DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Stendhal:Vörös és fekete PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Kidolgozott tétel  

Stendhal (1783-1842)

 

Vörös és fekete (1830)

-Stendhal jelentőségét is korszakosnak tekinthetjük a regény fejlődésében: a Vörös és feketével ő teremtette meg az analitikus, vagy más néven a lélektani regényt. Stendhalnál nem érvényesül még tisztán a realizmus: a Vörös és feketében pl. romantika és realizmus keveredik, szereplői kifejezetten romantikus hősök, akik összeütközés-be kerülnek a kiábrándító valósággal, a kíméletlen reális világgal. A mű hű korképet fest a korabeli francia társadalomról, alcíme meg is jelöli a cselekmény időpont­ját: Krónika 1830-ból. Főcíme pedig szimbólum: a két szín jelképezi, hogy a főhős előtt két út állt az érvényesülés felé: az egyenruha színének megfelelően a katonai ill. a papi pálya.

- Cselekmény: (a történet 4 színhelye szerint):

- 1. Verriéres: Julien Sorel, a verriéres-i ács fia, szegény, egyszerű parasztok között nőtt föl, így kevés reménye van a felemelkedésre. A jó eszű, tehetséges és karrierre vágyó fiatalember a város polgár-mesterénél, de Renalnál vállal állást - gyer­mekei nevelője lesz. A polgármester saját előkelőségét akarja fitogtatni, mikor nevelőt fogad házába, ám állandóan attól retteg, hogy Valenod, a szegényház igazgatója elcsábítja tőle Julient. Ezért egyre előzékenyebbé válik, a mélyről jött fiatalemberrel szemben. Ezt használja ki Julien, amikor viszonyt létesít de Renal feleségével. Azonban Elisa, a féltékeny komorna mindenről beszámol Valenodnak, aki elkezd névtelen leveleket küldözgetni a polgármesternek, melyekben felesége szerelmi kapcsolatát leplezi le. De Renalné - hogy legalább saját becsületét mentse - végül hamisít egy névtelen szerelmes levelet, melyet Juliennek tulajdonít, s a felháborodottat játszva kéri férjétől a nevelő elbocsátását. Julien pártfogója, Chélan abbé a besanconi papi szem­ináriumba küldi tanulni.

- 2. Besangon: Julien a papnövendékek kőzött is kiemelkedik intellektusával, s önállóan mer gondolkodni, ezért gőgösnek, hivalkodónak tartják Pirard abbé megkedveli és pártfogásába veszi, őt azonban paptársai csakhamar kitúrják állásából. Az abbé barátja, de la Mole márki felajánlja Pirardnak, hogy legyen a titkára, ám Pirard megelégszik egy párizsi plébániával, s Julient ajánlja maga helyett. Julient távozása előtt még egy napra visszatér Verricres-be, az éjszakát de Renalnéval tölti, majd elvágtat Párizs felé.

- 3. Párizs: Julien Párizsi arisztokrata körökbe csöppen, s eleinte zavarban van a pompás környezetben. Hamar hozzászokik azonban ehhez a társasághoz is, s a márki is kitünteti nagyszerűen végzett munkájáért. Megnyeri a márki lánya barátságát, s hamarosan szerelmét is. A romantikus szerelemre vágyó Mathilde-ot viszont férjhez akarják kényszeríteni, családja egy gazdag, unalmas márkit szemelt ki számára. A lány a fiatal titkárt csak szeretőként kezeli: Julien többször fölmászik szobájába, de míg a lány forró karjai várják éjjelente, másnap rendszeresen gőgös vele, sértegeti. Julien ezért egy marsallnénak kezd udvarolni, hogy féltékennyé tegye Mathilde-ot, s ez meg is hozza a várt eredményt: Mathilde megírja apjának az igazat, tudniillik azt, hogy nem megy férjhez, mert Julient szereti. A márki kezdetben őrjöng, majd birtokokat adományoz Juliennek, hu-szárhadnaggyá nevezteti ki. Ekkor de Renalné - gyóntató papja gonosz tanácsára - levelet küld a márkinak, melyben megírja: Julien csak a karrierje érdekében csábítja el a nőket, s nem más, mint egy feltörekvő szerencselovag.

- 4. Visszatérés Verriéres-be: Julien ezredénél tudja meg a hírt, Verriéres-be utazik, s a templomban kétszer rálő de Renalnére. Julien közönyössé válik, a tárgyaláson nem magát védi, hanem a társadalmat vádolja. Halálra ítélik, lefejezik, majd de Renalné is csak három nappal éli túl.

- Julien jellemzése:

- Tartuffe-öt vallja eszményének, de Julien csak egy önmagára erőszakolt szerepet játszik.

- Tartuffe-álarca segíti a feltörekvésben, elrejti magasztos eszméit, hiszen valójában a tiszta embereket szereti, tiszteli: - Chélan abbét nagyon megbecsüli

- Megtakarított pénzét Pirard-nak ajánlja fel

- Ugyanakkor rajong Napoleonért, aki szintén alulról jött, s bámulatos katonai karriert futott be. - A lázadó Iltamora gróffal a bálon Dantonról beszélgetne, felfedi forradalmi lelkesedését.

- Tudja: ha érvényesülni akar, szerepet kell játszania, de nem képes azonosulni a szereppel. Ezért nevezi Aragon „fordított Tartuffe-nek", ugyanis Julien eredetileg nemes, jó belső lényére ruház rá rossz tulajdonságokat - karrierizmus, könyegforgatás -„míg Tartuffe alapvetően rossz emberi mivoltát bújtatja a jóság álarca mögé.

- Természetében megnyilvánul a is ember félelme is: mindenütt retteg attól, hogy származása miatt lenézik, megvetik, így bizal­matlanná válik mindenkivel szemben.

- Ez a kisebbségi érzés pályafutásán végigkíséri, majd a tárgyaláson az esküdt-szék szemébe vágja, hogy nem számít kegyelem­re, mert bűne, hogy paraszt létére a „társaság"-ba merészelt tolakodni.

-Julien egy későn született jakobinus, aki felesleges a forradalom utáni világban.

- Szükségszerű a bukása, mert társadalmi érvényesüléséért képtelen volt teljesen feladni elveit, személyiségét, belátja, hogy fel­vett szerepeinél fontosabb az önbecsülése.

- A mű végén a tettetéstől, a szerepeitől mentes Julien szól és bukik el.

- Kezdettől fogva a halálos ítéletét várja.

- Végül nem Mathilde-ot választja, aki saját álmait, eszményeit szereti benne, hanem de Renalnét, aki valóban őt magát szerette.

- Típusfeladatok: - Julien Sorel bemutatása de Renalné/Mathilde szemszögéből

- De Renalné és Mathilde összehasonlítása

- Julien Sorel vád- és védőbeszéde

- De Renalné és Mathilde összehasonlítása:

De Renalné:

Mathilde:

- érett nő, komoly érzelmekkel

- érett nő, komoly érzelmekkel

- kilóg a nyárspolgári világból

- kilóg a nyárspolgári világból

- hallgatag, finom, befeléforduló

- hallgatag, finom, befeléforduló

- őszinte, mély érzelmekkel bír, Julien igazi énjét szereti

- őszinte, mély érzelmekkel bír, Julien igazi énjét szereti

- kockázatot vállal szerelméért, őszintén szereti Julient

- kockázatot vállal szerelméért, őszintén szereti Julient

- utolsó napjaiban Julien őt választja, s de Renalné maga is

- utolsó napjaiban Julien őt választja, s de Renalné maga

belehal Julien el-vesztésébe az élő, mindenben rajongással

is belehal Julien el-vesztésébe az élő, mindenben

tisztelt történelmi

rajongással tisztelt történelmi

 

 

-Julien Sorel védőbeszéde:

- Tettét erős felindulásból követte el

- A bűncselekmény csak kísérleti stádiumba jutott el.

- Nagy reményű, tehetséges fiatalember, aki még sokra vihetné; jóindulatú, jó hazafi stb. - Személyiségét a társadalom deformálta, a társadalom kényszerítette szerepjátszásra. - Elzárása célszerű, de a halálbüntetés nem.

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.