Rendhagyó igék
Írta: dezs   
Share this!

FONTOSABB RENDHAGYÓ IGÉK

 


 

INFINITIVE; PAST TENSE; PAST PARTICIPLE

van; be; was, were; been

szül; bear; bore; born

(meg)üt; beat; beat; beaten

válik v.mivé; become; became; become

(el)kezdődik; begin; began; begun

csíp, harap; bite; bit; bitten

fúj; blow; blew; blown

tör; break; broke; broken

hoz; bring; brought; brought

épít; build; built; built

ég; burn; burnt

burned; burnt

burned

vásárol; buy; bought; bought

fog; catch; caught; caught

választ; choose; chose; chosen

jön; come; came; come

kerül v.mibe; cost; cost; cost

vág; cut; cut; cut

csinál; do; did; done

rajzol; draw; drew; drawn

álmodik; dream; dreamt; dreamt

iszik; drink; drank; drunk

vezet; drive; drove; driven

eszik; eat; ate; eaten

(le)esik; fall; fell; fallen

érez; feel; felt ; felt

harcol, küzd; fight; fought ; fought

talál; find; found; found

repül; fly; flew; flown

(meg)tilt; forbid; forbade; forbidden

elfelejt; forget; forgot; forgotten

(meg)fagy; freeze; froze; frozen

kap; get; got; got

ad; give; gave; given

megy; go; went; gone

(meg)nő; grow; grew; grown

lóg; hang; hung; hung

van neki; have; had; had

hall; hear; heard; heard

elbújik; hide; hid; hidden

(meg)üt, eltalál; hit; hit; hit

tart; hold; held ; held

megsért; hurt; hurt; hurt

tart, őríz; keep; kept; kept

tud, ismer; know; knew; known

fektet, helyez; lay; laid; laid

vezet (átvitt értelemben); lead; led; led

tanul; learn; learnt

learned; learnt

learned

elhagy; leave; left; left

kölcsönöz; lend; lent; lent

enged; let; let; let

fekszik; lie; lay; lain

világít; light; lit

lighted; lit

lighted

elvezsít; lose; lost; lost

készít, csinál; make; made; made

jelent; mean; ment; ment

találkozik; meet; met; met

fizet; pay; paid; paid

rak, tesz; put; put; put

olvas; read; read; read

lovagol; ride; rode; ridden

csenget; ring; rang; rung

(fel)emelkedik, (fel)kel; rise; rose; risen

fut; run; ran; run

mond; say; said; said

lát; see; saw; saw

elad; sell; sold; sold

elküld; send; sent; sent

helyez, állít; set; set; set

ráz; shake; shook; shaken

süt (a nap); shine; shone; shone

lő (fegyverrel), rúg, dob (labdával); shoot; shot; shot

mutat; show; showed; shown

becsuk; shut; shut; shut

énekel; sing; sang; sung

ül; sit; sat; sat

alszik; sleep; slept; slept

szagol; smell; smelt; smelt

beszél; speak; spoke; spoken

betűz; spell; spelt; spelt

eltölt, elkölt; spend; spent; spent

(el)lop; steal; stole; stolen

áll; stand; stood; stood

úszik; swim; swam; swum

fog, vesz; take; took; taken

tanít; teach; taught; taught

(el)szakít; tear; tore; torn

mond; tell; told; told

gondol; think; thought; thought

eldob; throw; threw; thrown

megért; understand; understood; understood

ébred; wake; woke; woken

visel; wear; wore; worn

győz; win; won; won

ír; write; wrote; written