DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

2. Az ipari forradalom 1. és 2. szakasza PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!

Helyszín: az ipari forradalom hazája: Anglia (majd a többi országra is jellemző lesz)

 

Időpont: kb. egy évtizeddel a francia forradalom kitörése (1789) előtt, 1780-tól, s nem zárult le a mai napig (informatika forradalma)

 

Jelenség lényege: minőségi változás az iparban (forradalom: drasztikus, hirtelen változás)

 gyárakban a kézműipart a tömegtermelés váltja fel


Kibontakozási folyamat:

a)     könnyűipar (textilipar – alapanyag gyapot, hamar megtérülő beruházás, húzó iparág, mindig van rá igény, folyamatos termelés kell)

b)     közlekedés (nyersanyag, áru, munkaerő szállítása, a)-ból következik)

c)      nehézipar – gépgyártás (termelőeszközöket, energiahordozókat „gyártó” ágazat, gépek előállításának a gépesítése, tőkeigényes, hosszabb idő alatt megtérülő beruházás)

                       

Jellemzők:

-        izomerő helyett mechanikai erő – gépek ( gép= szerszámokat mozgató szerkezet, kézi erőt váltja fel)

-        új energiafajták létrehozása – gőzenergia (víz, szél helyett, már az ókor óta ismert)

-        új alapanyagok - kőszén és vegyi anyagok

-        új munkahely - gyár; céheket még korábban felváltották a manufaktúrák, hol részekre bontották a gyártási folyamatot, majd ezt gépesítették = gyár)

-        tömegtermelés => bővül a kereskedelem, szállítás forradalma

 

emberi tényező: a mezőgazdaságból a munkaerő az iparba és a kereskedelembe vándorol -> népességnövekedés -> urbanizáció (= népességnövekedés)  

 

Előfeltételek:

a)     mezőgazdaság átalakulása (feudális kötöttségek után a föld polgári tulajdonná lesz)

b)     hatékonyabb földművelési módok (vetésforgó, trágyázás) – a ahtékonyság növekedésével ua. ember többet termel, több embert tud a falu ellátni mg-i terményekkel, lehetővé válik a növekvő városok lakosságának az eltartása (Anglia 1770-ben 20%, 1850-ben 505 a városi lakosság aránya)

c)      hitelszervezet (1694 – Angol Bank)

d)     gyarmatok (nyersanyagfelvevő hely, piac)

 

Anglia a bölcsője, mert:

-        fejlett a bankhálózata

-        a polgári forradalom már megvolt => polgárság tőkével rendelkezik

-        bekerítés: paraszti földek => legelő -> bérleti rendszer, gépesítés -> agrárforradalom => szabad munkaerő

-        hitellehetőség, tőke

-        nyersanyag (szénbányák)

-        szállítás: hajózható csatornák, tenger

-        külső és belső piac

-        szabadversenyes kapitalizmus -> az állam garantálja a vállalkozás szabadságát

-        társadalmi és politikai stabilitás

 

Találmányok, gépek, feltalálók:

 

Textilipar:

-        Kay: repülő vetélő (1733)

-        Hardgraves: Fonó Jenny (1764) (fonógép, lányáról elnevezve)

-        Cartwright: mechanikus szövőszék (1785)

Gőzerő:

-        James Watt: gőzgép (1769)

-        Fulton: gőzhajó (1807-1808)

-        Stevenson: gőzhajó (1814) – Rocket

 

Vasútépítési láz, első sínpár Stockton és Darlington között (1830)

 

-        Morse: távíró (1837)

-        Siemens: tenger alatti kábel (1858)

-        Bell: telefon (1876)

-        Daguerre: fényképezés (1840 körül)

-        Benjamin Franklin: villámhárító

-        Mac Adam: macskakő

Stb.

 

Társadalmi és politikai következmények:

 

            Angliáé a vezető szerep, majd létrejönnek az európai ipari államok: Belgium, Hollandia, Svájc, Franciao.,Németo.

Demográfiai robbanás (lakosság számának gyors növekedése, ennek okai nem csak az ipari forradalomban, hanem az előzményeiben is keresendők, pl. mg.-i forr.) A „népességfölösleg” az iparba áramlik, olcsó munkaerő.

Városi és falusi lakosság arányának megváltozása (városi lakosság javára) , városiasodás, „településgócok” jönnek létre. Az ipari forradalom hatott a mezőgazdaság fejlődésére -> első mezőgazdasági gépek megjelenése.

 

Nő a nemzeti jövedelem, az életszínvonal.

 

(Negatívumok: visszaszorul a kézművesség, a kisparaszti életforma pl. szántókat legelőkké alakították, juhokat tenyészettek, jobban megéri, a gyapjúárak növekednek, textilipar forradalma, a parasztok bérmunkásokká lesznek; osztályellentétek kiéleződnek, nyomasztó szociális kérdések)

 

∑: Az angol ipari forradalom a textiliparban kezdődött, a második szakaszában a közlekedés átalakulása ment végbe, a harmadik szakasz a nehézipar változása, a gépgyártás gépesítése, a szerszámgépek létrehozása.

XIX. század második felétől az ipari forradalom kiterjedt az egész kontinensre.

Az első ipari forradalom jellemző energiaforrása a gőz, jellemző iparága a textilipar, közlekedési eszköze a gőzhajó, a vasút, kommunikációs fejlődésének az emblémája a távíró lehetne.

 

A második ipari forradalom

 

A belső égésű motorok, kémiai technológiák elterjedését második ipari forradalomnak szokták nevezni.

a) jellemző energiaforrása a villamos energia,

b) jellemző iparága a vas- és acélgyártás, vegyipar, hadiipar

c) emblematikus közlekedési eszköze a zeppelin (kormányozható léghajó) jellemző

 közlekedési eszközei: autó, repülőgép, kerékpár, tengeralattjáró, villanymozdony,

d) kommunikációs eszköze a telefon (a gazdasági élettel kapcsolatos hírek

 gyorsabban terjedtek, „összezsugorodott” a világ, sokan beszerezhették, hétköznapi

tárgy lett, felgyorsult a kommunikáció), szikratávíró

e) legjelentősebb találmányai: dinamó, robbanómotor (megindulhatott az

 autógyártás, a repülőgépgyártás – kis méretű motor, nagy teljesítmény, új iparág

 jelent meg, a petrolkémia, új energiaforrás vált fontossá, a kőolaj), izzólámpa

 (bővíteni lehetett a termelést, mivel éjszaka is gazdaságosan és hatékonyan lehetett

 világítani, meghosszabbította a napot, növelte a szabadidőt, lehetőséget adott több

 szabadidős tevékenységre, pl. olvasás), dinamit, fonográf, mozgókép,

 transzformátor, villanymozdony

 

-          1864: Siemens-Martin-kohó alkalmazása az acélgyártásban

-          1876: Bell telefon

-          1877: Puskás Tivadar telefonközpontja

-          1879: Edison- izzólámpa

-          1882: elektromos erőmű

-          1886: benzinmotoros gépkocsi

-          1889. celluloid film

-          1891: írógép

-          1894: rádiójelek

-          1894: első Ford-modell

-          1895: kinematográf (mozi)

-          1895: Röntgen-sugarak

-          1898: rádium felfedezése

-          1900: zeppelin – motoros léghajó

-          1903: repülőgép

-          1909. automatizált telefonközpont

 

-        Edison: fonográf

-        Faraday: generátor és villanymotor

elektromos energia a gőz rovására -> első vízerőművek -> elektromos áram nem drága

elekrotechnika a hírközlést forradalmasította ->

-        Morse: elektromágneses távíró (1844)

mezőgazdaságban is jelentős változás -> cséplőgépek, robbanómotoros traktor

vegyipar sikerei lehetővé tették a műtrágyázást

 

biológiában is drámai áttörés -> Darwin: Fajok eredete (1859) – fajok változnak és mindig a legéletrevalóbbak maradnak fenn

      Mendel: génelmélet

 

átrendeződő világgazdaság vezető hatalmai -> Németország és Egyesült Államok

 

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.