12. Ady Endre
Írta: dezs   
Share this!
Rendszerezd Ady verseit verstípusok, korszakok, témák, esztétikai értékek alapján

Ady: Nyugat vezéregyénisége; mindennapi magyarságtudathoz járult hozzá; értelmiségi, költő és publicista; témák: elidegenedés a történelemtől, magyar reménytelenség, eszmény és valóság, férfi-nő kapcsolatok, modern istenhit

portré: folyamatosan ars poétikus, szimpla költő-mivoltát tagadja; szerénytelen, energikus, dacos, őszinte; romantikus küldetéstudat, mégis-morál

 

verstípusok:   

első szakasza::

      -látomásszerű tájvers: rendhagyóak, a táj nem eszményi, hanem pokoli: a magyarság elátkozottságának jelképe

A magyar ugaron: nem szimpla tájvers: szecessziós játék; formai fegyelmezettség, nemzetostorozó indulat, teremtő fantázia; szecessziós képzőművészeti szimbólum: virág; ügyes, pozitív befejezés

      -Léda-szecessziós hangulatvers: Lédával bonyolult kapcsolata volt, eleinte szerelem, majd személyiségbeli ellentétek előjöttek, marták egymást

      Lédával a bálban: hangulatiság nagyon fontos: katartikus, plasztikus jelzők, dekadencia, pillanatnyi időbeliség, szimbolista-szecessziós nyelvi remeklés

-létharc-vers: élet teljességéért folytatott kozmikus közdelem valamely gonosz hatalommal, mitológiai figurával

Harc a nagyúrral: titokzatos, homályos, követhetetlen dikciók; harc a pénzért, az aranyért a disznófejű nagyúrral

-istenes vers: vágyott a hitre, rátalált Istenre, aki a nehéz pillanatokban meglátogatja                     

Hiszek hitetlenül Istenben: belső feszültség, megszállott Isten-keresés, nem Isten a fontos, hanem saját lelki teljessége, szükséglete

-magyarság-versek (és kuruc versek): egynek érzi, azonosítja magát a magyarsággal, minden bűne, ballépése az ő ballépése is és viszont; elátkozott, tragikus, megváltásra reménytelen népnek látja, de kötődik hozzá, küldetés-tudata van

Nekünk Mohács kell: fordított himnusz: Istenhez fordul, de büntetést kér; ostorozó indulat, heves nyelvezet, azonosulás

-„forradalmi” versek: Illés szekerén kötetben vannak a fontosak; nemcsak társadalmi esemény, hanem kozmikusabb: az élet megújulását jelenti, összefonódik ez a kettő; szereptudat, (a nagy forradalmárok utódjának tartja magát); általánosításokra épít; publicisztikában is meghatározó volt

A tűz csiholója: nem konkrét, nem adys vers; töredezett nyelvezet, inverz mondatok; filozofikus gondolatmenet; utalások, célzások; tűz: mitológiai kellék

második szakasza:  kevesebb személyiségkultusz, mélyebb témák, letisztultság, gondolatiság, archaikus nyelvezet, töredezettebb mondatok, összetettebb szimbólumok

-háborús versek: kétségbeesett, tragikus világkép; prófétai hangnem; fontos versek: Halottak élén kötetben vannak, pl. Az eltévedt lovas

-Csinszka-versek: nincs gyötrelem, vívódás, csak a társ, csendes otthon keresése (pl. Nézz, drágám, kincseimre)