DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Görögök PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Filozófia

Milétosz, Demokritosz, szofisták, Szokratész, Platón, Arisztotelész, sztoicizmus, bölcs és közösség viszonya a görögöknél

 

Milétoszi természetbölcselet

-         Az anyagi világ őselvét keresték, hogy hogyan indult el az anyagok kialakulása.

-         A közvetlen érzéki benyomásokat rendszerezték csupán, benyomásokból általánosítottak, nem kísérleteztek.

-         Szerves és szervetlen közt nem tesznek különbséget

-         Megegyeztek abban, hogy egy őselemből származik minden.

Thalesz (kb. i.e. 624-546)             szerinte víz

Anaximandrosz                              szerinte apeiron (àhatártalan, minden anyag őse)

Anaximenész                                 szerinte levegő (àlélek, ami a lét alapja)

-         Thalesz szemléletmódja: hülozoizmus = az élő anyag visgálata (hylé: anyag, zoon: élő)

 

Démokritosz
Atom-elmélet:

-         Az atomok (a legkisebb, oszthatatlan anyagi részecskék) építik fel a világot. A világban csak atomok vannak és űr.

-         Végtelen sok számú atom van, így végtelen sok világ létezhet.

-         Az atomok egymástól súlyban, alakban, méretben különböznek, de minőségben nem.

-         Az atomok mozgástörvényei határozzák meg a dolgok működését (Mechanikus materializmus)

-         A világot 100%-ig az anyag határozza meg

-         Véletlen nincs, mert a véletlen az, aminek nincs törvényszerűségi oka, márpedig mindennek van. A véletlen csak szubjektív, arra mondjuk, amit tökéletlen érzékeinkkel nem fogunk fel.

-         Az érzékek is szubjektívek. Színek sincsenek, csak mi látjuk úgy, hogy vannak. Az édesség és savanyúság is csak érzet.

Etikai nézetei:

-         A boldogság a nyugodt, kiegyensúlyozott lelkiállapot elérésével valósul meg

-         A szenvedélytől, érzelemtúltengéstől, és magától a vágytól is távol kell tartsuk magunkat

-         A világ megismerhető, és célunk, hogy megismerjük – A világ teljes megismerése tesz erkölcsileg jóvá

-         A tételes jog egybeesik az erkölcsrendszerrel

-         Aki jogtalanságot követ el, azt élete végéig kísérti a lelkiismeret

-         Ha hiányos a tudásom v. félrecsúszik, akkor a cselekvésem etikailag rossz – etikai racionalizmus (“A hiba alapja a jobb nem ismerése”)

-         Etikai racionalizmus: az az életforma, hogy minél igazabban megismerjük a világot

-         Az igazság keresése: erkölcsileg jó élet

-         A szép, az igaz és a jó összekapcsolódik – kalokagatheia

-         Az embert, a természetet és a világot ugyanazok a törvények irányítják

 

A szofisták (szófia = a bölcsesség szeretete)

Protagorász, Gorgiász, Kritiasz, Prodikosz

-         Szubjektivizmus:     Minden ember máshogy gondolkodik, a megismerés is egyéni

-         Relativizmus:          Nincsenek abszolút igazságok, nem marad semmi ugyanolyan

-         Szkepticizmus:       Kételkedés

-         Nihilizmus:  Totális tagadás, nem tudhatjuk, mi a valóság

Homo mensura – mindennek mértéke az ember

Evolúció-elmélet: az állatvilágból emelkedett ki az ember

Istenről nem tudnak semmit

 

Szókrátész

-         Sosem írta le műveit, Platóntól tudjuk gondolatait, de összemosódnak Platónéival

-         Élete végéig Athénban maradt

-         Rávezetős vitatkozási módszert találta ki – Igencsak provokatív a pali

-         Alapvetően etikával foglalkozik

-         Az abszolút értékekben hisz, és azokat kell elérni

-         Rámondják, hogy szofista (akiket lassan megutáltak) – elítélik. Vádak: istentelen, rossz irányba neveli a gyerekeket (abból élt hogy gazdag családok gyerekeit tanította),  az államérdek ellen cselekszik (hangsúlyozta a demokrácia negativitásait is). Erre ő azt mondja: “Ha halálra ítéltek, nincs értelme az életemnek, öngyilkos leszek”

 

Platón

Szókrátész tanítványa, sok dolgot tőle vesz át.

Művei: Politeia (Állam), Nomoi (Törvények), Phaidon (Ideatan), Phaidrosz (A lélek működése és szerkezete), Timaiosz (A világ keletkezése), Parmeniadesz (Dialektika), Lakoma, Szokrátész védőbeszéde

 

Ideatan

-         Az ideák érzékfeletti helyen vannak, a tökéletes valóságot képviselik

-         Típusai: tiszta formák, matematikai viszonyok, a földi dolgok lényegei, faj- és nem-fogalmak, szép, jó, igaz

-         A földi világ barlang, le vagyunk láncolva, a hátsó falat látjuk. Ami kívül van, és amit a tűz előtt elvisznek, torzan vetül a hátsó falra. Kívül az ideák tökéletessége van (Barlanghasonlat)

-         A filozófus dolga: hozzászoktatni a kinti világhoz az embereket.

-         Az emberben van egy késztetés a legfőbb jó keresésére

-         Részesedés: a földi dolgok részesedtek a dolgokból, nem teljesen, de valamennyire

-         Ősminta: az ideák ősmintaként szerepelnek a világi viszonyok kialakításában

-         Az emberi megismerés lényege: Az emlékezés

 

Államelmélet

-         Többször próbálták megcsinálni, nem sikerült – A Politeiában van leírva a klasszikus államelmélet, a Nomoiban a tapasztalatok alapján átírva

-         A polisz feladata, hogy a közjó ideáját megvalósítsa, ez többet ér mint az egyéni boldogság

-         Csak a megfelelő emberek szaporodhatnak

-         A nevelés nagyon nagyon fontos: matematika, zene, erkölcs, testnevelés

-         A művelődés életforma, mindent együtt csinálnak

-         A művészetből csak olyan kell, ami közelvisz az ideákhoz. A legtöbb művész a másolat másolatát készíti el, erre semmi szükség

-         A zene áll legközelebb az ideákhoz (a legáltalánosabb, érzelemre ható dolog), a színpadi darabok felszínesek, a líra és a képzőművészet alkalmasak az erkölcsjobbításra

Rétegek:          1. A vezetők rétege – filozófusok (azért, mert ők ismerik az ideák világát legjobban)

                        2. hivatalnokok, katonák – nem családban, közösségben élnek, magánvagyon nincs

                        3. fizikai munkások – normális család, szaporodhatnak, amikor úgy jön

-         30 éves korban kerülhetnek hivatalba, akkor a tanítás utolsó elemeként dialektikát tanulnak. 50 éves korban kerülhetnek magasabb tisztségbe

Az egyeduralom nem jó, mert elszakadhat a valóságtól a szűk uralkodó kör és a hatalom birtoklása öncélúvá válik. De a demokrácia sem jó, mert bármi előfordulhat, a buta emberek is beleszólhatnak azokba a dolgokba, amikhez nem értenek.

Végül az ő állama sem jön be (3x próbálták), a gyerekek elszakítása és az egyéni vagyon miatt.

 

Arisztotelész

Művei: Nikomakhoszi etika, Nagyetika, Metafizika, Fizika, Organon (logika), Politika

20 évig tanul a platóni akadémián

 

Organon – formális logika

1.      A fogalom eidosa (lényege)

-         A fogalmak önmagukban se nem igazak, se nem hamisak

-         10 kategória: Szubsztancia (lényeg), mennyiség, minőség, viszony, hely (tágabb), helyzet (szűkebb), idő, cselekvés, cselekvés elszenvedése, bírás – ezek alapvető fogalmak, fontos szerepük van az életben.

-         Csak azt ismerhetjük meg, amit rendszerezni tudunk, osztályozni, nevén nevezni, tudatosítani

2.      Az ítélet

-         2 fogalom kapcsolása állításban (copula) vagy tagadásban

-         (Objektív igazság, relatív, abszolút tőle származnak)

-         Igaz egy állítás akkor, ha az a valóság menetével megegyezik

 

3.      A következtetés

a.       Szillogizmus
- Dedukció (általánostól az egyes felé)

- Két előtagból, azok érvényénél fogva, valami tőlük különböző szükségképpen következik. (pl. minden ember halandó + szókrátész ember = szókrátész halandó) Ha az egyik előtag nem igaz, a konklúzió sem bizonyító erejű.

b.      Indukció
- Egyestől az általánosig. De csak a megfelelő egyeseket megválasztva juthatunk el az általánoshoz.

 

4.      A definíció
- Az élőlényeket a differentia specificumaikkal lehet leginkább meghatározni.
- Lehetetlen, hogy egy és ugyanazt a dolgot ugyanazon vonatkozásban megillesse és ne illesse meg valami (ellentmondás elve)

 

Sztoicizmus

-         A sztoikus etika alappillérei: Etikai autonómia (önálló értékrend), etikailag közömbös dolgok megállapítása (etikailag közömbös, ami nincs abszolút módon a birtokunkban)

-         A sztoikus színtere nem a közösség hanem a lélek

-         Az állam léte vagy nem léte etikailag közömbös

-         Nem utasítják el a közösségességet, de elutasítják a közösség szolgálatára emelt intézményeket, mert az intézmények rossz, öntörvényű dolgok

Epiktétosz: Kézikönyvecske

-         Van, ami teljesen hatalmunkban van, tőlünk függ (vágy, törekvés, ellenszenv, szimpátia, vélemény), és van, ami nem (test, vagyon, hírnév, tisztség)

-         Tisztán kell látni, hogy mi függ tőlünk és mi nem, hogy melyik hova tartozik.

-         Ha nem látunk tisztán, csalódunk, káromlunk

-         Ha tisztán látunk, jól leszünk, nem lesz ellenségünk

-         Apatheia = lelki nyugalom

-         Ha képzet van, kontrollálni kell.

-         Ha olyan dolog jön, ami nem áll hatalmunkban: “Semmi közöm hozzá.”

-         “Nem a tények zavarják az embereket, hanem a tényekről alkotott vélemények”

-         A műveletlen másokat hibáztat, az okos magát, a bölcs senkit

-         El kell fogadnunk, hogy az ember halandó.

Lakoma-hasonlat:

-         Az életben úgy kell viselkedni, mint a lakomán

-         Ismerd fel, milyen lelkiállapotban vagy, nehogy külső hatás irányítson, hanem belülről irányítsd magad!

-         Ha nem fizeted meg valami árát, ne várd el, hogy megkapd. Ha nem kapod meg, ne hidd, hogy szegényebb vagy.

-         Az embertől nem lehet elvárni, hogy hős legyen.

 

Bölcs és közösség viszonya a görögöknél

1.      szofisták: a bölcsesség mesterség, egyszerű áru. Az átlagember szintjére kell vinni a színvonalat.

2.      Szókrátész: Provokálni kell

3.      Diogenész: Az ő élete az elutasítás, a tagadás. Azért provokál, hogy az emberek felébredjenek, rájöjjenek, hogy az életük rossz.

4.      Platón: A filozófusok nem vegyülnek, zárt közösséget alkotnak

5.      Arisztotelész: A képzett ember filozófiai és politikai képességekkel is rendelkezik. Így mindkét fajta problémához hozzá tud szólni. Akkor van csak konfliktus, ha nem elég képzett az ember.

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.