DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Küzdelmek a Habsburg abszolutizmus ellen a XVII. sz. második felében PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Történelem tétel  

10. FÜGGETLENSÉGI HARCOK A XVII. SZ.-I MAGYARORSZÁGON

ÉS ERDÉLYBEN. REFORMÁCIÓ ÉS ELLENREFORMÁCIÓ.

Küzdelmek a Habsburg abszolutizmus ellen a XVII. sz. második felében.

Zrínyi Miklós elméleti és gyakorlati tevékenysége.

 

            A westfáliai béke után a Habsburgok figyelme ismét Magyarország és Erdély felé fordult. Erősödtek a centralizációs és Erdély bekebelezésére irányuló törekvések. II. Rákóczi György halála után a bécsi udvar Kemény Jánost igyekezett a fejedelmi székbe ültetni, ennek segítésére 1661-ben Montecuccoli vezetésével sereget is küldött 1662-ben Segesvár mellett a török megverte Kemény csapatait, és ezzel megszilárdult Apafi helyzete. A megtorlás nem maradt el, 1663-ban a Porta nagy haddal támadta Bécset. A Habsburg centralizáció tehát csődöt mondott, és folytatódott az ellenreformáció is. A magyar rendeket sértette az udvar gazdaságpolitikája, a kereskedelem monopolizálásának kísérlete (marhakereskedelem, mezőgazdasági termékek, kézműipar, bányászat).

            1655-ben III. Ferdinánd összehívta az országgyűlést, hogy fia, Lipót számára biztosítsa a trónt. Szerette volna elérni azt is, hogy a rendek mondjanak le a szabad királyválasztásról, és egyezzenek bele a Habsburgok örökös királyságába. Ez utóbbi az alsótábla ellenállásán megbukott, így I. Lipót (1657-1705) csak mint megválasztott király lépett Magyarország trónjára.

            Zrínyi tevékenységében összesűrűsödött mindaz az elégedetlenség, amit a rendek éreztek amiatt, hogy a török még mindig bent van az ország egy részében, a bécsi udvarnak pedig nem szerepel a tervei között az eltávolításuk, hanem a magyarság sakkban tartására használja fel a kialakult helyzetet. Zrínyi 1645-ben 25 éves, államférfi, képzett katona és költő (Szigeti veszedelem), 1647-től horvát bán. Ekkor dolgozta ki a török kiűzésének feltételeit. Fel akarta számolni a magyar hadszervezet, a taktika és a hadtudomány korszerűtlenségét. A nádori szék megszerzésének kudarca után megcsappant udvarhűsége, és rájött, hogy az ország függetlenségét Bécs is akadályozza. Politikai célkitűzése az 1650-es évek végére önálló nemzeti állam megteremtése volt, melyben a függetlenség kivívása a rendi ellenállásra támaszkodva valósítható meg, s egy nemzeti király vezetésével kiépíthető a központosított állam. Ennek katonai feltétele egy jól felszerelt, nem nemesi jellegű hadsereg megszervezése. Eleinte szerette volna bevonni II. Rákóczi György fejedelmet, de annak sikertelen lengyel hadjárata eltávolította őt ettől.

            Az udvarral való elégedetlensége a politikai perifériára sodorta. A Bécs elleni török hadjárat kezdetekor (1663) még ő volt a seregek főparancsnoka. Meg is állította a török előrenyomulást a Duna mentén és a Felvidéken, azonban Montecuccolit nevezték ki helyette, számára pedig csupán kisebb hadjáratokat engedélyeztek. Ezeket a Dráva mentén és Eszék körül sikerrel teljesítette, a fő összecsapást azonban 1664-ben Montecuccoli vezényelte, és Szentgotthárdnál vereséget mért Köprülü Ahmed seregeire. Az udvarral szembeni bizalmatlanságát az ezt követő vasvári béke teljesen alátámasztotta. Lipót a győztes csata után vesztes békét kötött, átengedte a töröknek a hadjáratban szerzett területeket, hadisarcot fizetett, és kereskedelmi szerződést kötött a szultánnal (Zrínyi 1664-ben maghalt).

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.