A XIX. század második felének magyar szépprózája
Írta: dezs   
Share this!
Irodalom tétel

A XIX. század második felének magyar szépprózája

 

 

 

- A regény műfaji sajátosságai :

  Két alapvető regénytípus : - Kalandregény

                                            - Fejlődésregény (pl.: Candide)

 

A XIX. században megváltozik a regény műfaji sajátossága.

Regény (jellemzés) : - Van cselekménye, ami általában több szálon fut.

                                 - Van főhőse, aki köré az események csoportosulnak.

                                 - Van társadalomképe és világképe.

 

XIX. századi regény - Két stílusirányzat : - Romantika

                                                                  - Realizmus

 

A kor nagy regényírói : Jókai Mór, Kemény Zsigmond, Jósika Miklós,

                                     Mikszáth Kálmán, Eötvös József

 

 

 

1. kérdés

 

Romantikus látásmód Jókai műveiben - egy szabadon választott...

 

 

 

- Jókai Mór (1823-1904)

  Komáromban született.

  Részt vesz az 1848-as márciusi eseményekben és a szabadságharcban.

  Ismert alakja a forradalomnak.

  Felesége a kor egyik legnagyobb színésznője (Laborfalvi Róza).

  A XIX. század második felében alkotja regényeinek a legnagyobb részét.

  (130 regényt írt Jókai.)

  „A század krónikása.”

  A magyar történelem legfontosabb eseményeit ő örökítette meg.

  - pl.: A kőszívű ember fiai

  A polgárosodó Magyarország bemutatása.

  - pl.: Az arany ember, Fekete gyémántok

 

  Jókai kalandregényeket is írt.

  A regény társadalmi szerepe megváltozik a század második felében.

  - Olvasmányos, érdekes legyen.

  Romantikus látásmód : - Különleges, rendkívüli kalandok, helyszínek.

                                       - Mindegyik figurája egy kicsit sematikus.

                                       - Önfeláldozás.

                                       - A hős jelleme általában nem változik.

                                       - Meglepő, váratlan fordulatok.

                                       - Nagy és tiszta érzelmek.

  A XIX. század jellemző értékei : - Hazaszeretet.

                                                       - Önfeláldozás.

 

  Realizmus (Utolsó nagy korszaka Jókainak.)

  - Megjelennek Jókai műveiben a realista vonások, de soha nem válik teljesen

    realista íróvá.

  - pl.: Az arany ember

           - Társadalmi háttér : Hogyan lehet meggazdagodni ?

           - A polgárság problémái.

 

  Műelemzés : - A mű történeti ideje.

                       - Társadalmi környezet.

                       - A regény főszereplői.

                       - Rövid cselekmény.

                       - Jellemábrázolás.

                       - A mű üzenete és stílusa.

 

 

 

2. kérdés

 

A novella műfaji sajátosságai, szerkesztése, témaválasztása Mikszáth...

 

 

 

- Mikszáth Kálmán (1847-1910)

  Későn találja meg a saját írói stílusát (10 évig próbálkozik).

 

  Két novelláskötet : - Tót atyafiak

                                 - A jó palócok

 

  Mikszáth képes megújítani a novellairodalmat.

 

  Novelláinak a jellemzése :

            - Nagyon erős bennük a saját élményanyag (főleg a gyermekkor).

            - A novellái rövidek, cselekményük egyszálú, nem szerteágazó.

            - Kevés a szereplőjük.

            - Szűkszavú a leírás.

            - Inkább apró megfigyelésekből és tényekből áll össze.

            - Sok bennük a sejtelmezés.

            - Nagyon sok a tragikus novellája, amely leginkább a népballadákat idézi fel.

            - A társadalmi háttér valóságos.

            - A szereplők jelleme reális és pontos.

            - Megjelennek bennük a társadalmi problémák.

            - Akadnak bennük romantikus elemek, de egyre inkább közelednek a realizmushoz.

 

  Mikszáth először kezdi használni a magyar tájszólást az irodalomban.

  Téma : A paraszti világ.

 

  Novellák : - Szegény Gélyi János lovai

                      Tragikus novella.

                      (Balladai jellegű.)

                   - Lapalja híres dudás