DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

A második világháború története 1.rész PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Történelem tétel  

A második világháború története

A második világháború jellege, sajátosságai és szakaszai:

I. szakasz: 1939. szeptember 1. - 1941. június 22.

·       Hitler Csehország szétverése után Lengyelországot szemelte ki;

·       Németország követelései: (1938. október):

·       Gdansk (Danzig) visszaadása,

·       Lengyel hozzájárulás a Kelet-Poroszországgal való szárazföldi összeköttetés megteremtése;

·       Lengyelországon átvezető autópálya és vasút,

·       DE! az ajánlatot visszautasították a németeket.

·       Nagy-Britannia és Franciaország 1939 áprilisától tárgyalások a Szovjetunióval a közös németellenes fellépés lehetőségéről - Moszkva nem nagyon foglalkozott a kérdéssel - nyáron kudarcba fulladtak a tárgyalások;

·       Lengyelország garancia- és szövetségi szerződést kötött Nagy-Britanniával (1939 április) és Franciaországgal (augusztus)

·       1939. augusztus 23.: Moszkvába érkezett Ribbentrop - megkezdődött a tárgyalás Molotovval.

·       1939. augusztus 24. hajnal: német - szovjet megnemtámadási szerződés aláírása: Ribbentrop és Molotov. Az egyidejűleg elfogadott titkos kiegészítő jegyzőkönyvben felosztották egymás közt Lengyelországot és a Baltikumot, s a németek elismerték a szovjetek érdekeltségét a Besszarábiában.

·       augusztus 26.: Hitler Lengyelországot meg akarta támadni, de két nappal előtte Franciaország bejelentette a lengyelek fegyveres támogatását, 25-én pedig Nagy-Britannia aláírta a Lengyelországgal kötött kölcsönös segítségnyújtási szerződést. Hitler 25-én éjjel leállította a támadást.

·       szeptember 1.: a német haderő (Wehrmacht) megindította a támadást Lengyelország ellen - a világháború nyitánya

·       szeptember 3.: Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzent Németországnak

·       szeptember 17.: Vörös hadsereg átlépi a lengyel határt

·       szeptember 17.: elesik Varsó - varsói tartomány a németeké lett, Litvániát a szovjetek kapták;

·       furcsa háború: az angol és francia hadüzenetet nem követték hadműveletek - 1940 áprilisáig tartott

Szovjet-finn háború:

·       1939 őszén a szovjet vezetés - területi igény

·       az elutasításra háborúval válaszolt - a finnek azonban hősiesen helytálltak

·       november 30.: Szovjetunió hadüzenet nélkül megtámadja Finnországot

·       1939. december14.: agresszió miatt kizárták Szovjetuniót a Népszövetségből

·       1940. február: újabb szovjet támadás - márciusban békére kényszerültek a finnek

·       1940. március 12.: finn kormány békekötésre kényszerül

·       átengedtek: 50000 km2, félmillió lakosságot

·       áldozatok: 200000 szovjet, 25000 finn

Balti népek szovjet bekebelezése:

·       1939 szeptember - október: Észtország, Lettország, Litvánia fenyegetése - kölcsönös segítségnyújtási megállapodást kötöttek, így szovjetek állomásoztak az országban.

·       1940 július: a szovjetek lemondásra kényszerítették a balti országok kormányait, és saját bábáikat ültették helyükre.

·       1940 augusztus: Szovjet kötelékbe felvették a balti országokat.

Dánia és Norvégia lerohanása:

·       1940 április.: Németország megtámadta Dániát és Norvégiát,

·       júniusig folytatták a norvégok a reménytelen ellenállást; király és kormánya, valamint a kereskedelmi flotta Nagy-Britanniába menekült

·       1940. május 10.: Winston Churchill, náci birodalom kérlelhetetlen ellenfele alakított koalíciós kormányt - német haderő támadást indított Hollandia, a semleges Belgium és Luxemburg ellen, és gyors ütemben tört Rotterdam ellen;

·       német haderő bombázta a holland városokat, megsemmisítve Rotterdam belvárosát;

·       május 14.: Hollandia kapitulált;

·       május 28.: Belgium kapitulált;

Franciaországi hadjárat:

·       francia és brit vezérkar azt hitte, hogy minden várakozás szerint történik: Elzászt és Lotaringiát védte a Maginot-vonal, az Ardenneket pedig áttörhetetlen természeti erődnek tartották - ezét északon várták a német támadást;

·       északra csoportosították a brit és francia erőket - Belgium segítségére sietett;

·       1940. május 12.: német páncélos főerők - Erich von Manstein haditervének megfelelően - átkeltek az Ardenneken és megindult a tengerpart (Abbeville) irányába;

·       két tűz közé szorították a francia - brit erőket;

·       május 15.: Paul Reynaud francia miniszterelnök szerint a háborút elvesztették - ezt mondta Churchillnek;

·       május 20.: német csapatok elérik a tengerpartot - bezárult a gyűrű a brit - francia - belga csapatok között;

·       június 5.: német csapatok megindultak Párizs irányába;

·       június 14.: bevonultak a németek a francia fővárosban - francia kormány és főparancsnokság délre menekült;

·       június 17.: Philippe Pétain marsall lett a miniszterelnök, fegyverszünetet kért a németektől, és felszólította a francia csapatokat a harc egyoldalú beszüntetésére;

·       június 22.: Franciaország képviselői - Hitler kívánságára a compiegne-i erdőben visszaszállított első világháborús kocsiban - aláírták a fegyverszünetet - Észak-Franciaország német megszállás alá került

·       a meg nem szállt déli övezetekben Vichy székhellyel formailag független francia bábállam létesült Pétain vezetésével;

·       kapituláció után a francia nemzetgyűlés felhatalmazta Pétain-t új alkotmány kidolgozására - a marsall nemzeti forradalmat hirdetett, amelynek eredményeként létrejött az új francia állam.

Nagy-Britannia egyedül:

·       1940 júniusától a francia kapitulációtól 1941 júniusáig a Szovjetunió elleni támadásig egyedül maradt - Németországgal szemben;

·       politikai körökben felmerült a németekkel való kiegyezés - de Churchill világosan látta, hogy Hitlerrel csak egy legyőzhetetlennek tartott Anglia folytathat érdemi tárgyalásokat - meg kell akadályozni az esetleges német partraszállást, és meg kell őrizni a tengerek feletti uralmat;

·       brit tengerészet megsemmisítette a francia flotta fő erejét - nehogy német kézre kerüljön;

·       Hitler parancsot adott az angliai partraszállás terveinek kidolgozására;

·       1940. augusztus 13.: német légitámadások megindulása - károk az angol légierőben (London központját is lőtték - Churchill utasítása: Berlin bombázása - Hitler újabb parancsa: repterek helyett Londont bombázzák )

·       szeptember 15.: brit légierő (Royal Air Force) visszaverte a német légi támadást - 61 német gépet lőttek le, és csak 29 angol esett áldozatul - angliai csata vége;

·       angliai csata mérlege: veszteség: brit légierő: 493, német: 862 repülő;

·       szeptember 15.: Hitler meghatározatlan időre felfüggesztette az angliai partraszállást;

·       folytatódott 42-ig a német tengeralattjáró-háború: megbénítva a szigetország és Amerika közötti hajóforgalmat;

Háromhatalmi szerződés:

·       1940. szeptember 27.: Németország, Olaszország, Japán megkötötte a háromhatalmi szerződést: kötelezettséget vállaltak, hogy minden eszközzel támogatják egymást, ha bármelyiküket újabb támadás éri. Ezzel megerősödött a Berlin-Róma-Tokió-tengely, amely körül a világnak forognia kellett volna.

Mussolini vereségei - Háború Észak-Afrikában és a Balkánon:

·       1940. augusztus 4.: Mussolini megnyitotta az afrikai frontot;

·       szeptember.: támadás Egyiptom ellen;

·       október 28: az olaszok megtámadták Görögországot - verség;

·       "Marita-terv": Görögország ellen indított német villámháborús terv - 1941 tavaszára

·       december: brit haderő megállította az olaszokat, és kiszorította őket Líbiából;

·       1941 február: Hitler Afrikába küldte az Erwin Rommel parancsnokság alatt álló Afrika-hadtestet - az angol hadsereget egészen Egyiptomig szorította vissza

·       1941 március: németek hozzákezdtek a görögországi hadjárat előkészítéséhez, s a Balkán biztosításához - ennek érdekében Bulgáriát és Jugoszláviát csatlakoztatták a háromhatalmi szerződéshez;

Egyesült Államok 1941 előtt:

·       elszigetelődési politika;

·       1939. szeptember 5.: amerikai semlegességi nyilatkozat;

·       Roosevelt elnök egyre inkább elkötelezte magát Nagy-Britannia mellett;

·       1940 szeptember: 50 kiselejtezett torpedórombolót ad Nagy-Britanniának, cserébe különböző brit tulajdonban lévő tengerészpontok 99 éves bérlete;

·       1941 január.: kongresszus elé terjesztik a kölcsönbérleti törvényt (Lend and Lease Act) - Roosevelt javaslata

·       március.: elfogadják a törvényt, felhatalmazza a törvény az elnököt, hogy hadianyaggal támogassa azokat az országokat, amelyeket az USA biztonsága szempontjából létfontosságúnak tekint;

·       USA megszerezte Nagy-Britannia aranytartalékait, tengerentúli befektetéseit, korlátozzák a brit exportot, amerikai üzletemberek nyomulnak a brit piacokra;

·       vagyis: háború ára: Nagy-Britannia nagyhatalmi szerepének elvesztése;

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.