Arany János
Írta: dezs   
Share this!
Irodalom tétel

Arany János

(1817-1882)

 

 

- Életrajz

  1817-ben született Nagyszalontán. - Szegény paraszt család.

  Sokat betegeskedett gyerekkorában.

  Kicsit sántított és beteges volt egész életében.

  4 éves korában apja tanította meg írni és olvasni.

  Nagyszalontán és Debrecenben (Debreceni Kollégium) végezte iskoláit.

  15 évesen abbahagyta a tanulást.

  Segédtanító lett.

  16 évesen teljesen váratlanul beállt egy színtársulathoz.

  - Szökés a szülői akarat elöl.

  Mikorra visszatért, az apja megvakult és az anyja néhány nap múlva meghalt.

  Innentől kezdve szorongó az élete. - Lelkifurdalás.

  Hivatalt vállal. - Másodjegyző.

  1840-ben megházasodik.

  - Ercsey Juliannát veszi el feleségül.

  Később a nagyszalontai iskolában helyezkedik el tanárként.

  A családot rendesen eltartja.

  Két gyermeke születik.

  1846 - A Kisfaludy Társaság pályázatára megírta a Toldit.

  Petőfi barátsága.

  1848 - Egy ideig kimarad az eseményekből, de a szabadságharc kitörése után

             nemzetőrnek áll be.

  A világosi fegyverletétel után egy darabig bujkálnia kell.

  Elveszti az állását.

  1851-ben Nagykőrösre költözik.

  Nagykőrösi gimnázium. - Tanár.

                                         - Szakmájának legfontosabb időszaka.

  1860-al lezáródik élete első nagy szakasza (korszaka).

  Ezalatt az időszak alatt neves költővé válik.

  1860-ban felköltözik Pestre.

  Először a Kisfaludy Társaság igazgatója, majd az MTA titkára lesz.

  Pesten él élete végéig.

  1882-ben hal meg.

 

 

 

1. kérdés

 

Arany János lírája 1860-ig

 

 

 

- Művei - Nem lírai : - Toldi (epika)

                                    3 rész - Toldi

                                              - Toldi estélye

                                              - Toldi szerelme

                                - Bolond Istók

                                 - Buda halála

                                   A magyar eredettörténet egy darabja.

            - Lírai : - Letészem a lantot (1850)

                           A szabadságharc és Petőfi elsiratása.

                         - Az örök zsidó

                           E/1. személyben beszél az örök zsidóról, akit örökké kerget, űz valami.

                           Párhuzam a magyarság és a zsidóság üldöztetése között.

                         - Kertben

                        A szabadságharc elsiratásáról szólnak ezek a versek.

                         - Visszatekintés

                           Létösszegző vers.

                           Ebben a versben fogalmazza meg Arany legtisztábban a fiatalkori élményeit.

                           (Nem mert boldog lenni.)

                        Lírája 1860-ig (jellemzés) : - Zaklatottság, fájdalom.

                                                                   - Elveszett ifjúság, elveszett barátok,

                                                                      elveszett szabadság.

            - Nagykőrösi népi balladák : - Ágnes asszony

                                                         - Tengeri-hántás

 

Arany Jánost leginkább a bűn és a bűnhődés foglalkoztatta.

 

 

 

2. kérdés

 

Arany János balladáinak szerkezeti jellemzői, lélekábrázolása

 

 

 

- Ballada - Lírai művek közé tartozó drámai elemekkel rendelkező mű.

                - Mindig van története.

                - Gyakran van benne párbeszéd és konfliktus.

                - Mindig van erkölcsi tanulsága.

                - Balladai homály

                  A történet bizonyos részei nincsenek leírva.

 

- A ballada szerkezeti jellemzői : - Feszes szerkezetű.

                                                    - Tömör.

                                                    - Az erkölcsi mondanivaló csak az olvasó számára

                                                       fogalmazódik meg.

 

A Nagykőrösön hallott sok szép népballada hatására kezdett el foglalkozni a balladákkal.

3 kategóriába lehet sorolni a balladáit : - Népi balladák

                                                                pl.: Ágnes asszony, Tengeri-hántás

                                                              - Történelmi balladák

                                                                Ezeken keresztül a saját korához szól burkoltan.

                                                                pl.: - Szondi két apródja

                                                                      - A walesi bárdok

                                                              - Nagyvárosi (modern) balladák

                                                                pl.: Hídavatás

 

Arany a ballada szereplőit a lelki folyamatok alapján ábrázolja.

Szavaikkal és cselekedeteikkel jellemzi őket.