DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

François Villon PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Kidolgozott tétel  

21. A középkor és a reneszánsz irodalma

Hogyan kapcsolódott össze Villon élete és költészete?

 

François Villon (1431-?1463): 15. századi, de még nem reneszánsz: a dekadens középkor dalnoka, százada egyetlen kiemelkedő alkotója

mélyen vallásos volt, félt a pokoltól, bűnbánó, reménykedő; a trubadúrok és a vágáns költők utódja; hagyományos formák, műfajok, de személyes mondanivaló, modern hatás; személyisége és sorsa rányomta bélyegét munkásságára

sok homályos adat, csak a versekből és a jegyzőkönyvekből lehet összerakni pályáját

 

Párizsban született; éppen anarchia van a százéves háború miatt: fosztogatások, bandaháborúk, pestis (Villon látta a temetetlen halottakat)

szegény család, apa meghal, így egy rokonához kerül, aki szereti, neveli (nevét is miatta vette fel): írástudás, műveltség (hozzá és anyjához is verset ír később)

12 évesen egyetemista, vizsgázik, amíg magiszter nem lesz; a Sorbonne-ra megy, de züllött életmódot folytat, nem veszik komolyan a tanítást sem; műveltsége nem lesz mély; élete végéig „diák”; többször bebörtönzik

1455-ben véletlenül megöl egy részeg papot; elmenekül Párizsból; csavarog, bandázik, majd mindkét nevére kegyelmet kap

hazatér, megbánja bűneit, újra egyetemista, de visszacsúszik, ráadásul szerelmi csalódás is éri

’56 telén: Kis Testamentum: terjedelmesebb, játékos, tréfás (barátaira hagyja a nagy semmit)

kirabolnak egy kollégiumot; csak később fedezik fel, de megint bujdosnia kell (’56 végétől ’61 őszéig): vándorol, tolvajkodik, bandázik (Kagylósok), egy tehetős trubadúrköltő hercegnél vendégeskedik, aki támogatja

részt vesz a blois-i költőversenyen; a verseket (Ellentétek; Villon éneke a Blois-ban hirdetett költői versenyre) a herceg őrizte meg

60 nyarán az orléans-i börtönben ül, de a herceg kiszabadítja (herceg lányának hálából dicsőítő költeményt ír)

’61 nyara: orléáns-is püspök lopás vádjával hónapokra vasra veri; egészsége megromlik, magába száll (bűnbánó ballada: A szív és a test vitája)

biztos halál helyett az új király, XI. Lajos kegyelemosztó körútján amnesztiát ad neki

hazatér Párizsba, elkezdi a Nagy Testamentumot

 

Nagy Testamentum: megkínzottan, keserűen, józanul írja; összefoglaló, létösszegző mű, korábbi versekkel is

173 oktávás (8 soros 8 szótagos versszak) versgyűjtemény, 15 ballada, pár más típusú mű

30 évesen érzi a halált, visszatekint; vallomásos, gyónó jelleg: önvád, lelkifurdalás

tematika: bűnös élete mentegetése, példázatokkal; halál (haláltáncok!); nők, régi szerelmek; letűnt korok eszményei; a 70. oktáva után: könyörgés, vallásos bűnbánat, tényleges végrendelet, majd tréfás testálás, a semmi szétosztása: goromba, ötletes, szatírikus; mindegyik műnél fontos az összefoglaló jellegű refrén!

balladák: táncdalok, hangszerrel kísérhető művek, formai megkötésekkel (van egyszerű és kettős ballada); refrén, ajánlás (sokszor a sorkezdő betűket összeolvasva jön ki)

 

egy évig békében él, majd lopás gyanújával újra ül, de nagybátyja pár nap múlva kiszabadítja

nem sokkal később egy verekedés miatt ártatlanul letartóztatják, halálra ítélik; vezeklő ballada: Epitaphium – Gyász-irat, melyet maga s társai számára szerzett a költő, mialatt fölakasztásukat várták (túlvilágról tekint vissza)

fellebbez; kegyelmet kap, de tíz évre kitiltják Párizsból; eltűnik

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.