10. Madách Imre
Írta: dezs   
Share this!
A Tragédia műfaji és szerkezeti jellemzői hogyan hatnak a mű eszmei mondanivalójára?

Madách: egykönyves szerzőnek mondják, de: ott a Mózes is

polgárosult nemes, nyitott, művelt, erkölcsös jellem

 

Tragédia

 

       keletkezés:

1859 elején kezdi írni; megfontolt, lassú

segítség: Szontágh Pál jogász barátja

1860 elejére elkészül, de csak'62-ben tudja kiadni

 

       műfaj:

emberiségköltemény

nem tragédia; a cím jelképes, külsődleges, csak a tartalomra vonatkozik; az értékvesztés végig jelen van

romantikus mű: kevert műfaj; az epikától van a legtávolabb (lírikusság, dráma-forma)

-drámai költemény

-lírai dráma (nem is igazán színpadra való; lehet, hogy ez tudatos, hiszen hiányzik a drámaiság, a tragikum; metitatív, gondolati az egész)

Arany szerint Faust-utánzat, aztán meggondolta magát: tele van színvonalas, általános gondolatokkal

 

       szerkezet:

hagyományos kettéosztás: biblikus keretszínek és történelmi színek, de: falanszter, űr, havas vidék?

összetartó erők: lineáris időbeliség, jellegzetes korszakok, megkomponáltság; Ádám mindig csalódik, majd újra bizakodik; folyamatos értékcsökkenés; a szereplők emlékeznek; keretesség, tetőpont

tetőpont: Párizs: Madáchnak tetszik az eszmevilág; nagyon jelképes; drámaírói erények: átkötés, kevés díszlet, sok szöveg, dinamikus dialógusok

 

       figurák:

nem hús-vér szereplők, Madách énján osztoznak

van jellemük, megismerhetőek (kor, embereszmény és valódi történelmi figurák függvényében)

-Ádám: ösztönlény, érzelemfüggő, bízó, naiv; vállalkozó

-Lucifer: intellektuális, cinikus; Istennel van konfliktusa; értelmező

a mű közepére közel kerülnek egymáshoz

-Úr: "mesteremberes önelégültség" (Arany); ellentmond a dogmáknak, nem pozitív

-Éva: negatív: Madách csalódása a teljes női nemben; nem intellektuális, nem tanul, nem emlékszik;  tükre Ádám tetteinek; NEM dramaturgiai kellék

nem mélyülnek, változnak (kivéve talán Ádámot); az eszmeiség a fontos

 

       egyéb jellemzők:

összetett, tömör, jelképgazdag nyelvezet; nehéz érteni a drámai közegben a sok fogalmat

dramaturgia: ügyes, változatos, fantáziadús színműírói utasítások; következetesek a képi ötletek