A görög-római irodalom jellemző vonásai
Írta: dezs   
Share this!
Irodalom tétel

A görög-római irodalom jellemző vonásai

 

 

- Európai irodalom kezdetei.

 

- Kialakulnak a legfontosabb műfajok.

 

- Mintaként szolgál a későbbi európai irodalomnak.

 

- i.e. 800 körül kezd kialakulni

 

     i.e. 800-300 : Görög irodalom kialakulása.

 

     i.e.100 körül : Római irodalom kialakulása.

 

-   Görög irodalom : görög nyelv

 

     Római irodalom : latin nyelv

 

- görög-római irodalom - kapcsolat

 

     "Abban az elsők, hogy a másodikak."

 

     A rómaiak átveszik a leigázott nép (görög) kultúráját, de nem rombolják szét.

 

- A XX.sz. elejéig a görög és a latin az irodalom hivatalos nyelve volt.

 

- Időmértékes verselés - (forma)

 

   A hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozása.

 

 

 

1. kérdés

 

 

A műnemek kialakulása, jellemzése

 

3 műnem :  - líra

- epika

- dráma

 

 

 

műnem : Egy adott témához az írónak a közelítése. epika - leíró, elbeszélő jellegű

 

dráma - konfliktus jellegű

 

líra - személyes átélés

 

 

Minden műnemhez különböző műfajok tartoznak.

 

 

A líra és az epika alakult ki először a görög irodalomban, később a dráma.

 

 

epika - nép története (teremtéstörténetek)

 

líra - vallási szertartások szövege

 

 

- varázslások

 

(érzelmek, hangulatok)

 

dráma - Dionüszosz (bor és a mámor istene) vallási szertartásaiból alakult ki

 

- Istentiszteleten előadott jelenetek

 

- szereplők, párbeszéd

 

- jelenidejűség

 

 

 

2. kérdés

 

Egy adott mű elemzése

 

 

Szophoklész : Antigoné

 

- Thébai mondakörhöz kapcsolódik.

 

- Tragédia.

- Főhőse Antigoné, aki a zsarnok Kreonnal folytatott küzdelemben fizikailag megsemmisül,

de az ügy, amit képviselt, az győz.

 

Tragédia - két értékrend összeütközése

A mű főhőse összeütközésbe kerül környezetével és ebben a harcban lelkileg,

vagy fizikailag megsemmisül.

 

Konfliktus -    Kreon nem engedi eltemetni a város ellen harcoló fiút (Antigoné bátyját),

                      de Antigoné az Isteni parancsnak engedelmeskedve eltemeti testvérét.

 

 

Következmény - Kreon bezárja Antigonét a sziklabörtönbe, ahol ő öngyilkos lesz.

Halála elindít egy folyamatot.

Kreon világa összeomlik, mindenki körülötte öngyilkos lesz, csak

ő marad életben.

Kreon lelkileg tönkremegy.

Az Antigoné által képviselt ügy győz.

 

 

5 szerkezeti rész (dráma)  - expozíció (bevezetés)

 

Megismerjük a szereplőket, és a helyszínt.

 

(Antigoné és Iszméné beszélget.)

 

 - bonyodalom

 

1. összeütközés

 

(Antigoné eltemette a bátyját.)

 

- a cselekmény kibontakozása

 

(Konfliktusok sorozata.)

 

·      tetőpont

 

Valaki kísérletet tesz a konfliktusok megoldására.

 

(Kreon megváltoztatja döntését és ki akarja engedni Antigonét.)

 

- megoldás

 

A konfiiktusok valós megoldása.

(Mindenki öngyilkos lett Kreon körül.)