DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Szophoklész:Antigoné PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Kidolgozott tétel  Szophoklész (Kr. e. 494-406)
Szophoklész életművét a görög tragédia csúcspontjának szokás tekinteni. Az ő műveiben kristályosodik ki a görög tragédia műfaja, Arisztotelész is az ő művészetét jelöli meg mintaképnek Poétikájában. Élete során mintegy 120 darabot írt, melyek közül teljes terjedelmében mindössze hét maradt ránk: a Trakhiszi nők, az Aiasz, az Antigoné, az Oidipusz király, az Elektra, a Philoktétész és az Oidipusz Kolónoszban. Műveivel huszonnégy alkalommal lett a drámai versenyek győztese.
Antigoné:
Mindmáig is legnépszerűbb darabja az Antigoné. A thébai mondakörből merítő tragédia az Oidipusz-trilógia utolsó darabja: cselekményének előzményeit az Oidipusz király és az Oidipusz Kolónoszban című drámák dolgozzák fel.

- Cselekmény:
Oidipusz király:
- Oidipuszt szülei - Laiosz és lokaszté - egy balszerencsét sejtető jóslat miatt, mely szerint apját meg fogja ölni, s anyját elveszi feleségül, még csecsemőkorában kiteszik egy hegyre.
- Oidipuszt a szolga azonban nem teszi ki, hanem egy pásztornak adja, tőle a korinthoszi királyhoz jut, és udvarában nő fel. Oidipusznak is megjósolják sorsát, mivel azonban ő a korinthoszi királyt és annak feleségét hiszi szüleinek, nem tér vissza Korinthoszba.
- Thébai felé veszi útját, s egy országúti incidensben megöli - kilétét nem tudva - a rátámadó Laioszt, majd megszabadítja a várost a Szphinxtől. Tettéért Thébai királyává választják, s ő feleségül veszi az özvegyen maradt lokasztét, négy gyermekük születik.
- Oidipusz király sokáig békésen uralkodik, mígnem egy nap dögvész sújt le a városra. Egy újabb jóslat szerint Laiosz gyilkosát kell a városból eltávolítani, csak akkor fog felszabadulni a ránehezedő átok alól. Oidipusz nyomozásba kezd, s az ő nyomozása deret fényt saját tettére. lokaszté iszonyatában felakasztja magát, Oidipusz pedig kiszúrja saját szemeit. - Thébai trónját két fia - Eteoklész és Polüneikész - öröklik tőle, s ők apjukat száműzetésbe küldik, ahová két lány, Antigoné és Iszméné kísérik el a vak öreget.
Oidipusz Kolónoszban:
- Oidipusz a Thébai közelében fekvő Kolónoszban telepedett meg, s ott is temették el, amiről egy jóslat azt ígérte, hogy szerencsét hoz a városnak. Oidipusz utolsó napjáról szól az Oidipusz Kolónoszban.
Antigoné:
- Előzmény: Oidipusz fiai úgy határoznak, hogy felváltva fognak uralkodni Thébai fölött, de mert Eteoklész a neki szabott idő lejártával sem adja át a trónt, Polüneikész hadsereg élén vonul Thébai ellen. A két viszálykodó fivér a harcok során végül egymás kezétől esik el. A királyi hatalom legközelebbi férfi rokonukra, Oidipusz sógorára, Kreónra száll.
- Kiindulópont: Kreón, az új uralkodó úgy rendelkezik, hogy a város védelmében elesett Eteoklészt díszes temetésben kell részesíteni, míg a város ellen támadó Polüneikésznek megbélyegzésként temetetlenül kell maradnia, őt szigorúan tilos elföldelnie bárkinek. Antigoné felháborodásában arra akarja rávenni Iszménét, hogy együtt temessék el Polüneikészt. Iszméné azonban elzárkózik ezelől, mondván, hogy a királyi parancs megszegőire halálbüntetés vár.
- Konfliktus: Polüneikész tetemének őrei tetten érik Antigonét, amint az megpróbálja elföldelni elhalt testvérét és sín áldozatot mutat be felette. Antigonét Kreón színe elé vezetik. Antigoné Kreón szemére veti, hogy az istenek íratlan törvényei szerint minden halottat megilleti a tisztességes temetés. Kreón azzal érvel, hogy Polüneikész saját szülővárosa ellen támadt, mire Antigoné így felel: „gyűlölni nem, szeretni csak születtem én." Antigonét elvezetik.
- Késleltetés: Haimón - Antigoné vőlegénye - feldúltan rohan apjához, s számon kéri tőle Antigoné elfogatását. Apja és fia halálosan összevesznek, Haimón azzal a fenyegetéssel távozik, hogy ha Kreón halálra ítéli Antigonét, ő is végez magával. Kreón azonban hajthatatlan, végül éhhalálra ítéli Antigonét.
- Tetőpont: Teiresziasz, Thébai vak jóspapja rossz hírt hoz Kreónnak: a jósjelek szerint Kreónnak az elföldelni tiltott Polüneikészért és az igaztalanul halálra ítélt Antigonéért hamarosan saját gyermekei egyikével kell fizetnie. Kreón nagyon megijed, nem tudja mitévő legyen, végül úgy dönt, hogy jóvá teszi vétkét. Kíséretével felkerekednek, eltemetik Polüneikészt, majd nekiindulnak, hogy kiszabadítsák Antigonét sziklabörtönéből.
- Megoldás: Mire azonban odaérnek, Antigoné már halott - önkezével vetett véget életének. Haimón láttukra kardot ránt, előbb apját próbálja megölni, majd önmaga ellen fordítja a fegyvert, s Antigonét átölelve leli halálát. Amint Eurüdiké mindennek hírét veszi, ő is öngyilkos lesz. Kreón a tragédia súlya alatt megtörik, s belátja, hogy az ő földi hatalma nem dacolhat az istenek akaratával. Már ő maga is a halált várja, ám büntetése az, hogy élete hátralevő részét le kell élnie bűntudattal a szívében. A kar monológjára így felel: „Az isteneket tisztelni kell, / Gőggel teli ajkon a nagy szavak / Nagy romlásra vezetnek - / S. józanná nem tesz, csak a vénség. "
 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.