6. Katona József
Írta: dezs   
Share this!
Jó drámának tartod a Bánk Bánt? Figyelj a szerkezet felépítésére! Mennyire színpadra való katona alkotása?

Katona: tapasztalt színházas, joghallgatóként statiszta, színész, rendező, majd drámafordító (ismeri a klasszikusokat és a kortársakat) és –író; 24 évesen írja az Erdélyi Múzeum pályázatára (említést sem tettek róla, csak az utókor értékelte)

egykönyves szerzőnek tartják; főműve sokat vitatott, sokféleképpen vizsgált értelmezett dráma (mindig az adott korszak külső tényezői határozták ezeket meg)

a darab egyszerre történelmi és szerelmi, nemzeti és egyetemes témájú, korához képest modern főhőssel: emiatt feszült remekmű

téma: XIII. századi Magyarországon II. Endre király feleségének meggyilkolása; a cselekmény nem hiteles, Katonának csak ürügy: valójában az idegen elnyomásról, a társadalmi problémákról szól

szerkezet: rutinos szerző műve: tömör, határozott, jól átgondolt; hagyományos szerkesztés (ókori mintára: expozíció, bonyodalom, kibontakozás, tetőpont, végkifejlet), de a részek nem egyértelműen elkülöníthetők: dinamikus, egyéni szerkezet

 

expozíció, a kor, a helyszín, a szereplők, a helyzet megismertetése: a darabban hosszabb, mint a szokásos, az elején talán érthetetlen, de ahogy több információhoz jutunk, lendületes; Bánk hazatér körútjáról, miután sanyarú helyzetet tapasztalt; otthon látja az elégedetlen főurakat és hogy a királyné öccse ráhajt a feleségére, de nyugodt marad

bonyodalom, a szembenálló felek nyílt küzdelme: a darabban egy folyamat; Bánk erkölcsi kötelessége, hogy küzdjön, ezért kétirányú harcot folytat a hatalommal és felesége elcsábítójával szemben (a kettő össze is függ)

kibontakozás, többnyire a leghosszabb szakasz, ahol a feszültség növelésével és néhol késleltetéssel jutunk el a tetőpontig: a békétlenek gyűlésén tárják elé a jobbágyok szörnyű sorsát, az idegen hatalom igazságtalanságát; felesége elcsábításának körülményeit nem ismeri, és elhamarkodottan dönt az ügyben

tetőpont, a szembenálló felek végső összecsapása: a negyedik felvonás végén Bánk és a királynő Gertrudis egymás ellen fordul: Bánk sértegeti (rajta keresztül Ottót, az öccsét is), Gertrudis le akarja szúrni, de Bánk kicsavarja a kezéből a tőrt és megöli

végkifejlet, a tetőpont feszültségének levezetése és a cselekmény lezárása: itt egy egész felvonás (ötödik); II. Endre hazaér, igazságot szolgáltat; Bánk életben marad, de sorsa akkor is tragikus: bár már megtagadta feleségét, a szeretet „tündéri láncait” mégsem képes széttépni