DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

2. A nyelvi jel és jelrendszer PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel  

2. A nyelvi jel és jelrendszer

 

            jel: A jel mindig valamilyen érzékszerveinkkel felfogható (látható, tapintható,

     hallható) jelenség, amely egy másik (tehát önmagán túli) jelenségre utal. A jel

     szerepe a jelzés.

 

A valóságban való eligazodás, ismeretek megfogalmazásához nélkülözhetetlen eszköz a jel. A különböző jelek témák szerint jelrendszereket alkotnak. A legegyetemesebb jelrendszer a nyelv, egyéb jelrendszer a matematikai, közlekedési és a zenei.

 

            nyelv: a legegyetemesebb jelrendszer, minden ember birtokolhatja. A legalkalmasabb

         a külső és belső valóság kifejezésére. Egy közösség alkotása, melyet évezredek

         folyamán a társadalom fejlesztette. Alapja az egyes ember

         beszédtevékenységének.

 

A nyelvi rendszerben a beszédhangoknak önmagunkban nincs jelentésük, csak jelentés-megkülönböztető szerepe van (fonéma). Pl.: tár-zár-kár-már-nyár-vár-szár.

A nyelvi jelrendszer legkisebb elemei a szóelemek, morfémák, amelyek érzékelhető hangtestből állnak, és jelentés fűződik hozzájuk. Pl.: minden szó + minden toldalék.

A morfémákból szerkesztett jelek épülnek fel a szószerkezetekben, szintagmákban. Pl.: könyvet ír, szép könyv.

A morfémákat jelentésük, alaki sajátosságuk, és mondatbeli szerepük szerint szófaji csoportokra rendeljük.

Szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, főnévi-, melléknévi igenév, határozószó, névelő, névutó, igekötő, kötőszó, módosítószó, indulatszó, viszonyszó

 

FELADAT:

 

Szófaji feladat, egy mondatban meg kell határozni a szófajokat.

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.