DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Rendhagyó igék PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!

FONTOSABB RENDHAGYÓ IGÉK

 


 

INFINITIVE; PAST TENSE; PAST PARTICIPLE

van; be; was, were; been

szül; bear; bore; born

(meg)üt; beat; beat; beaten

válik v.mivé; become; became; become

(el)kezdődik; begin; began; begun

csíp, harap; bite; bit; bitten

fúj; blow; blew; blown

tör; break; broke; broken

hoz; bring; brought; brought

épít; build; built; built

ég; burn; burnt

burned; burnt

burned

vásárol; buy; bought; bought

fog; catch; caught; caught

választ; choose; chose; chosen

jön; come; came; come

kerül v.mibe; cost; cost; cost

vág; cut; cut; cut

csinál; do; did; done

rajzol; draw; drew; drawn

álmodik; dream; dreamt; dreamt

iszik; drink; drank; drunk

vezet; drive; drove; driven

eszik; eat; ate; eaten

(le)esik; fall; fell; fallen

érez; feel; felt ; felt

harcol, küzd; fight; fought ; fought

talál; find; found; found

repül; fly; flew; flown

(meg)tilt; forbid; forbade; forbidden

elfelejt; forget; forgot; forgotten

(meg)fagy; freeze; froze; frozen

kap; get; got; got

ad; give; gave; given

megy; go; went; gone

(meg)nő; grow; grew; grown

lóg; hang; hung; hung

van neki; have; had; had

hall; hear; heard; heard

elbújik; hide; hid; hidden

(meg)üt, eltalál; hit; hit; hit

tart; hold; held ; held

megsért; hurt; hurt; hurt

tart, őríz; keep; kept; kept

tud, ismer; know; knew; known

fektet, helyez; lay; laid; laid

vezet (átvitt értelemben); lead; led; led

tanul; learn; learnt

learned; learnt

learned

elhagy; leave; left; left

kölcsönöz; lend; lent; lent

enged; let; let; let

fekszik; lie; lay; lain

világít; light; lit

lighted; lit

lighted

elvezsít; lose; lost; lost

készít, csinál; make; made; made

jelent; mean; ment; ment

találkozik; meet; met; met

fizet; pay; paid; paid

rak, tesz; put; put; put

olvas; read; read; read

lovagol; ride; rode; ridden

csenget; ring; rang; rung

(fel)emelkedik, (fel)kel; rise; rose; risen

fut; run; ran; run

mond; say; said; said

lát; see; saw; saw

elad; sell; sold; sold

elküld; send; sent; sent

helyez, állít; set; set; set

ráz; shake; shook; shaken

süt (a nap); shine; shone; shone

lő (fegyverrel), rúg, dob (labdával); shoot; shot; shot

mutat; show; showed; shown

becsuk; shut; shut; shut

énekel; sing; sang; sung

ül; sit; sat; sat

alszik; sleep; slept; slept

szagol; smell; smelt; smelt

beszél; speak; spoke; spoken

betűz; spell; spelt; spelt

eltölt, elkölt; spend; spent; spent

(el)lop; steal; stole; stolen

áll; stand; stood; stood

úszik; swim; swam; swum

fog, vesz; take; took; taken

tanít; teach; taught; taught

(el)szakít; tear; tore; torn

mond; tell; told; told

gondol; think; thought; thought

eldob; throw; threw; thrown

megért; understand; understood; understood

ébred; wake; woke; woken

visel; wear; wore; worn

győz; win; won; won

ír; write; wrote; written

 

 
Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.