DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

14. A hangok találkozásának és előfordulásának szabályszerűségei PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel  

14. A hangok találkozásának és előfordulásának szabályszerűségei

 

            A beszédben a hangokat nem elszigetelten, hanem összefüggően, egy folyamat részeként ejtjük és halljuk.

            A szomszédos hangok hatnak egymásra, többé-kevésbé megváltoztatják egymás tulajdonságait. Az így létrejött törvények a hangrend és az illeszkedés.

 

            Nyelvünk azt az ősi sajátosságát, hogy a szavakban a magánhangzók (MGH) szabályosan rendeződnek, hangrendnek nevezzük. Régi, egyszerű szavaink vagy csupa magas, vagy csupa mély MGH-t tartalmaznak:

Pl.: magas: kilenc, este, fehér

      mély: anya, álom, falu

            Négy magas MGH – e, é, i, í – előfordul mély MGH-kal is. Ezek a vegyes hangrendű szavak:

Pl.: fiú, leány, béka, ifjú

 

            Az illeszkedés a hangrend törvényeinek kiterjesztése a toldalékokra. A lényege, hogy a mély hangrendű szóhoz mély, a magas hangrendű szóhoz magas MGH-t tartalmazó toldalék járul: Pl.: ekéje, kapája. A vegyes hangrendű szavak illeszkedésében a következő törvénysze-rűségek figyelhetők meg:

· Ha az utolsó szótagban mély MGH van, akkor mély MGH-t tartalmazó toldalék járul a szó-

  hoz (leánynak, fiúval, virágból).

· Általános szabály, hogy ha az utolsó szótagban é, i MGH van, a toldalék mély MGH-t

  tartalmaz (kávéja, kocsiról).

· Ha az utolsó szótagban ö, ő, ü, ű van, akkor a toldalék MGH-ja magas (kosztümben, so-

  főrrel, exportőrnek).

· Ha az utolsó szótagban e van, ingadozik a toldalékolás (fotelbe/fotelba, Ágnessel/Ágnessal).

            Az összetett szavakban az utótag határozza meg: Pl.: képtárban, vaskéssel.

           

            Az illeszkedés törvényét az teszi lehetővé, hogy nyelvünk toldalékainak jelentős része többalakú. Az egyalakú toldalékok a szó hangrendjétől függetlenül járulnak a szótőhöz (-ig,

-ért, -tt). A toldalékok nagy része kétalakú, van egy magas és egy mély MGH-t tartalmazó változatuk. Magas hangrendű szóhoz magas, mély hangrendűhöz mély MGH-t tartalmazó toldalék járul.

                        -ban, -ben: házban, kertben

                        -nak, -nek: barátnak, gyermeknek

                        -ról, -ről: asztalról, földről

            Vannak nyelvünkben háromalakú toldalékok is, ezekben a magas MGH-s alaknak van egy ajakkerekítéses, és egy ajakkerekítés nélküli változata.

                        -dos, -des, -dös: kapdos, repdes, lökdös

                        -hoz, -hez, -höz: házhoz, kerthez, fűhöz

                        -kod, -ked, -köd: kapkod, lépked, köpköd

 

A mássalhangzók (MSH) alkalmazásának főbb esetei

 

A hasonulás során két egymás mellé kerülő mássalhangzó közül az egyik oly módon változtatja meg a másikat, hogy helyében új fonéma keletkezik. A hasonulás lehet részleges és teljes.

Részleges hasonulás:            Ha az egyik MSH képzése részben közeledik a másik képzéséhez.

Lehet zöngés szerinti: egymás mellet álló zöngétlen MSHk közül a hátul álló zöngésség tekintetében megváltoztatja az előtte állót (vasgolyó→vazsgolyó, szavakban→szavagban).

Lehet képzés helye szerinti: az n hang változik meg, az utána következő két ajakkal képzett MSH hatására m lesz belőle (színpad→szímpad, azonban→azomban).

Teljes hasonulás:       Ha az egymás mellé kerülő MSHk egyike teljesen magához hasonlóvá formálja a másikat.

Lehet írásban jelölt: boldoggá, ezzel, mossa, hagyja

Lehet írásban jelöletlen: község→kösség, egészség→egésség

 

Összeolvadás:            Ha két szomszédos MSH ellentétét úgy oldjuk fel, hogy helyettük egy harmadik hosszú hangot ejtünk. Pl.: vádja, adja, fonja, látsz.

 

Rövidülés:                  Ha egy hosszú és rövid MSH kerül egymás mellé, ilyenkor a hosszút röviden ejtjük. Pl.: jobbra, hallgat

 

FELADAT:

 

Sok szónak a –val, -val ragos alakját kell leírni.

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.