Az élő szó zenei kifejezőeszközei, modalitás
Írta: dezs   
Share this!

    Másként mondat-, illetve szövegfonetikai eszközök, a hangos kommunikáció nem nyelvi elemei. Ezen kívül beszédhelyességi tényezők, melyeknek szerepe, hogy segítségével megerősíthetjük mondanivalónkat, a hallgató érzelmeire, értelmére hathatunk.


- Hangsúly:       bizonyos szótagokra, szavakra eső hangerő többlet, célja a kiemelés

 

                        szóhangsúly:                 első szótag főhangsúlyos a kiejtésben, lehet szó végén is,

pl.: ohó!! és a második szótagon is; megőrülök! hangsúlytalan szavak a névelők, névutók és a kötőszók

 

                        szakaszhangsúly:          mondatbeli hangsúlyozás, szakaszokra bontva; A boltba

mentem, tejet veszek.

 

                        mondathangsúly:           nyomatékos mondat – nyomatéktalan mondat

 

- Hanglejtés:     intonáció, a magyar általában ereszkedő, kérdés ereszkedő-eső

                        hangfekvés:                  egyéntől függ

                        hangköz:                      egyéntől függ

                        hangmenet:                   dallamvonal; lebegő, ereszkedő, emelkedő

 

- Beszédszünet:tagolja a beszédet, figyelemfelkeltő eszköz is lehet – levegővétel

 

- Beszédtempó:függ a témától, a szituációtól, az egyéniségtől, a szöveg típusától, a

hallgatóságtól, a nyelvtől, az érzelmi állapottól – a hadarás hiba!

 

- Hangszín:       a magánhangzók jellemző színezete, a beszélő érzelmi állapotától is függ, lehet

magas, illetve mély

 

Modalitás:

 

A beszélőnek a valósághoz való viszonyát fejezi ki. Mondatfajták:

 

Kijelentő          Kérdő             Felkiáltó           Felszólító         Óhajtó

 

FELADAT:

 

Mondatot elmondani különböző modalitással:

 

Tegnap nem voltál színházban.

Mennyi feladatot kell még elvégeznem.

Megtehetnéd.