DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Mária Terézia, II József és a felvilágosult abszolutizmus PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Történelem tétel  

10. Mária Terézia, II József és a felvilágosult abszolutizmus

 

1711-ben a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcot lezáró szatmári béke megegyezést jelentett a bécsi abszolutizmus és a magyar rendi alkotmányosság között. 1711-1740-ig uralkodó III. Károly belső békét kívánt teremteni Magyarországon. 1712-ben kiadta a koronázási hírlevelet és összehívta az országgyűlést, mely biztosította a magyar királyság önállóságát, kimondta, hogy az ország csak saját törvényei és intézményei által kormányozható, lerakta az új politikai berendezkedés alapjait. 1715-ben megkezdődött az ország betelepítése. Betelepedéssel és belső vándorlással Magyarország népessége 8,5 millió lett, melynek csak 41 % maradt magyar. Érkeztek német telepesek, itáliaiak, spanyolok, franciák, csehek, szerbek, bolgárok, örmények, ruszinok. A mezőgazdaságban erősödött az árutermelés, megjelent a kukorica, dohány, burgonya, len, kender. 1723 III. Károly elfogadtatta az országgyűléssel a Pragmatica sanctiot, a Habsburgok női ágon való öröklés jogát, ami 1918-ig fennmaradt.

1740-ben meghalt III Károly lánya Mária Terézia (1740-1780) került a trónra. Poroszország, Franciaország, Spanyolország támadást indított a nőági örökösödés jogán. Mária Terézia Pozsonyban a magyar rendek segítségét kérte, kik életünket és vérünket a királynőéért kiáltással (vitam et sanguinem) királynővé választották és 35 ezer fős sereget biztosítottak. A háborús kudarcok hatására államtanácsot és kereskedelmi tanácsot hoztak létre, mely a felvilágosult abszolutizmus kezdeti lépései voltak. Mária Terézia gazdaságpolitikáját a merkantilizmus jellemezte: védővámokkal óvta a belső piacot, korszerűsítette a gazdaságot, fejlesztette az ipart. 1754-ben bevezette a kettős vámrendszert, melynek célja, hogy a magyar nyersanyagok és mezőgazdasági termékek a birodalom határain belül maradjanak. A jobbágyok helyzete elviselhetetlen volt. Kilenceddel és robottal tartoztak a földesúrnak, tizeddel az egyháznak, adóval és porcióval az államnak. Ennek köszönhetően felkelések törtek ki Békésszentandráson (1735) Mádéfalván (1764) a Dunántúlon (1763-66). Mária Terézia elgondolását a jobbágy-földesúr viszony rendezését a rendek elutasították, így 1767-ben rendeletként kiadta az urbáriumot, mely fenntartotta a kilencedet és a munkakötelességet heti 1 nap igás vagy 2 nap kézi robotban rögzítette. 1777-ben adta ki a Ratio Educatiot, mely előírta hogy 6 és 12 éves kora közt minden gyermek iskolába járjon.

Felvilágosult neveltetést kapott Mária Terézia fia II József, ki 1780-ban került trónra. Nem koronáztatta meg magát, így adott ki koronázási hitlevelet, melyben ígéretet kellett volna tennie a rendi jogok tiszteletben tartására. A magyar koronát közfelháborodásra Bécsbe vitette. Eszményképe az egységes, jól megszervezett, központilag irányított monarchia volt. Egyházpolitikai rendeletei közé tartozott a türelmi rendelet (1781), mely megengedte a protestánsok vallásgyakorlását és hivatalviselését. Bizonyos feltételek mellett iskolák és templomok is épülhettek. Intézkedéseivel a katolikus egyházat az állam alá akarta rendelni, ebben az elhatározásában még a hozzá Bécsbe utazó VI. Piusz pápa (ez volt a fordított Canossa-járás) se tudta megingatni. II. József engedélyhez kötötte a pápai bullák kihirdetését, azokat a szerzetes illetve apácarendeket, amik nem tanítással, betegápolással vagy tudománnyal foglalkoztak, föloszlatta. A cenzúrát kivette az egyház kezéből.

1785-ös jobbágyrendeletével az örökös jobbágyi állapot megszűnt. Közigazgatási reformjaival csökkentette a megyék jelentőségét, megyei szinten elválasztotta a bíráskodást a közigazgatástól. Az úriszék ezentúl csak a jobbágyok egymással való pereskedésére szolgált. A vármegyei közigazgatást feloszlatta, 10 kerületre osztotta az országot. A kettős vámrendeletet nem törölte el. 1785-ös nyelvrendelete, miszerint az ország teljes területén a német a hivatalos nyelv nagy felháborodást keltett.

II József a sikertelen török elleni háború után súlyosan megbetegedett. Halálos ágyán a türelmi és jobbágyrendeleten kívül mindent visszavont. II József uralkodásának kudarcával a felvilágosult abszolutizmus rendszere is csődöt mondott a Habsburg Birodalomban.

 

Írta: Hauser Gábor

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.