DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

A szóalkotás módjai PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel  

A SZÓALKOTÁS MÓDJAI

 

 

Nyelvünkben a meglevő elemek felhasználásával is alkotunk új szavakat, így bővítjük szókincsünket. A szókincs bővítésének ez a módja a szóalkotás. A szóalkotásnak többféle fajtáját különböztetjük meg. Közülük a legismertebbek: a szóösszetétel (napszemüveg, hullámlovaglás), a szóképzés (napozás, kirándulás), és alkalmazunk egyéb ritkább szóalkotási módokat is (biti, bicaj).

 

 

A szóösszetétel

 

Anyanyelvünk történetében és a közelmúltban is sok új szó keletkezett szóösszetétellel. Az összetett szavak lehetnek kéttagúak (tölgyfa) vagy kettőnél több tagúak (tölgyfaág), előtagra és utótagra bonthatjuk fel őket (tölgy+fa). A szóösszetételek típusait foglalja össze a következő táblázat.

 

SZÓÖSSZETÉTELEK

Szerves szóösszetételek           Szervetlen szóösszetételek (Miatyánk, csakhogy)

Alárendelő szóösszetételek:

·        alanyos szóösszetételek

(napsütötte, nyakatekert)

·        tárgyas szóösszetételek

(lábtörlő, egyetért)

·        határozós szóösszetételek

(magasugrás, célbadobós)

·        jelzős szóösszetételek

(tejfölösszájú, tízperc, háztető)

·        jelentéstömörítő szóösszetételek

(patyolatfehér, csigalépcső)

·   Mellérendelő szóösszetételek: (búbánat, apraja-nagyja) Szóismétlések (alig-alig, nőttön-nő)

·   Ikerszók (ugrabugrál, fidres-fodros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szóképzés

 

Amikor egy szótőhöz valamilyen képzőt illesztünk, akkor egy új szót, egy képzett szót kapunk.

 

ház + -as = házas alapszó + képző = képzett szó

 

Egy alapszóhoz több képzőt is kapcsolhatunk, az így létrejött szóalak a továbbképzett szó.

 

ház + -as + -ít + -ás = házasítás

alapszó + képző + képző + képző = továbbképzett szó

 

A képzett szó jelentésének a magvát mindig az alapszó jelentése adja (p1. szép+ség, tanít+gat, olvas+ás). A képző megváltoztathatja az alap­szó szófaját.

 

 

A képzőket így csoportosíthatjuk

 

igéből igét képzők: mos +-akodik beszél + get, ír +-at o géb& névszót képzők: néz+-és, fél +-énk, fest+-mént'

névszóból névszót képzők: szép +-ség, asztal +-os, kert +-ész

névszóból igét képzők: szép +-ít, szép +-ül, tavasz +-odik

igéből igenevet képzők: ír+-ni, ír+-ó, kér+-t kér+-endő, írva

 

A képzők jelentéstana

A képzők hangalakja és jelentése között hasonló kapcsolat van, mint a szavak hangalakja és jelentése között. Így elkülöníthetünk többjelentésű képzőket (gyűrűz, uraz), azonos alakú képzőket (festet, ítélet), valamint ellentétes jelentésű képzőket (sós - sótlan; tanul - tanít). Azonos alapszóhoz rokon értelmű képzők is kapcsolódhatnak: lökdös - lököd: fázós - fázékony.

 

A képzők alakja

 

A képzőket szerkezetük és alakjuk szerint is megvizsgálhatjuk. Így elkülöníthetünk egyszerű (-l, -z, -ít, -ul) és összetett (-ható, -hető, -kás, -kés) képzőket. Az összetett képzők több képzőből állnak, ezért képzőbokornak is szokták nevezni őket.

A képzők - a ragok és a jelek alakjához hasonlóan - lehetnek egyalakúak (-l, -z, -ni), illetve a magánhangzó-illeszkedés szabályának megfelelően kétalakúak (-ás/-és; -gat/-get) vagy háromalakúak (-kodik/-kedik/-ködik).

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.