17. József Attila
Írta: dezs   
Share this!
Hogyan lesz a magányt és a szenvedést esztétikailag értékesen kifejező lírikus? Fogalmazd meg véleményed kései költészetéről!

József Attila: Nyugat 2. nemzedéke; Petőfi, Ady mellett a harmadik nagy költőnk; a fejlődés csúcsa: nagyon technikás verselés, személyiségtükrözés

szegény család, rossz emlékek; nagyon nehéz élete van; betegség: skizofrénia

 

zsengéi, kísérleti művei után a Nincsen apám, se anyám c. ’29-es kötettel érik meg;

utána forradalmi (Döntsd a tőkét, ne siránkozz!) majd gondolati (Külvárosi éj) kötet; gyűjteményes könyv: Medvetánc (színvonalbeli visszalépés)

kései kötészete megérésére szakít a párttal, szerkeszti a Szép Szót, előtör a skizofréniája (analízisre jár); bűnösnek érzi magát, kínozzák az elfojtott gyerekkori emlékek

 

kései költészet:

esztétikai szempontból a legszínvonalasabb

megítélési szempontok: -pszichológiai (Szőke György)

-irodalmi, esztétikai (Németh G. Béla; csúcsteljesítmény: önmegszólító verstípus

pszichológiailag a legtanulságosabb mű: Szabad ötletek jegyzéke négy ülésben

jellemző a szegénység, a szociális gondok, de nem ez a meghatározó költészetében

legjelentősebb kötet: Nagyon fáj (1936): leghíresebb, ebben vannak legjelentősebb művei; pszichológiailag tanulságos

      hármas tárgykör: tragikus önsors; szerelem; közélet

      témától függetlenül önmagára alapoz

erkölcsi felelősséget érez a világért (már a ’34-es Eszmélet c. versében is megjelenik ez)

közös nyelvi jellemzők: főleg önmegszólítás, önmagával folytatott párbeszéd, axiomatikusság, önvádoló, alázatos, szikár, visszafogott modor; képszegény, bár tudatos, határozott; stilizált nyelviség; életrajzi háttér nem jelentős

 

4 fontos vers:

Tudod, hogy nincs bocsánat:

nincs konkrét életrajzi adalék; rossz léthelyzet bemutatása, számvetés; néha szinte hatásvadász képek (nem komoly, még nem tragikus); szerepszerűség

 

Karóval jöttél:

szokásos önmegszólító, számvető, pereskedő, de: egyénibb (bár önkényes) képi világ; 3. vsz.: költészetét elfogadták, hírnevet szerzett (lehet gunyoros is); magánéleti panasz; ez is szerepszerű

 

Talán eltűnök hirtelen:

fiatalság és a jelen helyzet ellentétéről ír, konkrét életrajzi elemekkel (Horger-affér); művészi felütés, önmagát mintha kívülről látná, víziószerű hatás

 

Íme, hát megleltem hazámat:

nyelvtani hiba (figura etimologica: „voltam volna”): többszörös bizonytalanság, önvád, esetleg bűnre buzdítja magát