DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

19. Az összetett költői kép PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Magyar nyelvtan tétel  

19. Az összetett költői kép

 

            Tágabb értelemben költői képnek nevezünk minden eredeti, felidéző erejű metaforát, metonímiát, szinesztéziát, hasonlatot. Szűkebb értelemben a költői kép ennél összetettebb fogalom: több képszerű stíluselem kapcsolatát, egységbe szerveződését értjük rajta.

 

Összetett költői képnek az alakzatok és képi elemek kombinációit értjük, amikor a szóképek átszövik egymást, és elemeiben kibontják a képet. Érezhető az oda-vissza csatolás, ide soroljuk a megszemélyesítést és a metaforák egész gondolati sorait. A metafora hatása a két valóságsík (fogalmi-képi sík) összevillanásából, egymásba játszásából adódik. Pl.: Petőfi S. Minek nevezzelek „Minek nevezzelek, ha a merengés alkonyában, szép szemeidnek esti-csillagát bámulva nézik szemeim.”

 

Komplex költői kép:

Elméleti, hangulati és fogalmi úton hat a kép, az alakzatok és a képi elemek kombinációja. A szóképek átszövik egymást, és részletesen kibontják a képet, jellemző rá az oda-vissza csatolás, és a síkváltás. A távolabbi képzettársítások, élesebb síkváltások, az egyetlen képpel akár több valóságsíkra is utalhatnak. Ez különösen a XIX. századi lírára jellemző. Az elemi költői képekből való versépítésre jellemző az allegorikus és a szimbolikus vers.

 

Allegorikus vers:

Az allegorikus vers részleteiben is értelmezhető. Az allegória: a metafora válfaja, közvetlen rokona a megszemélyesítésnek. Csak gondolati és érzéki fogalom közt alakulhat ki. Görög eredetű szó, „Képletes, más beszéd”-et jelent. Hosszabb gondolatsoron, esetleg egész művön végigvonuló, mozzanatról mozzanatra megvilágító metafora, illetve megszemélyesítés. Egy erkölcsi eszmének, elvont fogalomnak egyszerű megszemélyesítése, vagy érzékelhetőbb képben való ábrázolása. Pl.: „föltámadott a tenger” Arany János: A rab gólya, Csokonai: A Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz című versei.

 

Szimbolikus vers:

A szimbólum görög eredetű szó, jelentése jelkép, bélyeg. A XIX. és XX. század elejének stílus irányzata volt a szimbolizmus, Magyarországon csak Ady Endre képviselte. Valamilyen eszme, érzés, elvont fogalom vagy gondolatsor érzéki jele. Asszociatív erejű, gondolatokat, hangulatokat képes felidézni. A egyik legősibb ábrázolási mód. Lényege nem a fogalmi megértés, hanem az megéreztetés és a sejtetés, alapja nem a látás, hanem a látomás. Pl.: rabság →  „lánc”, írás → „lant”

 

FELADAT:

 

 

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.