Madách Imre
Írta: dezs   
Share this!
Irodalom tétel

Madách Imre

(1823-1864)

 

 

 

- Életrajz

  Sztregován született. - Gazdag nemesi családból származik.

  Anyja neveli. - Erős nevelés.

  Madách egész életében betegeskedett.

  Magánúton végezte a tanulmányait.

  Pesten érettségizett és utána jogot tanult.

  - Itt kapcsolódik be a szellemi életbe.

  A pesti egyetemi évei alatt kezd el írni.

  - Először egy verseskötetet, majd aztán pedig több drámát is írt.

  - Politikai cikkeket is írt.

  Balassagyarmaton kezd el jogászkodni.

  Később visszaköltözik Sztregovára és ott él élete végéig.

  1845-ben feleségül veszi Fráter Erzsébetet.

  - 3 gyermekük születik.

  1848 - Nem vesz részt a szabadságharcban.

  A bukást követően a családot számos nagy tragédia éri.

  - Nővérét családjával együtt legyilkolják a feldühített román parasztok.

  - Öccse a szabadságharc idején hal meg.

  - Másik öccsének az apósát Haynau felakasztatta.

  A bukás után Madách Kossuth titkárát bújtatta.

  Ezért feljelentik és börtönbe kerül.

  - Több, mint 1 évig van börtönben.

  Megromlik a házassága. - Botrányos élet.

  1853-ra egészségileg és lelkileg teljesen tönkremegy.

  1859-ben kezdi el írni Az ember tragédiáját (1 évig írta).

  1864-ben belehal a betegségeibe.

 

Az ember tragédiája - Egyetlen nagy műve.

  - Különlegessége : Az egész nagy emberiségről szól.

  - Le lehet szűkíteni az európai civilizációra.

  - Nincs benne semmi nemzeti vonás.

  - Egyetemes mű.

  - Megjelennek benne a kor filozófiai irányzatai és a természettudományos ismeretek.

 

 

 

1. kérdés

 

Az ember tragédiájának szerkezete, fő gondolatai

 

 

 

- Szerkezete

  15 színre oszlik a mű (helyszínek).

  Az első 3 és az utolsó szín. - Keretszínek vagy bibliai színek (jelen idős színek).

  A közte elhelyezkedő 11 szín = Történelmi színek.

                                                     - Ádám jövőutazása.

 

  Történelmi színek : 1.szín - Egyiptom

                                  2.szín - Athén

                                  3.szín - Róma

                                  4.szín - Konstantinápoly

                                  5.szín - Prága

                                  6.szín - Párizs - Álom az álomban.

                                                         - A történelmi színek mértani közepe.

                                                         - Évának ebben a színben kettős szerepe van (+,-).

                                  7.szín - Prága II.

                                  8.szín - London - Madách kora.

                                  9.szín - Falanszter - A jövő színe.

                                  10.szín - Űr - A jövő színe.

                                  11.szín - Eszkimó - A jövő színe.

 

  Keretszín : Ádám látni akarja az emberiség jövőjét.

                    Lucifer végigviszi őt a történelmen.

                    Különböző korokat mutat be neki.

 

  A műnek 3 főszereplője van. - Az egész történetben jelen vannak.

  - Ádám és Éva a különböző színekben különböző szerepeket töltenek be.

 

  A történelmi színeknek ugyanaz a drámai felépítése.

  - Ádám először lelkesedik az új korszakért, majd azután megismeri a korszak

    hibáit (kritika) , csalódott lesz és tovább akar menni.

  - Éva mindig valamilyen kísérő szerepben jelenik meg. - Ádám társa.

                                                                                        - Mindig más karakter.

 

  A mű legfontosabb gondolatai : - Fejlődött-e az emberiség a történelem során ?

                                                     - Mi az emberiség jövője ?

 

 

 

2. kérdés

 

A mű történelmi és filozófiai háttere, az eszmék szerepe és változása

 

 

 

- Történelmi háttér

  - Madách saját kora.

  - Személyes megrázkódtatások, csalódottság, kiábrándultság a szabadságharc idején.

    Kivetíti az egész emberiségre.

    Minden jelenet egy ívre van felfűzve.

    Először boldogság és öröm, utána negatívumok és csalódás.

    Egyetlen pozitív szín : Párizs - Ádám nem távozik csalódottan.

  - Az egész nemzet kiábrándultsága és reménytelensége.

    Ez az állapot önvizsgálatra készteti az írót.

 

- Az ember tragédiája - Nem történelmi dráma.

                                   - Kiemel bizonyos történelmi eseményeket, korokat.

 

- Filozófiai háttér

  - Űrben jelenik meg.

    Az ember magányossága, ami ide köti őt ebbe a természetbe.

    Nem tud ettől a természettől elszakadni.

    Addig ember az ember, ameddig itt él.

  - Determinizmus (Meghatározottság)

    Az embernek nincs teljes körű szabad akarata.

    (Nem lehel az ember teljesen szabad, mert mindig lesz egy olyan dolog, ami ezt

     megakadályozza.)

 

- Termodinamika - A Föld kihűlése.

  A múlt században azt gondolták, hogy ez hamar be fog következni.