Közlésfolyamat
Írta: dezs   
Share this!

A kommunikáció a latin communicatio főnévből ered, ami közzétételt, közlést jelent. A közlésfolyamat (kommunikáció) tájékoztatást, információk cseréjét, közlését jelenti valamilyen erre szolgáló eszköz, jelrendszer (mindenekelőtt a nyelv) segítségével. Nyelvi eszközökkel történő gondolatcsere verbális → kommunikáció, de lehet második jelrendszer is, a gesztusnyelv (mimika, gesztusok, testtartás). Minden folyamatot, amelyben legalább két résztvevő valamilyen jelrendszer segítségével egymással információt cserél, kommunikációnak nevezzük.


A közlésfolyamat létrejöttéhez szükséges tényezők:

 

- résztvevők:    beszélő:            nyelvi és nem nyelvi jelekkel üzenetet küld a címzettnek

                        hallgató:           értelmezi, felfogja, esetleg válaszol, ekkor a szerepek

megcserélődnek

- kód:              Az üzenetet kifejező összefüggő jelek, nyelvi és nem nyelvi jeleket

használunk. Nyelvi kódok írott vagy beszélt formában fordulnak elő.

- közös nyelv:   azonos gondolkodásmód, szóhasználat

- csatorna:        ezen a csatornán jut el az üzenet a beszélőtől a hallgatóig (hallható, látható,

tapintható, vagy több: beszélgetés)

- közös valóság → világból szükséges ismerni

- közös előismeret → A beszélgetés tárgyáról megfelelő ismerettel kell rendelkezni

- közös előzmények → megkönnyítik a közlésfolyamatot, a partnerek félmondatokból

 megérthetik egymást.

- beszédhelyzet: a szövegnek mindig az adott helyzetbeli jelentését kell értelmezni (ez nem az

én asztalom)

 

A üzenet szerepe a tájékoztatás, az érzelmek kifejezése, és felhívás is lehet.

Ha bármelyik tényező hiányzik, nem jöhet létre a kommunikáció.

A zaj a kommunikációs folyamat megzavaró, üzenettorzító, a célba érést megakadályozó tényezője.

 

FELADAT:

 

1 példamondat: Mikor válik üzenetté?

                                   Életem legszebb napja ez.