DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

A második világháború története 4.rész PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Történelem tétel  

Magyarország hadba lépése és a nyilas uralom

1941-ig:

·       1939 május 5.: második zsidótörvény elfogadása - országgyűlés elfogadta a "zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról" szóló törvénycikkeket - új, faji törvény alapján zsidónak minősült vallásától függetlenül mindenki, akinek legalább egyik szülője vagy legalább két nagyszülője zsidó vallású volt.

·       1939. május 28-29.: Országgyűlési választások: kormánypárt 70%-os támogatottsága;

·       Teleki visszautasítja a Lengyelország elleni támadást + kb.150.000 lengyel menekült;

·       1940. augusztus30.: második bécsi döntés: Magyarországhoz csatolták Észak-Erdélyt és a Székelyföldet, 2,4 millió lakossal, amelyből 1 millió román volt. Dél-Erdélyben 400000 magyar maradt;

·       Teleki mindent megtett annak érdekében, hogy az erdélyi bevonulás megbékélést hozzon;

·       1940. november 30.: Magyarország csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez; két nap múlva csatlakozott Románia és Szlovákia, majd 41 márciusában Bulgária, és Jugoszlávia széthullása után Horvátország is.

·       ezzel Magyarország feladja fegyveres semlegességét + szerződésszerűen csatlakozik a tengelyhatalmakhoz;
– Anglia válasza:

·       ha Magyarország átenged olyan csapatokat, aki Antant szövetségesei ellen vonulnak, akkor a diplomáciai kapcsolatok megszakadnak;

·       ha fegyveresen is részt vesz: hadüzenet;

·       Magyarország Jugoszlávián keresztül próbál kapcsolatot tartani a nyugati ( Angliával, USA) hatalmakkal

·       1940. december 12.: Jugoszláv - magyar örökbarátsági egyezmény

1943-ig:

·       1941. április 7 – 1942 március: Bárdossy László miniszterelnök;

·       1941. április 11.: Magyarország belép a háborúba Jugoszlávia ellen (Anglia megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat );

·       1941. június 22.: Németország. támadása a SZU ellen, Magyarország nem akar kimaradni a gyors diadalból, másrészt  románok és szlovákok már bekapcsolódtak;

·       1941. június 26.: Kassa, Munkács bombázása - szovjetek;

·       1941. június 27.: Magyarország hadüzenete;

·       1941. július 1: tényleges hadműveletek;

·       államhatalom háborús intézkedései:

– német igényeknek megfelelő árukivitel;
– katonai bíráskodás hatáskörének kiterjesztése;
– legális ellenzéki szervezetek ellen fellépnek;
– munkaszolgálat bevezetése (baloldaliak és zsidók ellen );
– 1941. augusztus 8.: harmadik zsidótörvény (tilos a házasság, nemi kapcsolat is fajgyalázás);

·       1941 ősz; hitleri villámháború kudarca, ezért Magyarország is óvatosabb politikát folytat;

·       Anglia ultimátumban követeli a magyar csapatok kivonását, de ezt a magyarok visszautasítja (Romániával és Finnországgal egyidőben);

·       1941 december: hadiállapot Magyarország és Anglia között;

·       1941. december 7.: Nagy-Britannia hadat üzen Magyarországnak;

·       1941. december 12.: Magyarország hadat üzen az USA-nak

·       1941 végén Bethlen csoportja megelégeli, hogy Bárdossy egyre több engedményt tesz a németeknek;

·       1942 január: Budapestre látogatott Ribbentrop német külügyminiszter, Wilhelm Keitel tábornagy - kötelezettséget vállaltattak Bárdossy miniszterelnökkel, hogy a magyar kormány egy hadsereget küld a keleti frontra

·       1942 február közepe: megalakul a Történelmi Emlékbizottság , tüntetések a Petőfi-szobornál - letartoztatások: 400 baloldali és kommunistagyanús egyént kiküldenek a frontra;

·       1942. március 9.: Kállay Miklós miniszterelnök

– kiküldi a frontra a 2 magyar hadsereget;
– fellép az ellenzék ellen;

·       külpolitikában új kötelezettségeket nem vállal, régieket teljesíti;

·       március 15.: háborúellenes tüntetés Kossuth és Táncsics sírjánál;

·       lényegi változás nincs a magyar bel- és külpolitikában a szövetségesek É-Afrikai partraszállása, a sztálingrádi fordulat és a magyar hadsereg voronyezsi vereségéig;

·       Horthy leváltja Werth Henrik vezérkari főnököt ( magyar hadsereg nagyobb számú bevetését akarja ), és kinevezi Szombathelyi Ferencet ( cél: magyar hadsereg visszahozása a SZU-ból )

·       1942 július: Kállay Miklós miniszterelnök katonákat küldött: főleg tartalékosok, - 2. hadsereg - 200000 katona, 50000 munkaszolgálatost a Don-kanyarba

·       1942. szeptember 4.: szovjet légitámadás Budapest ellen;

·       1942. december 31 megalakul a Kiugrási Iroda nevű titkos szervezet, amely tárgyalásokat kezd az angolszász hatalmakkal;

·       hintapolitika: titkos tárgyalások az angolokkal, de a szövetségeseknek vállalt kötelezettségek teljesítése.

·       1943. január 12.: Jány Gusztáv parancsnoksága alatt álló hadtest Voronyezsnél megsemmisítő vereséget szenvedett: 41000 katona elesett, 28000 fogságba került;

·       Voronyezs: a magyar hadseregnek a sztálingrádi hadtest északi felét kellett volna fedeznie ( kevés üzemanyag és élelem);

Magyarország német megszállása:

·       1943 április: Hitler követelte Kállay lemondását, és úgy döntött, hogy megszállja Magyarországot;

·       1943 szeptember: előzetes fegyverszüneti (olasz kapituláció után) tárgyalások (akkor lép életbe, ha az angol csapatok elérik a magyar határt);

·       hiba: SZU felé nincs nyitás, ellenük védekezésre rendezkedünk be;

·       1944 március19.: német megszállás (margaréta terv):

– német nyomásra: Sztójay Döme ( volt berlini követ )

·       – német csapatok + Gestapo (ellenzéki politikusok bebörtönzése miatt, állandósulnak az angol bombázások)
– ország német irányítás alá kerül: – közös: Veesenmayer, – rendőr: Winckelmann SS tábornok – katonai: Wermacht tábornok (közlekedéshálózat, repülőtér, m. csapatmozgás)
– német felsőbb szervek számszerűen nem jelentősek, de megszálló csapatok + magyar államapparátus stabil rendszert teremt

1944-1945:

– Sztójay kinevezése után (1944. március 22.) Magyarország kiszolgálja a németeket:
– első magyar hadsereg a frontra;
– ellenzéki pártokat betiltják, szakszervezeteket kormánybiztosi ellenőrzés alá vonják;
– gazdasági kirablás ( hitelért szállítunk );

·       zsidóság deportálása + nem lehetnek szellemi pályán + műhelyeket és üzemeket elveszik ( 1944 jún. Horthy leállítja a deportálást )

·       Horthy Miklós augusztus 29-én leváltja Szójayt, és Lakatos Géza tábornokot nevezte ki miniszterelnökké, azzal a szándékkal, hogy neki kell az ország háborúból való kiugrását megvalósítani

·       szeptember 5.: Dél-Erdély elfoglalására vezényelték a II. magyar hadsereget - néhány nap alatt összeomlott;

·       Horty belátta: csak Szovjetuniótól lehet fegyverszünetet kérni - Faragho Gábor tábornok vezette küldöttség;

·       1944. október1.: titkos fegyverszüneti tárgyalások Moszkvában (de a feltétel nélküli fegyverszünetet csak 1944 október 11-én, Szeged elfoglalásakor fogadják el);

·       Magyarországnak vissza kell vonulnia az 1937-es határai mögé, s azonnal hadat kell üzennie Németországnak;

– 1944. október15 Horthy rádióbeszéde (nem egyértelmű):
– németbarát tisztikar nem hajtja végre + németek elfoglalják Budapestet;
– Dálnoki Miklós Béla 20.000 katonájával átáll;
– 1944. október 16 német nyomásra Szálasi Ferenc (nemzetvezető) a miniszterelnök:
– Horthy lemond
– államapparátus megmaradt + hadsereg és gazdaság is a németeknek dolgozik
– Szálasi intézkedési:
– 14–60 éves korig katonai mozgósítás;
– Németországba akar szállítani minden élelmiszert és nyersanyagot;
– megfélemlítés;

·       1944 november: Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottság (Bajcsy-Zsilinszky Endre);

·       cél: ellenállás megszervezése;

·       nyilasok elfogják a vezetőket: Bajcsy, Kiss János, Nagy Jenő, Tartsay Vilmos - kivégzések

·       december 24.: Sopronkőhidán Bajcsy-Zsilinszky Endrét kivégezték.

·       1945. január 20.: a magyar fegyverszünet aláírása Moszkvába;

·       április 13.: magyarországi hadműveletek befejezése;

·       november 7.: Nemzetgyűlési választások;

 

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.