8. Petőfi Sándor
Írta: dezs   
Share this!
Jellemezd Petőfi szerelmes verseit! Válassz egy kiemelt költeményt részletes elemzésre!

Petőfi: legelhíresültebb, legjellegzetesebb magyar költő; romatika kiteljesedése, meghaladása; 26 év alatt teljes életmű

tematika: forradalom, népiesség, táj, szerelem

jellegzetes műfajok: elbeszélő költemény, óda, elégia, rapszódia

szerelmek: először Aszódon volt, 15 évesen; aztán felnőttként jön a 15 éves Csapó Etelke, de meghal (gyűjteményes kötet neki); aztán rögtön Mednyánszki Berta, de a szülők nem engedik a házasságot (neki is kötet); 1847 szeptemberében Szendrey Júliával találkozik egy megyebálon: 18 éves, művelt nő, halogatja a dolgot, de egy év múlva házasság

szerelem komoly ihletforrás; minden fordulat visszakereshető a versekben

Júlia-szerelem volt a legkomolyabb, ezt is dokumentálta a legalaposabban; nehéz kapcsolat volt, Júlia bizonytalan volt, de végül sosem szakítottak

 

Minek nevezzelek?

1848 elején írta

műfaja rapszódia: nem rímel, különböző hosszúságú sorok zaklatottá, csapongóvá, kitörésszerűvé teszik

téma: szerelem kibeszélhetetlen, de a költő mégis meg akar nyilatkozni; elragadtatott, de tanácstalan

koncepció: kérdésfelvetés, meg próbálja válaszolni egy helyzet leírásával, majd a versszak végén újra felteszi a kérdést: a választ nem találhatja; kérdések halmozása: az új kérdés azt jelenti, hogy az előzőre nem közelítette meg eléggé a választ, nem elég magasztos, így újból próbálkozik, a vers így felfelé ível

metafórákra, hasonlatokra épít, minden versszakban más

a metafórákat továbbviszi, szinte allegória lesz belőlük, teremtő fantáziája nagyon látszik

tetőpont: 4 vsz., a csók leírása: katartikus élmény, nem ismer határokat

utolsó vsz.: fogalmibb, gondolatibb, összefoglaló jellegű: utoljára nekirugaszkodik, megpróbálja, majd a végén néven nevezi, megszólítja szerelmét, de a kérdést mégis felteszi utána

a vers így nyitott marad: szavakban nem lehet kifejezni Júlia szépségét