DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Filozófia  a kezdetektől a szofisztikáig PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Filozófia

Filozófia – a kezdetektől a szofisztikáig

 

 

A filozófia diszciplinái

 

Különböző területek, pl. materializmus, idelizmus stb.

Ontológia: lételmélet

Kozmológia: természetfilozófia

 

Hagyományos diszciplinák:

-          metafizika

-          ismeretelmélet

-          logika

-          társadalomfilozófia

-          etika

-          esztétika

 

Filozófián belül:

-          természetfilozófia

-          filozófiai antropológia

-          politikai filozófia

-          történetfilozófia

-          jogfilozófia

-          vallásfilozófia

-          tudományfilozófia

-          nyelvfilozófia

-          nevelésfilozófia

 

 

 

A filozófia: a bölcsesség szeretete. A görög bölcselet központi gondolata az értelmes szó, a logosz. Ők találták fel a szónoklattant, a rhetorikát. Itt született meg a ’párbeszéd’ a dialógus és az ’érvelés’, a dialektika. A következetes gondolkodás elmélete a logika. A logosz mellett a másik jelentős elem a ’kép’, ’alak’, azaz az eidosz.

 

A görög filozófia a Kr. e. VII. sz-ban született meg a kis-ázsiai ion városokban. A milétoszi iskolát Thálész alapította; szerinte a víz minden létezés őselve. Tanítványa Anaximandrosz, aki megírta az első filozófiai művet (A természetről). Az iskola utolsó nagy képviselője Anaximenész, aki őselvnek a levegőt tartotta.

 

A dél-itáliai filozófia kezdetét Püthagorasz jelentette. A lélek szabadságáért: aszkézis és szellemi tevékenység (matematika, filozófia és zene) szükséges.

 

Epheszoszi Hérakleitosz az ókori dialektika legkiválóbb képviselője. Alapgondolata: a világon minden harc. A küzdelem eredménye a folytonos változás.

 

Ebben az időben (archaikus kor vége) alakult meg az eleai filozófiai iskola /Xenophanész, Parminedész/. Legismertebb képviselője Zénón. A mozdulatlanságot, a változatlanságot hirdették.

 

A klasszikus filozófia legnagyobb alakjai: Szókratész, Platón, Arisztotelész.

 

Szókratész (Kr. e. 470-399)

Életét tanítványai (Platón, Xenophon) írásaiból ismerjük. A biztos ismeretszerzés útját kutatta. Kérdésekkel vezette rá hallgatót a felismerésre. Az erény: a jó ismerete. Követői közül a legismertebbek a cinikusok (Diogenész): Meg kell tanulni legyőzni a „káros” szenvedélyeket.

 

Platón (Kr. e. 427-347)

Elsősorban etikai kérdésekkel foglalkozott, majd a szépséggel, ideatannal, végül világmagyarázati problémákkal. Az ideák: a dolgok lényegéről adott fogalmaink vannak, ezek megvalósulása a világ. A filozófus idális állama: filozófus királyok, őrök és dolgozók.

Megalapította a 900 évig fennálló Akadémiát.

 

Arisztotelész (Kr. e. 384-322)

Platón tanítványa, Alexandrosz nevelője. Filozófiai iskolája: peripatetikus. Művei: logikai, filozófiai, természettudományos és gyakorlati tudományok. Véleménye szerint: a legjobb állam a középosztály uralmára épül, s az ember államalkotó lény. Komoly tér az etikának. A művészet lényegét a mimézisben, utánzásban látta.

 

Szofisztika (Kr. e. V. sz.)

 

Ismert képviselője: Prótagorasz. Kétségbe vonták a világ megismerhetőségét, az embereket egyenjogúnak tartották. A rhetorikát igen magas szintre emelték.

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.