11. A 19. század második felének magyar szépprózája
Írta: dezs   
Share this!
Adj képet Mikszáth kisprózájáról egy kiemelt novella elemzésével!

Mikszáth: Jókai mellett a legolvasottabb magyar prózaíró; novellisztika meghatározó (regények is novellisztikus jellegűek); romantikából kilép, bár nem modern; a dzsentri ábrázolója

Jókai folytatása (1907-es életrajzi regény: Jókai Mór élete és kora): életképek, anekdoták, életforma megjelenítése, mesemondás; de: józanabb, nem olyan patetikus

modora élőbeszédszerű, közvetlen, anekdotákból épít össze mindent; csak részleteket villant fel, nem az egész ábrázolására törekszik; fontos az irónia, humor

eleinte novellákat, élete végén terjedelmesebb regények is alkotott

 

Az a fekete folt:

A tót atyafiak (1881) kötet: négy középhosszú elbeszélés a felvidéki életről

cselekmény: Olej Tamás bacsa békében él a természettel birtokán, de megjelenik a herceg és el akarja vinni a lányát egy akolért cserébe. Meginog, lelkifurdalás gyötri, miután belemegy; felgyújtja az aklot és világgá fut

mesélésmód: anekdotázó, de maga a mű nem anekdota-szerű, csak a technika olyan; nyelvezet: élőbeszéd-szerű, sok direkt népi kifejezés, határozatlan mondatkezelés, hiteles összhatás; homályos stílus, sok mindenre nem derül fény

témák: táj szeretete, parasztság (az emberben megmutatja a tájat)

cselekménymenet:        -múlt tükrében a helyzet, szereplők bemutatása

                                   -bonyodalom+konfliktus: a herceg és a szökés

                                   -Olej felgyújt mindent

Szereplők:        -Olej Tamás: rideg, szűkszavú, talán önző (néha bárányt lop), őszinte, nyílt, nagyon szereti a tájat

-Taláry Pál: herceg; városi alkat (áthidalhatatlan ellentét Olejjel); fiatal, jellemzően dölyfös, őszinte

      a köztük lévő úr-szolga viszony nem jön át: a mű NEM társ. kritika!

 

a mű realizmusa: részletes tájleírások; apróságok közel hozása; autentikus nyelvezet; jellemek hitelesek

cím: hatásos, frappáns; végéről kiemelő és utólag összefoglaló jellegű; időtlen; ötletszerűen adta