Past tenses (múlt idők)
Írta: dezs   
Share this!

Simple Past – egyszerű múlt idő


 

Képzése:          +          alany + ige 2. alak + bővítmények

                                   pl.: I saw him yesterday.

                        -          alany + did + not + ige 1. alak + bővítmények

                                   pl.: She didn’t read last week.

                        ?          did + alan + ige 1. alak + bővítmények

                                   pl.: Did you eat the cake?

Időhatározók: yesterday, last week, in 1966, 2 hours ago, on Wednesday, in March, in spring

Használata:

·        a cselekvés a múltban történt, nincs köze a jelenhez. (pl.: i read a book yesterday.)

·        múltbeli szokásos, ismétlődő cselekvés kifejezésére (pl.: I went school when I was 8.)

·        múltbeli történés kifejezésére, ami a jövőben nem ismétlődhet meg. (pl.: I met with Robbiee Williams.)

 

Past Continuous – folyamatos múlt idő

Képzése:          +          alany + was/were + ige 1. alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: She was reading yesterday afternoon.

                        -          alany + was/were + not + ige 1. alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: I wasn’t walking yesterday.

                        ?          was/were + alany + ige 1. alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: Were you playing basketball?

Időhatározók: yesterday, at 3 o’clock stb.

Használata:

·        a múlt egy adott időpontjában folyamatosan zajlott cselekvés kifejezésére. (pl. I was reading at 7 o’clock.)

·        a múltban 2 párhuzamosan zajló cselekvés kifejezésekor. (pl.: While my mum was ironig, Joe was reading.)

·        a múltban folyamatosan zajló cselekvés közben egy esemény történik (pl.: I was sleeping when my borther came home.)

 

Past Perfect – befejezett múlt idő

Képzése:          +          alany + had + ige 3. alak + bővítmények

                                   pl.: She had done the ironig when Kate came home.

                        -          alany + had + not + ige 3. alak + bővítmények

                                   pl.: He hadn’t made the coffee when Sue got up.

                        ?          had + alany + ige 3. alak + bővítmények

                                   pl.: Had you done your homework by that time?

Időhatározók: by the time, when, before, after

Használata:

·        egy múlt idejű cselekvés kifejezésére, amely a másik múlt idejű cselekvéshez viszonyítva már befejeződött (pl.: I had finished my homework when Jack arrived home) vagy még folyamatban volt (pl.: I had been in the army when we met.)

·        ha a múltbeli cselekvésnek a múltban volt eredménye. (pl.: I had worked in the garden that’s why I was tired.)

 

Past Perfect Continuous – folyamatos befejezett múlt idő

Képzése:          +          alany + had + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: I had been living here for 3 years when we met.

                        -          alany + had + not + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: She hadn’t been working here when the new boss came.

                        ?          had + alany + been + ige 1. alak + -ing + bővítmények

                                   pl.: Had you been living here when Mary died?

Időhatározók: for, since

Használata:

·        egy múlt beli cselekvésnek a múltben eredménye volt (pl.: I was tired because I had been working in the garden.)

·        egy múlt idejű cselekvéshez viszonyítva egy másik múlt idejű cselekvés már elkezdődött és azután is folytatódott (pl.: I had been working for the army for 2 years when we met.)