3. Csokonai Vitéz Mihály
Írta: dezs   
Share this!
Miként fonódik össze a szerelem- és magányélmény Csokonainál? Fontos, híres verseket említs!

a magyar felvilágosodás legszínesebb alakja: sokféle stílusirányzat, törekvés egyszerre, de nem keverve; rutinos, tudós költő, formaművész,

a barokkra alapozott, ismerte a klasszicizmust, részben manierista volt, olasz irodalomból elleste a rokokót; vidám versei az anakreóni dalokra emlékeztetnek, pesszimista művei a rousseau-i szentimentalizmusra: panaszosak, halálvágyóak

 

szerelem és magány az életében:

 

apa halála után a család elszegényedik, nádfedeles kunyhóban lakik, kosztos diákokat tartanak

Debrecenben jár kollégiumba; ösztönös tehetség, poétaosztályt vezet, de botrányai miatt kizárják

Komáromban megismerkedik Vajda Juliannával (Lillával), de amíg munkát keres, hogy hozzámehessen, a kereskedő apa máshoz adja (9 hónapig tartott)

reménytelen helyzetűnek, száműzöttnek érezte magát

Csurgón rövid ideig tanár, jól érzi magát, de ezután gyalog indul haza Debrecenbe

szűkösen él, nem sikerül munkát szereznie; a tűzvész miatt házuk leég és a tüdőbaja is súlyosbodik

kedélybeteg, kerüli az embereket

összerendezi költeményeit, kiegészíti őket, bevezetőket ír hozzájuk (kiadásukat nem éri meg)

temetési felolvasáson megbetegszik, meghal

 

szerelmes versei:

rokokó (kései barokk, nem monumentális) jellegűek: boldog, kiegyensúlyozott szerelem, finom erotika; ritmus, zeneiség, rímjáték, könnyedség

nincsenek eszmék, csak ötletek, játékosság; ókori istenekre hivatkozik

1795 előtti versek: Laurához, Rózsához írta őket (halála előtt a Lilla-versek közé sorolta őket)

pl. Tartózkodó kérelem: dallamos, zenei, vidám (kettős ritmus: ütemhangsúlyos és időmértékes verselés is működik)

a „szerelem tűz” metaforával játszik, kibontja, tovább viszi; bókol, el van ragadtatva

Lilla-szerelem vége: elkomorulás, megkeseredés a rousseau-i szentimentalizmus jegyében

új versmodell: kevés vers, de az átélés, a szenvedés, a sablontalan ötletek a lényegesek, nem a játékosság

 

      pl.: A Reményhez: fájdalom, halálvágy, reménytelenség, könnyed rokokó formában

      tudatos szerkesztésű fájdalmas monológ: a Reményt megszólítja, de az néma marad

definiálja a reményt, rokokó képekkel mutatja be élete reményteli korszakát, majd ezt visszájára fordítja: a téli kerttel illusztrálja az értékek elvesztését (nem csak Lilla, bár ő kárpótolná mindenért), végül az utolsó versszakban kiteljesíti a verset a halálvággyal: a lét értelmetlen

 

A tihanyi Ekhóhoz: vitás, mikor, kinek írta; ezt is átdolgozta élete végén; új, bonyolult strófa; társtalan, kirekesztett élethelyzetét írja le, könyörög az Ekhóhoz, hogy kiáltsa világgá panaszát (szentimentalista nyelvi eszközök)

Lilla csak az utolsó csepp a pohárban; a teljes sorsa miatt panaszos

A vers végére túllép a világ kegyetlenségén, remeteként akar élni Tihanyon; Rousseau sorsával közösnek érzi sajátját; pesszimista jelenkép, reménykedő jövőkép

 

A Magánossághoz: elégikó óda, Kisasszondon írta (gyönyörű környezet); itt is új, művészi a strófaszerkezet

a magány itt pozitív: az érzékeny, a világon felülemelkedő emberek „áldott” rejtekhelye; ezt 10 versszakon keresztül magasztalja, dicséri

 

Tüdőgyúladásomról: szinte realistán ábrázolja a tüneteit, de a fő téma a kétségbeesett lelkiállpot, amelyet egy metafora kibontásával mutat be; tele van lázas látomásos képekkel