Teodor, Korzika királya

Rákóczi, erdélyi fejedelem

 

 

 

 

Történet:

 

Első fejezet (helyszín: Thunder-ten-Tronckh, Vesztfália, Németország):

Candide, Thunder-ten-Tronckh báró húgának törvénytelen fia boldogan éldegél nagybátyja fiával és lányával, Kunigundával annak kastélyában. Jámbor természetű, rajong nevelőjéért, Pangloss mesterért, akivel mindenben egyet is ért. A tanító filozófiája: "minden a legjobban van ezen a legeslegjobb világon". Candide azonban egyszer meg meri csókolni Kunigundát, ezért elzavarják a kastélyból.

 

Második fejezet (helyszín: Valdberghoff-trarbkdikdorff, Németország):

Candide pénz nélkül bolyong, mígnem találkozik két emberrel, akik elviszik a bolgárok táborába katonának. Itt kíméletlenül bánnak vele, amíg ki nem tör a bolgár-avar háború...

 

Harmadik fejezet (helyszín: Németország; Hollandia):

Candide elmenekül a harc hevében. Hollandiában egy Jacques nevű anabaptista fogadja be.

 

Negyedik fejezet (helyszín: Hollandia; Lisszabon, Portugália):

Candide itt találkozik egy leroggyant koldussal, akiről kiderül, hogy ő Pangloss mester. Az öreg elmondja, hogy a bolgárok feldúlták kastélyukat, mindenkit megöltek, csak ő menekült el. Az anabaptista őt is befogadja. Nemsokára mindhárman üzleti útra indulnak hajón Lisszabonba...

 

Ötödik fejezet (helyszín: Lisszabon, Portugália):

A város partjai előtt azonban hajójuk viharba kerül és elsüllyed. Csak Candide, Pangloss és egy matróz menekül meg.

 

 

Hatodik fejezet (helyszín: Lisszabon, Portugália):

A városra ezek után földrengés tör, ezért sebtében autodafét szerveznek, melyen három embert megégetnek, Panglosst felakasztják, Candide-ot pedig megvesszőzik.

 

Hetedik fejezet (helyszín: Lisszabon, Portugália):

Candide-ot ezekután egy öregasszony veszi pártfogásába, aki elviszi egy kastélyba, ahol találkozik - Kunigundával.

 

Nyolcadik fejezet (a mese helyszíne: Thunder-ten-Tronckh, Vesztfália, Németország; Hollandia; Lisszabon, Portugália):

Kunigunda elmeséli történetét: Túlélte a támadást, de később egy zsidó kalmárhoz került, akié ez a kastély is. Azonban a helyi főinkvizítornak is megtetszett, így a két férfi abban egyezett meg, hogy kétnaponta felváltva élvezhetik kegyeit.

 

Kilencedik fejezet (helyszín: Lisszabon, Portugália; Avacena, Spanyolország):

Megérkezik Don Issacar, azonban Candide megvédi szerelmét, leszúrja a zsidót. Később ugyanígy tesz a főinkvizítorral is, ezért hármójuknak menekülniük kell...

 

Tizedik fejezet (helyszín: Lisszabon, Portugália; Lucena; Chillas; Lebrixa; Cádiz, mind Spanyolország; az Atlanti-óceán):

Útközben minden pénzüket ellopják, így érkeznek Cádizba, ahol felszállnak egy spanyol hajóra, mely elviszi őket Dél-Amerikába, hogy harcoljanak a lázadó jezsuiták ellen.

 

Tizenegyedik fejezet (a mese helyszíne: Olaszország; Marokkó):

Az öregasszony a hajón elmeséli történetét: Ő tizedik Orbán pápa és Palestrina hercegnő lánya. Vőlegényét egyszer orvul megölték. Rájuk kalózhajó támadt, családját legyilkolták - majd a kalózokat Marokkó partjainál az arabok...

 

Tizenkettedik fejezet (a mese helyszíne: Marokkó; Ceuta, Spanyolország; Algír, Algéria; Tunisz, Tunézia; Tripolisz, Libéria; Alexandria, Egyiptom; Szmirna, Bulgária; Konstantinápoly, Törökország; Azov; Moszkva, mind Oroszország; Riga, Lettország; Weimar; Lipcse; Kassel, mind Németország; Utrecht; Leyden; Hága; Rotterdam, mind Hollandia):

Itt régi nevelője talált rá, azonban ő eladta az algíri dejnek. Innen megszökött, majd hosszú utat bejárva, Azov ostromakor fél fenekét elveszítve, végül ahhoz a zsidóhoz állt be szolgálónak, akit Candide megölt.

 

Tizenharmadik fejezet (helyszín: Buenos Aires, Argentína):

Megérkezvén Buenos Airesbe, a helyi kormányzó magáénak követeli Kunigundát. Candide-nak menekülnie kell, mert nyomára bukkantak, s üldözésére hajót küldtek utána Európából.

 

 

Tizennegyedik fejezet (helyszín: San Sacramento, Paraguay):

Candide hű szolgájával, Cacambóval menekül, s dönt: térfelet vált, s átáll a jezsuitákhoz. Itt nagy meglepetésben van része: a helyi parancsnok unokatestvére, Thunder-ten-Tronckh báró.

 

Tizenötödik fejezet (helyszín: San Sacramento, Paraguay):

A báró elmeséli, hogy a bolgár támadásba ő sem halt bele, s idejött Paraguayba harcolni. Azonban mikor megtudja, hogy Candide feleségül szándékozik venni húgát, rátámad, s Candide kénytelen leszúrni...

 

Tizenhatodik fejezet (helyszín: Bolívia):

Candide szolgájával együtt továbbmenekül, s egyszercsak két lányra támadó majmokat lát. Lelövi őket, de kiderül, hogy a lányok udvarlói voltak... Ezért a majomemberek megkötözik, s mint "jezsovitát" meg akarják enni, ámde Cacambo felvilágosítja őket, hogy Candide immár a jezsuiták ellensége. Nosza, szabadon engedik...

 

Tizenhetedik fejezet (helyszín: Eldorádó, Peru):

Candide és szolgája csónakba szállnak egy folyón, ámde Cayenne helyett Eldorádóba jutnak, ahol még a kavicsok is aranyból vannak. Itt betérnek egy kocsmába, ahol szívesen látják őket, mivel ezen a vidéken ritka az idegen.

 

Tizennyolcadik fejezet (helyszín: Eldorádó, Peru):

A helyiek elviszik a jövevényeket az ország legbölcsebb emberéhez és a királyhoz, akik készségésen bemutatják nekik az országot. Kérésükre azonban, étellel s arannyal jól megrakodva, száz ajándék lámával elengedik őket.

 

Tizenkilencedik fejezet (helyszín: Szurinam [Suriname]):

Mire Candide-ék megérkeznek Szurinamba már csak két lámájuk marad életben. Cacambo felajánlja, mivel őt nem üldözik, elmegy, s kiváltja Kunigundát, elviszi Velencébe, s Candide utánuk mehet. Így is tesznek, ám egy holland hajós ellopja Candide maradék két juhát. Végül Candide új társával, Martinnel, s maradék pénzével elindul egy francia hajón Európa felé...

 

Huszadik fejezet (helyszín: az Atlanti-óceán):

Candide-ék szemtanúi lesznek, hogyan süllyeszti el Vanderdendur úr kalózhajóját egy spanyol társa - Candide kincseivel együtt.

 

Huszonegyedik fejezet (helyszín: Bordeaux, Franciaország):

Candide, a megrögzött optimista és Martin, a megrögzött pesszimista vitatkozása közepett a hajó kiköt Bordeaux-ban.

 

Huszonkettedik fejezet (helyszín: Bordeaux; Párizs; Dieppe, mind Franciaország):

Candide-ék elutaznak Párizsba, ahol új barátja bemutatja neki a várost: elmennek a színházba, megismerkednek Parolignac márkinéval. A périgord-i abbé és a márkiné összefognak ellene, de ő megvesztegeti a rendőrtisztet, aki elküldi barátjához, Dieppe-be.

 

Huszonharmadik fejezet (helyszín: Portsmouth, Nagy-Britannia; Velence, Olaszország):

Dieppe-ben újból hajóra szállnak, s Angliába utaznak, ahol a parton egy admirális kivégzését tekinthetik meg. Candide elborzad, s utasítja a kapitányt, vigye azonnal Velencébe.

 

Huszonnegyedik fejezet (helyszín: Velence, Olaszország):

Velencében Candide-ék találkoznak Paquette-tel, aki éppen prostituáltként tengeti életét és új kuncsaftjával, fráter Giroflée-val. Candide mindkettejüknek ad egy kevéske pénzt.

 

 

Huszonötödik fejezet (helyszín: Velence, Olaszország):

Candide-ék meglátogatják a helyi szenátort, Pococurante urat, akiről az a hír járja, hogy rendkívül boldog. Azonban ez csak látszat, a szenátor gazdagsága ellenére éppen nem leli örömét semelyik kincsében.

 

Huszonhatodik fejezet (helyszín: Velence, Olaszország):

Candide együtt vacsorázik hat bukott királlyal egy fogadóban. Legnagyobb megdöbbenésére azt látja, hogy egyikük inasa Cacambo, aki megígéri neki, hogy elviszi szerelméhez, Kunigundához Törökországba.

 

Huszonhetedik fejezet (helyszín: Velence, Olaszország; Konstantinápoly, Törökország):

Candide, Martin és Cacambo felszállnak III. Ahmed szultán gályájára. Cacambo elmeséli, hogy elhozta ugyan Kunigundát Buenos Airesből, de útközben kalózok támadtak rájuk. A három barát az evezősök között felfedezi Thunder-ten-Tronckh bárót és Pangloss mestert, akiket Candide kivált a fogságból.

 

Huszonnyolcadik fejezet (a mesék helyszíne: San Sacramento, Paraguay; Buenos Aires, Argentína; Konstantinápoly, Törökország; illetve Lisszabon, Portugália; Sztambul, Törökország):

Mindketten elmesélik, hogy mégsem haltak meg, s kisebb vétségekért bűnhődtek a gályarabpadon.

 

Huszonkilencedik fejezet (helyszín: Törökország):

Candide kiváltja Kunigundát is, aki ez idő alatt igencsak megcsúnyult. Mégis feleségül akarja venni, de a báró ismét közéjük áll...

 

Harmincadik fejezet (helyszín: Törökország):

Végül Candide-ék úgy oldják meg a helyzetet, hogy Thunder-ten-Tronckh-ot visszaküldik a gályarabságba... Mivel Candide pénze időközben elfogyott, kénytelenek letelepedni egy kis helyi majorban. Megérkezik Paquette és fráter Giroflée is, a kis társaság pedig rájön, az lesz a legjobb, ha szép csendben elkezdenek dolgozni újonnan vásárolt kis házuk körül. Ezt követően már boldogan éltek ezen a "legeslegjobb világon"...