DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

A nemzetközi viszonyok alakulása a II. vh. végétől 4.rész PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Történelem tétel  

Negyedik szakasz:

Angola, Mozambik, Zöld-foki-szigetek - felszabadulása - Portugália veresége;

Kína:

A II. világháborúban a területeken Japánok jelentek meg - nem sikerült elfoglalni az egészet;

ellenállást két jelentős erő fogta össze: Kínai Nemzet Párt (Kuomintang) Csang Kaj-sek vezetésével és a Kínai Kommunista Párt Mao Ce-tunggal;

háború szükségessé tette az összefogásukat - győzelem kivívásáig tartott;

1945. augusztus 24.: szovjet - kínai barátsági és segítségnyújtási szerződés;

1945. október 11.: Kuomintang és a Kínai Kommunista Párt közötti szakítás - polgárháború;

1949. október 1.: kikiáltották a Kínai Népköztársaságot;

1950 február: Sztálin és Mao Ce-tung - szövetségi és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírása; - gazdasági, politikai, katonai összehangoltság;

a szovjet-kínai viszony hamar megromlott - szélsőségesebb megnyilvánulások;

gazdaság: 1 milliárd lakos - nincs élelmiszer probléma;

Indokínai gyarmatok függetlenné válása:

Francia-Indokína államait a világháború alatt Japán megszállta;

Japán kapitulációt követően: győztes hatalmak megállapodtak abban, hogy a 16. szélességi fokig a megszállókat északról a kínai, délről pedig az angol csapatok fegyverezik le;

Így is lett: Hanoi és Észak-Vietnám - kínai csapatok; Saigonba angol és indiai csapatok érkeztek;

1945 október: angol - francia egyezmény: Franciaország visszakapja a fennhatóságát a déli területeken;

1946 nyara: a kínai csapatok kivonultak északról - franciák megegyeztek Csang Kaj-jal;

1945. augusztus 13.: Indokína Kommunista Pártja, a Szocialista Párt, a Nemzeti Párt, az Országos Szakszervezetek, az Országos Parasztszervezet, a Buddhisták és a Katolikusok Országos Szervezetet, az Üzletemberek Nemzeti Szervezete által létrehozott Vietnami Függetlenségi Liga (Viet Minh) - Felkelési Bizottsága parancsot adott a japánok által létrehozott, Bao-Daj vezette Vietnami Császárság és a japán csapatok megsemmisítésére;

1945. szeptember 2.: kikiáltják a Vietnami Demokratikus Köztársaságot;

1945. szeptember 27.: Kambodzsa - Kmer állam és október 12-én Laosz - Patet Lao is kikiáltja függetlenségét;

1946. november 8.: érvényessé válik a független Vietnam Demokratikus Köztársaság alkotmánya;

november 23.: francia csapatok nyílt offenzívát kezdtek a VDK ellen;

franciák, elfoglalták Hanoit, egyesítették Dél- és Észak-Vietnamot - létrehoztak egy "független" császárságot, amit beillesztettek a Francia Unióba;

1954. március 14.: Dien Bien Phunál megkezdődött az indokínai háború legnagyobb, döntő ütközete;

másnap: Genfben ülés: VDK, Dél-Vietnam, Kambodzsa, Laosz, USA, Anglia, Kína, Szovjetunió - deklarálták az országok szuverenitását; Vietnámot a 17. szélességi körnél ideiglenesen kettéosztották - USA és Dél-Vietnam más nyilatkoztatott tett;

1964: amerikai hadsereg bekapcsolódott a háborúba - kegyetlen bombázások, - óriási felháborodás a világban;

1973. január 27.: párizsi megállapodás - USA kötelezettséget vállalt arra, hogy tiszteletben tartja Vietnam szuverenitását, csapatok kivonása 60 napon belül;

adatok: 56550 amerikai katona halt meg, 141 milliárd dollár költség;

megállapodásokat egyik fél sem tartotta be;

1975. április 30: Saigon elesett;

1976. június 24 - július 3.: üléseik a vietnami nemzeti gyűlés - Vietnami Szocialista Köztársaság;

India függetlenné válása:

világháború után óriási feszültség alakult ki az országban - okok:

háborús konjuktúra megszűnésével a gazdasági helyzet érezhetően romlott;

India egyes területein éhínség ütötte fel a fejét;

A tárgyalások Anglia és India között nem jutottak előbbre a megígért függetlenség kérdésében.

1947-re India a forradalom küszöbén állt;

az utolsó indiai alkirály nevével fémjelzett Mountbatten-egyezmény értelmében az angolok 1947. augusztus 15-én elismerték India és a róla leválasztott, főleg mohamedánok lakta Pakisztán függetlenségét;

mindkét állam domíniumi státusba a Nemzetközösség (1931-ben létrehozott Brit Nemzetközösség utódja) tagja maradt;

1974 után a megosztottság drámai következményekkel járt, mintegy tizenhét millió embert késztetett lakhely elhagyásra;

pogromok, gyilkosságok, áldozatainak a félmillióra teszik;

merénylet áldozata lett: a függetlenségi harc legendás vezére, Gandhi, majd 1984-ben Indira Gandhi miniszterelnök, (Nehru miniszterelnök leánya, aki felvette a Gandhi nevet) és ennek fia, a szintén miniszterelnök Radzsiv Gandhi;

1980 január: hivatalosan kikiáltották az Indiai Köztársaságot - továbbra is tagja a Nemzetközösségnek;

Pakisztán, mely 56-ban Iszlám-köztársasággá nyilvánította magát, maga is kettéoszlott, Kelet-Pakisztánból 1971-ben megalakult a független Bangladesh.

India, Pakisztán és a közeli Burma függetlenségének kivívásával az ázsiai brit gyarmatbirodalom gyakorlatilag megszűnt - hasonló sorsra jutott a francia, holland, és a japán gyarmatbirodalom is;

helyszín: Észak-Afrika - Franciaország legfontosabb gyarmata Algéria, mely 1947 óta Franciaország része;

Algériát három megyére osztva besorolták a francia közigazgatási egységbe - "túlsó part";

Algériában megindult a szabadságharc;

egyiptomi forradalom: 1952 július 23: hadsereg átvette a hatalmat, és lemondatva a királyt, kikiáltotta az Egyiptomi Köztársaságot;

Nagy-Britannia kivonta a csapatokat a Szuezi-csatorna övezetéből;

1956 július: államosították a csatornát;

1956 március: Marokkó és Tunézia elnyerte függetlenségét;

egész Afrika függetlenségi harcának ösztönzést adott a bandungi konferencia (1955 április) - 29 ázsiai és afrikai ország államfői, kormányfői gyűltek össze;

10 elvet fogadtak el, a nemzetek egymás mellett éléséről:

·       az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása, az ENSZ alapokmányában kinyilvánított célokkal és elvekkel összhangban;

·       valamennyi nemzet szuverenitásának és területi sérthetetlenségének tiszteletben tartása;

·       valamennyi emberfajta és valamennyi nagy vagy kis nemzet egyenlőségének elismerése;

·       más nemzetek belügyeibe való be nem avatkozás;

·       minden egyes nemzet azon jogának elismerése, hogy az ENSZ alapokmányával összhangban egyénileg vagy kollektívan védelmezze önmagát;

·       tartózkodás az olyan kollektív védelmi rendszerbe való belépéstől, amelynek célja bizonyos nagyhatalmak különleges érdekeinek szolgálata;

·       tartózkodás attól, hogy nyomást gyakoroljon más hatalmakra;

·       tartózkodás az agressziótól, az agresszióval való fenyegetésétől vagy az erőszak alkalmazásától más országok területi épségével vagy politikai függetlenségével szemben;

·       minden nemzetközi viszály békés eszközökkel való rendezése az ENSZ alapokmányával összhangban;

·       kölcsönös érdekek és az együttműködés elősegítése;

·       a nemzetközi jog és a nemzetközi kötelezettségek tiszteletben tartása,

ezen az értekezleten a Föld lakosságának többségét kitevő államok először léptek ki a világpolitika porondjára;

nyilatkozat hatással volt a gyarmattartó országok politikására is - megvalósult a Fekete-Afrika önrendelkezése;

- fekete-afrikai gyarmatok közül elsőként az Aranypart, azaz Ghana, majd Guinea nyerte el függetlenségét;

1962.: befejeződött az algériai háború;

1962. május 19.: Algéria függetlenné válik, mert de Gaulle felfogta: a régi típusú gyarmatbirodalom kora lejárt, a régi, klasszikus formákat mindenképpen újakkal kell felváltani;

nem rendelkezett erős gazdasági potenciállal Portugália, amely továbbra sem volt hajlandó megadni a függetlenséget afrikai gyarmatainak;

1984. június 25.: Mozambik, november 11.: Angola független;

portugál gyarmatok felszabadulásával a gyarmati rendszer gyakorlatilag megszűnt a földön;

még megmaradt gyarmatok problémáját (Hongkong, Gibraltár, Macao) a felek diplomáciai úton rendezték oly módon, hogy a rendezés megfeleljen minden félnek, beleértve a gyarmatok lakosságát is;

gyarmati konfliktus azonban még az 1980-as években is volt Anglia és Argentína között (Falkland-háború);

Az el nem kötelezettek mozgalma:

Bandungi konferencia

Résztvevők: Nasszer - Egyiptom, Nehru - India, Szukarno - Indonézia és Tito, 29 ázsiai és afrikai ország

Időpontja: 1955 április

Cél: nemzetek békés egymás mellett élése - Pancsa Sila elv - el nem kötelezettség

Belgrádi konferencia:

Részvevők: el nem kötelezettek: 25 ország

Időpontja: 1961

Eredmény: katonai tömbök elítélése - országok száma egyre nő - Delhiben lévő konferencia 1983-ban - 101 állam

Harmadik világok létrehozta:

Arab Államok Ligája

ASEAN: Délkelet-Ázsiai Nemzetek Társulása

Afrikai Egységszervezet

Amerikai Államok Szervezete

OPEC: Kőolaj-exportáló Országok Szervezete

 

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.