18. Radnóti Miklós
Írta: dezs   
Share this!
Válaszd ki Radnóti egyik híres kései versét és elemezd az életrajzzal kölcsönhatásban!

Radnóti: egyesek szerint csak a halála miatt méltányolták; Nyugat 2. nemzedékének meghatározó alakja, újklasszicizmus lírikusa

Zsidó értelmiségi családban születik; kikeresztelkedik, nevét magyarítja, mégis gyűlöletben él; külföldön tanul, bölcsész tanári diplomát szerez; háború: többször is munkaszolgálatos, egyre kegyetlenebb körülmények között; ’44-ben Abda városánál egy tömegsírba lövik

 

Erőltetett menet:

1944 szeptemberében írta, Borban (egy hónapig meneteltek Heidenauból: nincs szükség a munkaszolgálatosokra)

erőltetett menet: katonai kifejezés; teljes menetfelszerelésben mennek, ahogy tudnak

saját sorstársaikkal őriztették őket

ez az utolsó kerek verse

téma: életösztön és halálvágy ellentéte

vers alakja: egy út kanyarog benne (vogelveidei vonás); formája: nibelungizált alexandrin; fontos a formai igény, időmérték

két egymásnak felelő tízsoros részből áll

      -első rész: a megadás mellett hatásosan érvel; ironikusan indít: „bolond, aki felkel”); irodalmilag igényes: ellentétezések, archaizálás, érzékletes jelzők, alliterációk, összetett képek, utalások

      -második rész: előzőt ellentétezi, de szorosan összefüggnek: feltételezett, vágyott, nosztalgikus idill, visszautalásokkal a tragikus helyzetre, reménykedő hangnemben; rengeteg ige, kép; a kezdő elemet („bolond, aki felkel”) a végén magára vonatkoztatja: ő is felkel, tehát az élet mellett dönt

dokumentalista költemény: testrészek, igék,; pozitív és negatív emlékképek: otthonok (házfalak) pusztításának megjelenítése; otthon nyugalma (életképekkel, a polgári lét kellékeinek leírásával); központi kép: a Hold a biztos pont

középkori szemlélet: a halált elfogadja, talán célnak tekinti (újabb Vogelveide-analógia: „bölcsebb, szép halál”)

nyelvezet: gördülékeny, közérthető, köznyelvi; jól tagolt, időmértékes, érzékletes (nem fél, higgadt, még az adott körülmények között is igényes)