DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Milyen külpolitikai feltételek, veszélyek közepette szilárdul meg a magyar feudális állam PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Történelem tételek  

3. Milyen külpolitikai feltételek, veszélyek közepette szilárdul

meg a magyar feudális állam

 

1038-ban meghal István, utódja Orseolo Péter (1038-1041). Öt követően István unokaöccsét, Aba Sámuelt (1041-1044) választják meg. Azonban Orseolo Péter a Német-római császár támogatását élvezve vissza tér. 1044-ben a ménfői csatában legyőzi Aba Sámuel seregét, akit menekülés közben megölnek. 1044-1046-ig újra Orseolo Péter uralkodik. 1046-ban haza hívják Vazul fiait, Andrást, Bélát és Leventét. Még ebben az évben pogány lázadás tör ki. Gellért püspök (Imre herceg nevelője) üdvözölni akarja a fiukat, de a hitetlenek ledobják az akkori Kelen hegyről (ma Gellért hegy). Elkapják Orseolo Pétert, és megvakítják. Megkoronázzák I. Andrást (1046-1060). III. Henrik az akkori Német-római császár 1051-ben gyalogos csapatokat küld Magyarország ellen. Székesfehérvárig jutnak, de elfogy az élelmiszer utánpótlásuk, és a Vértes hegységben vértejeiket eldobva elmenekülnek. 1052-ben Pozsonynál újabb gyalogos sereg érkezik. Az utánpótlást hajón szállítja az országba. Ezeket a hajókat Zotmund (Búvár Kund) megfúrja, így újból menekülniük kell III. Frigyes csapatainak. András kinevezi Bélát trónörökösnek, azonban születik egy fia, Salamon. 1055-ben megalapítja a tihanyi apátságot. 1060-ban András, a Bélával folytatott harcban leesik a lováról, és meghal. Utóda I. Béla lesz (1060-1063). 1061-ben pogánylázadás tör ki, amit hamar levernek. Az 1063-as dömösi országgyűlésen Bélára rászakad a trón és meghal. A trónörökös Salamon (1063 – 1074). 1074-ben Béla fiai a mogyoródi csatában legyőzik Salamont, így az új uralkodó I. Géza (1074 – 1077) lesz (Salamon 1087-ben hal meg). Bizánc felé fordul segítségért. VII. Dukász Mihálytól kap egy abroncskoronát. Halála után testvére, I. Szt. László (1077 – 1095) lesz a király. Lovagkirály. Állást kell foglalnia a Német-római császár és a pápaság között. Ő az utóbbit választja, amiért cserébe a pápa 1083-ban szentté avatja Gellértet, Istvánt és Imrét. Megalapítja a nagyváradi apátságot és káptalanokat hoz létre. Szent László megengedi a papok első házasságát. Szigorú törvényeket hoz. Aki 10 dénárnál (egy tyúk ára) többet lop, azt felakasztják. Ha a bíró nem ítél el valakit, akkor mindenét elveszik. Ha viszont tévesen végeztet ki egy embert, akkor 110 dénárt kell fizetnie. Az eretnekeken Isten-ítéleteket hajtanak végre, tűz- és vízpróbát. Halála után, mivel nem volt fiú gyermeke, ezért Géza fiát, Könyves Kálmánt (1095 – 1116) választják királynak. Mivel papnak nevelték, ezért tudott írni és olvasni. Testvére, Álmos áskálódik ellene, ezért őt és fiát, Bélát is megvakítatja. Elfoglalja Horvátországot és Dalmáciát. Élükre egy-egy bánt állít. Bár elfoglalja Halicsot (Galícia), de tartós uralmat nem tud létrehozni rajta. Átengedi a keresztes seregeket, de csak azokat, akikről jó értesülései vannak. Enyhíti Szt. László törvényeit. Aki 20 dénárnál (egy marha ára) többet lop, azt akasztják fel. Ennél kisebb értékű lopás csonkítással jár. Betiltja a pogány temetkezést, és a boszorkányüldözést: „Boszorkányok márpedig nincsenek”. Halála után fia II. István (1116 – 1131) lesz az uralkodó, ám mivel nincs fiú gyermeke, ezért felkéri Álmos fiát, II. Vak Bélát (1131 – 1141), hogy legyen ő az utódja. Miután átveszi a hatalmat, 1131-ben összehívja az aradi országgyűlést, ahol a nemesi köszönté után lemészároltat 68 földesúrt. Sok gyermeke születik. Halála után fia II, Géza (1141 – 1162) veszi át a hatalmat, ám a sok öccse miatt mikor fiát jelöli a trónra (III. István 1162 – 1172, III. Béla 1172 – 1196) azok ellenkirályt választanak (II. László 1162 – 1163, IV. István 1163 – 1165). III. Béla, miután hazajön Bizáncból, királlyá koronáztatja magát. Kancelláriákat hoz létre. Uralkodásának idején béke honol az országban. Ebben az időben működik Polctus Magister (Anonymus): Gesta Hungarorum (Magyarok története).

Magyarország nagyhatalom ebben az időben. Területe 320000 km2 (Horvátország és Dalmácia nélkül) lakosainak száma: 1,5 millió. Sok hospes (telepes) és kézműves érkezik az országba. Sok olyan hely alakul ki, amik később várossá fejlődnek. Szombaton vannak a vásár napok, vasárnap templomba kell menni. Az ország fele az állattartásból él.

III. Béla utódja I. Imre (1196 – 1204), majd III. László (1204 – 1205) végül II. Endre vagy András (1205 – 1235) lesz. Imre és András is földeket adományoz. Egyre fontosabbá válik a földből származó bevétel. Az egyre kevesebb királyi kézen lévő vármegyék miatt az ispánság hanyatlani kezd. András 1217 – 1218-ban keresztes hadjáratot indít a szentföldre. 1225-ben beengedi a német lovagrendet, de amikor önálló államot akarnak létrehozni, akkor kikergeti őket. Csökkeni kezd a királyi jövedelem, ezért bérbe adja a regále jövedelmeket (bánya, só… stb.). Minden évben új pénzt veret és 50 %-kal drágábban adja el a városoknak, akiknek kötelező megvenniük. Van úgy, hogy évente háromszor is veret pénzt, így 150%-kal több a bevétele. 1222-ben kötelezik az Aranybulla kiadására. Az Aranybulla felvázolja a nemesek jogkörét, illetve korlátozza a király jogkörét. Kimondja továbbá, hogy egy nemes nem adhat el királyi vármegyét, és idegenek nem vehetnek földet, nem viselhetnek tisztséget. Adómentességet, szabad végrendelkezési jogot adott. Bírói ítélet nélkül senkit sem lehetett elfogni, csak a király ítélkezhetett. Csak kívülről jövő támadás esetén lehet a nemeseket behívni katonának. Ellenállási záradék: a nemesek hazaárulás nélkül fellázadhatnak, ha a király nem tartja be az Aranybulla rendelkezéseit.

II. András utódja IV. Béla lesz (1235 – 1270). Kidobatja a székeket, hogy a nemesek a jelenlétében ne ülhessenek le. Peres ügyeket csak egy kérvény beadása után hajlandó vizsgáltatni. IV. Béla támogatja Julianus barát útját, az őshaza felkutatására. 1237-ben tér vissza, és figyelmeztet egy nomád törzs, a tatárok közeledéséről. 1239-ben bekéredzkednek a kunok Kötöny vezetésével. Béla segítséget remélve beengedi őket. 1240-ben megölik Kötönyt, ezért végig söpörnek, majd elhagyják az országot. 1241 – 1242-ben megjelenik a tatár sereg Batu Kán vezetésével. 1241. április 12-én ütközik össze a két sereg Muhi mellett. A tatárok legyőzik a magyar seregeket, és végigpusztítják az országot. Egyedül a kővárak tudnak ellenállni. 1242-ben hirtelen elhagyják az országot. IV. Béla visszatér, és ő lesz a második honalapító. A nemeseket kővárak építésére kötelezi. Felállít egy páncélos lovas hadsereget. Visszacsalogatja, majd a jászokkal együtt letelepíti a hunokat. Nemesi társadalmat hoz létre. Főúri bárók lesznek a tisztviselők. Kialakul a familiaritás. 1232-ben kiadja a kehidai oklevelet, ami lerakja a nemesi vármegyék alapjait. A szolgabírókat és az alispánokat a nemesek, a főispánt a király nevezi ki. Halála után fia V. István (1270 – 1272) lesz az uralkodó. Megalapítja az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet, a pálosokat. Egy nemesi csoport elrabolja a fiát, IV. Kun Lászlót (1972 – 1290). Ekkor V. István szélütést kap és meghal. Kun László utódja III. András (Endre, 1290 – 1301) lesz. 1290-ben kiad egy hitlevelet, amiben elismeri a nemesi jogokat. Nincs fiú gyermeke, ezért 1301-ben kihal az Árpád-ház.

 

Írta: Marót Máté

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.