1. Balassi Bálint
Írta: dezs   
Share this!
Miért az istenes verseit tartja az irodalomtudomány a legértékesebbnek? Mi jellemzi ezeket?

reneszánsz magyar ir. Kiemelkedő költője; első világszínvonalú művelt klasszikus költőnk; óriási hatás az utókorra

istenes versek általában: minden korszakára jellemző, átszövik az életpályát

válság és korélmény hatására alkotta őket

élete vége felé jellemzőek, akkor volt a legnagyobb szüksége Istenre

kompozíció: a Nagyciklus elejére akart tenni egy külön vallásos verssorozatot ( az első 33 vers lett volna), de nem sikerült befejeznie

sokan a legértékesebb, legjelentősebb vonulatának tartják

formailag: érzelmes, heves, érett, letisztult nyelvezet, egy rutinos költő műve; többnyire nem szigorú formai kötöttségek (megelőzte korát)

koncepció: nem kollektív, szertartásos hangvitel: személyes, érzelemdús, vallomásszerű, kitárulkozó versek; Istennel közvetlenül, merészen beszél(ószövetségi zsoltárokra emlékeztet kissé) (Szentszi Molnár Alberttel szemben)

 

pl.: Adj már csendességet...

a legszebbnek mondott; ir. történetileg a legtanulságosabb

nyelvileg (mondattanilag) változatos, heves

vallásos szövegvers, nem énekvers! (műfajteremtés)

új elem: Balassi-versszak (hatsoros strófa, ebben belső rímek)

egyénként áll szemben Istennel

nem csak vele, hanem saját magával is vitázik, küzd

szerk.: eleje: könyörgés; közepe: érvelés; vége: könyörgés

 

mindezzel a vallásos verselést reneszánsz stílusúvá teszi