23. A XX. század irodalma - az avantgárd
Írta: dezs   
Share this!
Jellemezd az avantgárdot a programok és az eltérő stílusirányzatok szempontjából! Hivatkozz művészekre és szemelvényekre!

avantgárd – az utolsó korstílus? Korstílus egyáltalán?

a 20. század korstílusa; szóetimológia: előőrs, előretolt őrség

politikailag: a kapitalizmus válságának tükre

 

irányzatok:

közös vonások: jelentől elfordulás; volt programjuk; propagandisztikus (mint a barokk)

 

futurizmus

Olasz- és Oroszországban egyszerre (!), közel egyidőben: a ’10-es évek elején; decentralizált, mégis közös

olasz futurizmus:

      alapművek: Marinetti: A futurizmus technikai kiáltványa; Boccioni: Egy kerékpáros dinamizmusa

      cél: ki akarták tágítani a nyelvet

      technika-kultusz (eszközök), dinamizmus, erő-kultusz

      miért pont itt? ipari forradalom; fáziskésés; propaganda-éhség

      de: nem találtak közönséget, elbukott a program, mert kísérleti, öntörvényű volt

orosz futurizmus:

      alapmű: Majakovszkij és Hlebnyikov: Pofon ütjük a közízlést (’09)

      rendszerellenesség, társadalom-átalakító kényszer

      inkább képzőművészet, mint irodalom

      közérthetőbb, aktuálisabb propaganda (szabadversek, poémák)

 

expresszionizmus:

korai kialakulás: 1905, Drezda: Brücke képzőművészeti csoport; ’11: Sturm folyóirat: író-csoport (külön csoport: Aktion); tehát ez is decentralizált

proletár származású, radikális, újító művészek (büszkék; sok az ars poétika)

cél: az ember felszabadítása a tragikus egyén és a társadalom szintjén

módszer: a lényeg megragadása, felnagyítása, titkok kivetítése (indulatszavak, írásjelek halmozása)

rendszertelennek tűnik, de széleskörű; irodalmiatlan témák: szenvedés, szex…

meghatározó: Gottfried Benn

 

szürrealizmus:

„valóságon túli”: nem akar túllépni – mélyebbre akar hatolni; akár az őskorban is ott lehetett (realizmusból származtatható)

Lautremont: szép, mint egy varrógép és egy esernyő találkozása boncasztalon

érthetetlen értelem, szabad képzettársítás; képi, tartalmi, nyelvi szabadság, fantázia, őszinteség

alapművek: Aragon, Eluard, Breton szürrealista kiáltványa; Bunuel: Andalúziai kutya

témák: amiről eddig nem mertek; logikátlanság nem akadály (módszer: automatikus írás)

 

dadaizmus:

az volt a programja, hogy nem volt programja

dada: sok-sok furcsa dolgot jelent; gyakorlatilag bármit

Tristan Tzara emigráns román művész ’19-ben publikált a programot: mindenki lehet művész, a lényeg a szabadság; a mű azt asztalon hever

Magyarországon: Kassák (pokoljárás, önkínzás); Tudósok