DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Moliére:Tartuffe PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Kidolgozott tétel  

 

 

A francia klasszicista dráma

 

- A racionalizmus - mint filozófiai irányzat - tehát a józan ész uralma már a XVII. században, a barokk korában jelentkezik. A klasszicizmus elsőként az irodalomban jelentkezik, s a XVII. században még elszigetelt jelenség: Franciaországban egy irodal­mi és színházdramaturgiai stílusirányzat. A klasszicizmus első jelentkezése azonban már a felvilágosodásnak készíti elő a tala­jt, hogy a XVIII. század uralkodó stílusává váljék.

- Már a reneszánsz felfedezte az antik görög irodalmat. A klasszicizmus ennek mértékadó mintáit kötelező szabályokká merevíti. Mindent az ész, a gondolkodás törvényeinek rendelnek alá. A drámairodalom középkori és reneszánsz hagyományait elvetik.

- Szabályai és a színház jellemzői:

- Háttérbe kell szorítani a fantáziát, csak olyan témát lehet színpadra vinni, amit meg is lehet jeleníteni a színpadon. - „Hármas egység" - a hely, az idő és a cselekmény egysége, egy cselekményszál, egy helyszín, egy nap alatt lejátszódó történet - Elvárják a mértéktartást (nincs durvaság, agresszió, naturalizmus).

- A női szerepeket már nők játsszák.

- A színház már zárt épület, mint a mozi, függönyt használnak a felvonások végén (mindig 5 felvonás), de még kevés a díszlet. - Fontosabb alkotói: Pierre Corneille (Cid), Jean Racine (Phaedra), Moliere (A fösvény, Tartuffe, Képzelt beteg)

 

Moliére (1622-1673)

 

- Shakespeare után Moliére a világ színházainak legnépszerűbb, legtöbbet játszott szerzője. Arisztophanészt tekintik ugyan a komédia atyjának, a komédia klasszikus, példaadónak tekintett formáját azonban Moliére alakította ki. - A komédia a három klasszikus drámai műfaj egyike, magyarul vígjáték. Lényege a komikum. A komikum esztétikai minőség, mely nevetséges hatást kelt. Forrásai pl. látszatérték értékhiányának leleplezése, kontraszt kisszerű ember és nagyratörő szándék, jelentéktelen cél és nagyarányú eszközök, helyzet és magatartás között stb. A komikum a bírálat eszköze; lényege: a meg nem felelés, a rugalmatlanság, a pozitív érték hiányának eltitkolása. Az értékesnek mutatkozó személy vagy jelenség várat­lan, kontraszt jellegű csattanóval lelepleződik. A komikum magva egy túlhaladott, visszahúzó jelenség, hiba; ezzel szemben a néző fölényt érez. A komédia a komikum két alaptípusára is épülhet: helyzetkomikumra a helyzetvígjáték és jellemkomikum­ra a jellemvígjáték. Moliére műveire elsősorban a komikum utóbbi fajtája jellemző.

- Moliére komédiáin elsősorban a francia középkori vásári bohózat, a farce, és az olasz commedia dell' arte hatása érződik. A farce hagyományait követi helyzetkomikumában, s a commedia dell' arte-tól kölcsönzi az állandó jellemeket, a tipikus szere­plőket (mint pl.: a zsugori, a szoknyavadász, a hivatalnok, a rezonőr stb.). Moliére nagysága abban áll, hogy gúnyolódásának célpontjává tett figurái iránt képes szemernyi szánalmat is ébreszteni: legnagyobb drámái olyan komédiák, melyeket egy hajszál választ el a tragédiától.

- Legfontosabb művei: Tartuffe (1664), Don Juan (1665), Mizantróp (1666), Fösvény (1668), Úrhatnám polgár (1670), Képzelt beteg (1673)

- Tartuffe:

- A Tartuffe szereplői: A Tartuffe a helyzetvígjáték klasszikus példája. Az író ebben is tipikus jellemeket sorakoztat, úgymint az álszent Tartuffe, a szentfazék Pernelle asszony, Orgon - a rászedett férj, Cléante - a rezonőr, Dorine - a bizalmas, Valér és Mariane - a szerelmesek.

 

 

 

- Cselekmény:

1. felvonás:

- Pernelle asszony véleménye a házról: Itt mindenki züllött, erkölcstelen életet él, az egyetlen szent ember a jámbor, áhí­tatos, buzgón vallásos Tartuffe, aki arra hivatott, hogy helyreállítsa a család erkölcsét.

- Cléante kritikus szemmel nézi ezt a Tartuffe iránti rajongást. Megígéri Damis-nak, hogy közbenjár Orgonnál Valér és Mariane tervezett házasságának jóváhagyása végett.

- Orgon hazatér, s állandóan csak Tartuffe hogyléte felöl érdeklődik. Lányának házasságát illetően csak kitérő válaszokat ad, s az sem érdekli különösképpen, hogy felesége, távolléte alatt lázas volt.

11. felvonás:

- Orgon úgy dönt, hogy lányát Tartuffe-höz adja hozzá, s ezt közli is Mariane-val. Ezért a két fiatal elkeseredésében majd­nem szakít egymással, s Dorine, a komorna segít nekik; azt javasolja, hogy Mariane egyelőre színleg egyezzen bele az esküvőbe, melyet majd valamilyen módon elhalasztanak.

III. felvonás:

- Tartuffe szerelmet vall Elmirának, mialatt Damis egy fülkében hallgatózik. A hallottakon azonban oly módon fel­háborodik, hogy kiront a fülkéből, s megfenyegeti Tartuffe-öt, hogy mindenről beszámol Orgonnak. Orgon azonban nem hisz tulajdon finak, s kitagadja fiát a házából. Sőt azt is közli, hogy nemcsak vőül fogadja Tartuffe-öt, hanem megteszi egyedüli örökösének, s ráíratja minden vagyonát.

IV. felvonás:

- Orgon még Elmira szavainak sem ad hitelt, s nem hiszi el neki, hogy Tartuffe szemet vetett rá. Rábeszélésére azonban elrej­tőzik az asztal alá, hogy kihallgassa Elmira és Tartuffe párbeszédét. Ekkor lehull szeméről a hályog: Tartuffe vadul ostro­molja szerelmével Elmirát, elmondja neki, hogy „Istennel is lehet egyezkedni", s azt is közli vele, hogy férjét, Orgont már régóta az orránál fogva vezeti. Orgon ekkor kiugrik az asztal alól, kiutasítja házából Tartuffe-öt. Tartuffe ekkor azonban már a helyzet ura, közli, hogy már övé a ház, s ö fogja kirakni onnét Orgonékat.

V. felvonás:

- Tartuffe magával vitt egy kazettát is, mely Orgon egy barátjának királyellenes zendülésben való részvételét bizonyító iratokat tartalmaz. Tartuffe így nemcsak kilakoltathatja, de felségsértés címén el is ítéltetheti őket.

- Tartuffe így is tesz. Először egy törvényszolga érkezik a kilakoltatási paranccsal, majd Valér jön a rossz hírrel, hogy

rendőrök közelednek Orgon letartóztatása végett, felségsértés címén.

- Tartuffe egy rendőrrel érkezik, aki azonban nem Orgont, hanem magát Tartuffe-öt tartóztatja le. Tartufferöl kiderül, hogy

hírhedt csaló, kit évek óta köröz a rendőrség, de csak most sikerült nyomára bukkanni. Orgonék királyi kegyelemben

részesülnek, hamarosan megtartják Mariane és Valér esküvőjét, s többé Pernelle asszony sem hisz Tartuffenek. - Elképzelhető típusfeladatok:

- Hasonlítsa össze Tartuffe-öt és Julien Sorelt!

- Készítse el Tartuffe vád- vagy védőbeszédét!

 

- Tartuffe bemutatása Orgon szemszögéből:

 

- Egy nap a templomban ismertem meg ezt a látszatra mélyen vallásos, buzgó hitű, ájtatos embert. Minthogy semmije sem volt, mert mindenét a szegényeknek adományozta, úgy határoztam, hogy magamhoz veszem. Akkor ezt nagyon bölcs cselekedetnek hittem, s úgy gondoltam, vallásossága csak hasznára válhat családom meggyengült erkölcseinek. - Édesanyám és jómagam nagyon örültünk, hogy olyasvalaki került közénk, ki ezentúl őrködni fog a család erényessége fölött. Tartuffe megtiltotta a gyakori vendégjárást, feleségem jóhírére pedig nálam is féltékenyebben vigyázott. Csak gyermekeim, feleségem és szabadgondolkodású Cléante sógorom tiltakoztak az újonnan érkezett zsarnoki hatalma ellen. Ám mivel én voltam a családfő, meg akartam törni akaratukat, s szerettem volna megháláltatni velük Tartuffe szolgálatait. Ezért lányom kezét meg­tagadtam korábbi vőlegényétől, Valértől, s Tartuffe-höz akartam hozzáadni. S hogy bebizonyítsam, hogy a földi dolgok engem már nem érdekelnek, csak a túlvilágiak, gyermekeim minden örökségét Tartuffe-re testáltam, akiről úgy gondoltam, csak nemes célokra fordíthatja vagyonomat.

- Egy nap feleségem azzal a képtelennek hangzó váddal állt elő, hogy Tartuffe szerelmes belé, engem pedig csak kihasznál, s orromnál fogva vezet. Bár nem hittem neki, kérésére bebújtam az asztal alá, s kihallgattam kettejük párbeszédét. Ebből vilá­gossá vált számomra, hogy mindaz, amit Elmira mondott róla, színtiszta igazság. Az álszent cselszövőt megfenyegettem, hogy azonnal hagyja el házamat.

- Ekkorra azonban házam már Tartuffe nevén volt, s olyan iratokat is rábíztam, melyek egy barátom egykori királyellenességét bizonyítják. Tartuffe mindezt ellenem kihasználva bűnpártolással vádolt engem, s a törvény erejével kívánt érvényt szerezni kilakoltatásunknak. Meg is jelent egy törvényszolga kíséretében, s meg is fosztott volna minket házunktól s minden vagy­onunktól, ha éppen akkor le nem leplezik a régóta körözött csalót. Még ma is alig tudom elhinni, hogy lehet egy ember ennyire elvetemült, aljas stb.

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.