Mai magyar nyelvváltozatok
Írta: dezs   
Share this!

   Ugyanaz a nyelv, különböző változatokban él. Területi tagozódás szerint alakulnak ki a nyelvjárások. Ezek hangzókészletben és szókincsben különböznek. A nemzeti nyelv két változata, az irodalmi nyelv (írott változat), ami igényes, csiszolt, és a köznyelv (beszélt változat), ami a követendő norma.

A regionális köznyelv a táji színezetű köznyelv.


I. vízszintes tagolódása: a nyelvjárások

                                   nyugati: nyitódó diftongus; jon,  ki éz

                                   dunántúli: monoftongus, nincs kettőshang, rövid MGH-k; tanittó, belüll

                                   déli: záródó diftongus; eig, embör, löhet, értötte

                                   tiszai: záródó diftongus; szíp, mígy

                                   palóc: á-zó; ápám, mácská, gereble

                                   északkeleti: e-ző, nyitódó diftongus; sepe(e)r

                                   mezőségi: o helyett a; okas, malam, asszan

                                    székely-csángó: ö-zés; ögyél, kendör

                                                            é helyett e; tehen, keves

II. függőleges tagolódása: csoportnyelvek

                                   társadalmi nyelv

                                   szakszókincsek, szaknyelvek

                                   sajátos szókincsek

                                   argó

                                   életkor szerint; diáknyelv, gyermeknyelv

 

FELADAT:

 

Párbeszédet rögtönözni diáknyelven