Causatives, question-tag, be going to
Írta: dezs   
Share this!

Causatives – műveltetés


 

·        alany + have + tárgy + ige 3. alak
pl.: I have my car washed every month. =
Minden hónapban lemosatom a  kocsimat.

·        alany + get + tárgy + ige 3. alak
pl.: I get my car washed every month.

·        alany + make + személy + ige 1. alak + tárgy
pl.: I make him do my homework. = Megcsináltatom vele a házim.

·        alany + get + személy + to + ige 1. alak + tárgy
pl.: I get him to wash my car. = Vele mosatom le a kocsimat.

 

Question-tag – ugye kérdés

·        állító mondat: tagadóval kérdezünk vissza és fordított szórend lesz
pl.: You go to school, don’t you? = Iskolába jársz, ugye?

·        tagadó mondat: állítóval kérdezünk vissza és fordított szórend lesz
pl.: You haven’t got car, have you? = Nincs autód, ugye?

·        Kivételek: I’m a good student, aren’t I? Let’s go to school, shall we?

 

alany eset

birtokos eset

tárgy és részes eset

birtokos jelző

I

my

me

mine

you

your

you

yours

she

her

her

hers

he

his

him

his

it

its

it

its

we

our

us

ours

you

your

you

yours

they

their

them

theirs

 

Be going to

Képzése:          +          alany + be + going to + ige 1. alak + bővítmények

                                   pl.: I’m going to travel to France.

                        -          alany + be + not + going to + ige 1. alak + bővítmények

                                   pl.: I’m not going to travel to France.

                        ?          be + alany + going to + ige 1. alak + bővítmények

                                   pl.: Are you going to travel to France?

Használata:

·        előre eltervezett, szándékos jövő idejű cselekvés kifejezésére

·        olyan esemény kifejezésére, amely nagy valószínűséggel meg fog történni, mert minden jel arra mutat (pl.: It’s going to rain.)

Ha go vagy come van a mondatban, akkor a going to helyett Simple Future-t vagy Present Continuous-t használunk. (pl. She is coming on Monday. / She will come on Monday.)