Present tenses (jelen idők)
Írta: dezs   
Share this!

Simple Present – egyszerű jelen idő


 

Képzése:          +          alany + ige 1.alak (E/3-ben ige + s) + bővítmények

                                   pl.: I usually get up at 6:30.

                        -          alany + do/does + not + ige 1. alak + bővítmények

                                   pl.: She doesn’t have breakfast,

                        ?          do/does + alany + ige 1.alak + bővítmények

                                   pl.: Do you read books?

Időhatározók: usually, often, sometimes, always, rarely, never, normally, generally, occasionally, every evening, twice a week, on Monday, in December stb.

Használata:

·        rendszeres, ismétlődő cselekvés kifejezésére

·        gondolataink, véleményünk megfogalmazásakor

·        ténymegállapításkor

·        általános igazságok közlésekor

·        here/there szavakkal a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére (pl.: Here she comes.)

Helyesírási tudnivalók:

·        ha az ige végződése o, x, ch, sh vagy ss, akkor az E/3-ben a személyragja –es

·        ha az ige mássalhangó + y-ra végződik, az y E/3-ben i-re változik
pl.: watch – watches, go – goes, finish – finishes, fix – fixes, miss – misses, study – studies

 

Present Continuous – folyamatos jelen idő

Képzése:          +          alany + be + ige 1.alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: I am sitting.

                        -          alany + be + not + ige 1. alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: She isn’t eating.

                        ?          be + alany + ige 1. alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: Are you watching TV now?

Időhatározók: now, at the moment, at present, nowadays

Használata:

·        a beszéd pillanatában történő cselekvés kifejezésére

·        ha olyan cselekvésről beszélünk, amely mostanában történik, de nem feltétlenül a beszéd pillanatában (pl.: I’m wtiting a new book.)

·        az always szóval általános, rendszeresen ismétlődő cselekvés kifejezésére, amely a beszélőt idegesíti (pl.: He is always watching TV.)

·        elmeséljük, mi történik egy képen, egy fotón

·        előre eltervezett, szándékos, a közel jövőben történő cselekvés kifejezésére. Időhatározóval együtt használjuk. (pl.: I’m killing somebody next week.)


Helyesírási tudnivalók:

·        az -ing előtt a néma e betű kiesik. pl.: write – writing

·        az ie-re végződő igéknél az ie-ből y lesz. pl.: die – dying

·        egyszótagú, mássalhangzóra végződő igék utolsó betűje megduplázódik, kiv. y vagy w után. pl.: run – running, stay – staying

·        az ige végén lévő l hangsúlytalan szótagban megkettőződik. pl.: travel – travelling

·        nem minden ige tehető folyamatos alakba. pl.: like, hate, love, prefer, believe, want, know, remember stb.

 

Present Perfect – befejezett jelen idő

Képzése:          +          alany + have/has + ige 3. alak + bővítmények

                                   pl.: He has been to London.

                        -          alany + have/has + not + ige 3. alak + bővítmények

                                   pl.: She hasn’t been to London yet.

                        ?          have/has + alany + ige 3. alak + bővítmények

                                   pl.: Have you ever been to London?

Időhatározók: yet, already, recently, never, ever, for, since, just, lately

Használata:

·        ha a múltban kezdődött és befejeződött cselekvésnek a jelenben eredménye van. (pl.: I haver broken the window.)

·        ha a múltban kezdődött, a jelenben is tart, a jövőben is tartani fog a cselekvés. (pl.: I have lived here for 10 years.)

·        ha a múltban kezdődött és a beszéd pillanatáig tartott a cselekvés. (pl.: I haven’t seen you for 2 ages.)

·        ha a múltban kezdődött és a nagyon közeli múltban (“éppen most”) befejeződött a cselekvés. (pl.: I have just arrived.)

·        amikor a cselekvés megtörténtét akarjuk kifejezni. (pl.: I have never read magazines. Have you ever done your homework?)

 

Present Perfect Continuous – folyamatos befejezett jelen idő

Képzése:          +          alany + have/has + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: I have been waiting for an hour, but the buc hasn’t come yet.

                        -          alany + have/has + not + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: He hasn’t been living here since 1989.

                        ?          have/has + alany + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: Have you been singing since you were 17 years old?

Időhatározók: for, since

Használata:

·        a múltban kezdődött és be is fejeződött cselekvés kifejezésére, aminek a jelenben eredménye van és a múltbeli folyamatosságát hangsúlyozzuk. (pl.: I’m tired because I have been working hard.)

·        ha az eredmény helyett a felháborodáson van a hangsúly. (pl.: Who has eating with my spoon?)