15. Babits Mihály
Írta: dezs   
Share this!
A Jónás könyve elemző értelmezése

Babits: talán legnagyobb tudású magyar író; mély, enciklopédikus műveltség; tervszerű életpálya; a művészet mint hivatás; szellemi polgár (europäer); homo moralis; összetett munkásság (költő, prózaíró, fordító)

 

a Jónás könyve

kései mű: vallomásosság, újklasszicizálódás (formai igény), mély mondanivaló, vallásosság

keletkezés: 1938-as levele szerint betegen, műtét előtt kezdte; példázatnak szánta; nem tudta felolvasni, mert elment a hangja

vallásos mű; Ady és Kosztolányi mellett Babits is mélyen vallásos volt (istenhitét felbontotta: bosszúálló Isten, irgalmas Isten és Lélek)

műfaj: formailag elbeszélő költemény; az író szerint „vers”; hivatalosan Biblia-parafrázis (parafrazál: eltorzítva népszerűsít, bár a műre egyik sem igaz), szerepvers

koncepció: tömöríti a tanulságokat, határozott céllal írta meg: parabolának szánta (parabola: példázat, tanulásg-átadás)

szerkezet: csel. alapján (időpontok, helyszínek) van 3 rész és egy magyarázat:

1.  Jónás menekülése

2.  Jónás a cethal gyomrában

3.  Ninivében

4.  lázadása az Úr ellen

                 fő elem: késleltetés; kettősség: 1. és 3. cselekményes, 2. és 4.: Jónás tudata

nem ragaszkodik a Bibliához: itt Jónás menekül, ellentétben áll Istennel, és a végén Ninive lakói nem térnek meg, nem történik semmi (Jónásnak nem tetszik a szerepe, menekül; sorsa egyetemes, a mindennapokban előforduló);

erkölcsiség: küldetés, közösségvállalás, felelősség („Vétkesek közt cinkos, aki néma...”); türelem, kitartás a legfőbb erény; vallomásosság mellett kollektív, humanista aggodalom szózata is a költemény

nyelvezet:stilizálva archaizáló: („rühellé”: elbeszélő múltidő), merész, de nem egyértelműen régies szókincs; letisztult, egyszerű

mesélésmód: nagyon tömör (aforizmatikus: tömör szólások, szállóigékkel teli); néha van humor, helyzetkomikum

 

Jónás imája: 1939-ben egészítette ki a művét ezzel; költői vallomás, cselekmény-szinten nem kötődik a nagy műhöz