DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Németalföld és az angol polgári forradalom PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Történelem tétel  

1. Németalföld és az angol polgári forradalom

 

Németalföld

 

A Németalföld a spanyolok birtokába került. 17 tartományból állt. Valamennyi rendelkezett önálló rendi gyűléssel. A spanyol ipar nem tudott fejlődni a rengeteg kiadás miatt, sőt a mezőgazdaság még hanyatlott is. II. Fülöp Spanyol uralkodó megrögzött proletárellenessége több helyen is felszította a spanyolellenességet. Az újonnan kinevezett helytartó Alba herceg (1567) a protestánsok megfékezése ürügyén olyan vérengzéseket szervezett, amiknek 8000 áldozata volt. Egmont gróf és Hoorn admirális is meghalt 1568-ban. A nemesi vezetők közül egyedül Orániai Vilmos hercegnek sikerült németföldre menekülni. A vérengzések szabadságharccá fajultak. A Holland és Zeeland tartományok vezette felkelés élére választották Orániai Vilmost, aki a gazdag polgársággal összefogva győzött. 1576-ban valamennyi tartomány szövetséget kötött a spanyolok ellen. A katolikusok a tartományokban megrémültek a nagy katolicizmus ellenességtől a spanyolok ezt kihasználva, újra megszilárdították helyzetüket a déli tartományokban. A déliek különválását követően az északi protestáns tartományok utrechti unióba tömörültek, majd 1581-ben kinyilvánították Spanyolországtól való függetlenségüket. Megalakult a németalföldi köztársaság. Hollandiának háborúkat kellett vívnia a szabadságáért, amikben segített neki Anglia és Franciaország is.

  A kialakult Hollandiában a Rendi gyűlés fokozatosan átalakult parlamenté. Gyorsan fejlődött. Amsterdam világkereskedelmi központtá vált. Ide jött a fűszer a Kelet-indiai társaság jóvoltából. A szabad parasztgazdaságok, pedig létrehozták Európa legfejlettebb mezőgazdaságát.

 

Az angol polgári forradalom:

 

               1603-ban a Stuart-ház egyik tagja I. Jakab került Anglia trónjára. Ebben az időben Anglia mezőgazdasága nagy iramban fejlődésnek indult. Megkezdődik a "bekerítés", ami a parasztok manufaktúrákba kényszerítését jelenti. Ők voltak a yeoman-ek. Fellendül a gyapjú és a finomposztó iránti kereslet, ezenkívül a vasgyártás és a kőszén felhasználásának ugrásszerű növekedése is sokat ígérő vállalkozásnak tűnt. Létrejöttek különböző külkereskedelmi folyamatokat lebonyolító és a gyarmatokat kihasználó állami monopóliummal rendelkező részvénytársaságok. Pl.: Moszkvai és a Kelet-indiai.

  Jakab az egyházra támaszkodva abszolutizmusra törekszik. Nem szereti a polgárokat, de a puritánokat kifejezetten rühelli. A puritán kif. a latin purus = tiszta szóból ered. A puritánok kávinisták, reformátusok voltak, de ők is két részre oszlottak. Az egyik a presbiteriánusok csoportja volt, akik az egyház megtisztulását akarták a római hitre emlékeztető külsőségektől és, hogy a püspökök hatalmát a presbiterekre bízzák. A másik csoport az independensek teljes autonómiát akartak az egyházközösség számára.

  A polgárság és az újnemesség a parlamentre támaszkodott. A parlament hatalma jócskán megnőtt az előző uralkodó I. Erzsébet politikája következtében. A parlamentnek joga volt dönteni az adóval kapcsolatos ügyekben és felelősségre vonhatta a törvénysértő minisztereket (1628 jogok kérvénye). Jakab követeléseit a parlament mindig visszautasította. Ugyanúgy ahogy a fia I. Károly (1625-1649) követeléseit. De ő annyira felbőszült ezen, hogy össze se hívta utána a parlamentet egészen 1629-ig.

I. Károly meg akarta szüntetni a skót egyház önállóságát és azt a skótok nem nézték jó szemmel, úgyhogy fegyvert ragadtak és különösebb erőfeszítés nélkül szétverték Károly seregeit. Károlynak 1640 tavaszán (12 év szünet után) újra össze kellett hívnia a parlamentet, mert pénzre volt szüksége a katonaság renbehozatalára. A parlament alsó házában többségbe kerültek az újnemesség képviselői ezért Károly feloszlatta három hét után. A skótok betörnek Angliába, ezért újra össze kell hívnia a parlamentet most 1653-ig. A parlament kiharcolja magának a jogot, hogy három évente kötelesek legyenek ülésezni és, hogy a király ne oszlathassa fel az ülést. Ezenfelül már a hadsereget is ők felügyelték.

  Anglia két részre szakad, a Gavallérokra, akik hűek maradtak az uralkodóhoz és a Kerekfejűekre ők voltak a puritánok vagy teljesen kopaszok voltak vagy nagyon rövid volt a hajuk. Londonban nagyon feszült a légkör.

  1641-ben Írországban kirobban egy felkelés. 42-ben Károly távozik Londonból Nothingambe. Még ebben az évben kirobban a polgárháború, ami 48-ig tart. Bár a parlamentet nagyobb csapat támogatja és az írek és a skótok is nekik szurkolnak az első két évben folyamatosan vereséget szenvednek. A presbiteriánusok egy része, a gentryk meg akartak egyezni a királlyal. Az independensek szembeszállnak velük. Közülük emelkedik ki Olver Cromwell, aki létrehozza a vasbordájú sereget. Jelszavuk: "Bízzál Istenben és tartsd szárazon a puskaport." Ez a hadsereg fanatikus puritánokból áll. Először 1644-ben a Morston Moor-i csatában majd 1645-ben a Naseby-i csatában nyernek. Folyamatosan nyerik meg az ütközeteiket.

  1646-ban Károly a skótok fogságába esik, kiegyeznek és a skótok a király oldalára állnak. 1648-ban a prestoni csatában Cromwell legyőzi a skótokat és elfogja, vagy inkább megveszi Károlyt. A parlamentben az independensek új szövetségeseket kerestek. Megtalálták őket a Levellerek formájában. A Levellerek egy radikális népi csoport volt. 1648 decemberében Cromwell bevonul Londonba és kidobja a parlamentből a presbitereket. 1649-1653 között a volt hatalmon a "csonka parlament" más néven a szentek parlamentje. Első intézkedése Károly kivégeztetése volt. Megszűnik a felsőház. A Levellerek követelik, amit ígértek nekik, Cromwell kivégezteti őket. Bár nem szereti vallási üldöztetést, megtámadja az íreket és lemészárolja az ír katolikusokat. 1653-ban feloszlatja a maradék parlamentet is. 1651-ben meghozza a hajózási törvényt, ami azt mondja, hogy angol árucikket csak angol hajó szállíthat. Ezért háború tör ki Anglia és Hollandia között. Cromwell Lord Protectorrá választatja magát és létrehozza a katonai diktatúrát. Legyőzi az íreket és a skótokat, majd egyesíti a három országot. Anglia megszerzi Jamaikát és jó kereskedelmi kapcsolatokat épít ki. Cromwell megtiltja: a színházba járást, bizonyos ünnepeket stb. 1658-ban természetes halált halt.

  Halála után a katonai diktatúra összeomlott, mivel a fia nem volt képes rendet tartani, a katonák közt viszályok alakultak ki. A helyzet olyannyira rossz volt, hogy az újnemesség kiegyezést keresett a kivégzett király, Károly fiával. Miután megígérte, hogy nem veszi vissza azokat a földeket az arisztokrácia nehéz helyzetbe jutván 1642 után eladott, valamint szavatolta a vallásszabadságot, 1660-ban II. Károly néven királlyá koronázták. De sem ő, sem a fia II. Jakab nem sokat tanultak elődjeik hibájából, bár a tulajdon viszonyokat nem merték megbolygatni a parlamentet folyamatosan kikapcsolták a kormányzásból, ezt azért tehették meg mert II. Károly jóvoltából Anglia támogatást kapott Franciaországtól. De ennek következtében Anglia függvényévé vált Fr.o.-nak. A parlament Orániai Vilmost hívta meg a trónra Jakab helyett. 1688-ban erős sereggel partra szállt Angliában Jakab, pedig Fr.o.-ba menekült. A fiát, pedig mellőzték. Ez a legitimitának, a trónöröklés elfogadott rendjének fölrúgását jelentette. Győzött a népfelség elve. Ez az esemény a vér nélküli rendszerváltozás "dicsőséges forradalom" néven vonult be a történelembe.

  1689-ben elfogadták a Jognyilatkozat elveit és Angliában kifejlődött az alkotmányos monarchia. Ez kedvezett a gazdaság virágzásának. A törvényhozást a választotta parlament intézte. A király uralkodik, de nem kormányoz. Kiépültek a parlamenttől és a királytól független bíróságok. Ez a fejlődés példát mutatott az európai országoknak.

 

Írta: Bürger Tamás

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.