DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

6. Magyarország újjáépítése a XVIII. században PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!

1686 – Buda visszafoglalása a töröktől, jelképes eseménye annak, hogy az ország 150 éves három részre tagoltságának vége. De nem lettünk ismét függetlenek. Az osztrákok a felszabadított országrészeket sajátjukénak tekintették (hiába vettük ki mi is a részünket a felszabadítási küzdelmekből).

 


1703-11 Rákóczi-féle szabadságharc. 1711 – a Rákóczi-féle szabadságharcot lezáró szatmári béke a nemesség számára a történelmi helyzetet figyelembe véve tulajdonképpen kedvező. Függetlenek nem lettünk, de nem olvasztanak be minket a birodalomba, részleges függetlenségünk van. Az igazai vesztes a parasztság.

 

III.oszt.TK. 78.és 79. oldalán lévő térképet, ill. grafikont feltétlenül tanulmányozzák!

Mo. népsűrűségét nézve 1720-ban a legritkábban lakott területek: Temesköz – Török Hódoltság területe, a török dúlta területeken nagyon alacsony a népsűrűség, a hadjáratok hatalmas pusztítást végeztek a lakosság (elsősorban magyar) körében; legsűrűbben lakott: Ny-i rész – Királyi Magyarország, Erdély.

 

1787-ben (II.József idején) készült az első népszámlálás, a korábbi adatok csupán becslések.

Magyarország lakosságának számát ha tekintjük, mélypontok: tatárjárás, török háborúk; kiemelkedően magas értékeket pedig az Árpád-házi királyok, majd Mátyás idején láthatunk és a XVIII.sz. végén ugrásszerű emelkedés figyelhető meg. Ennek az oka nem természetes gyarapodás.

 

Az ország benépesítése:

 

a)     belső vándorlás – lakatlan tájakra a sűrűn lakott területekről vándorolnak át

 (magyarok, szlovákok – Felvidék, Alföld, Temesköz)

b)     bevándorlás – románok (XVII.sz. román fejedelemség – súlyos terhek, ez elől)

-          szerbek (fegyveres határőr (katonai) szolgálat fejében kiváltságok)

-          ruszinok

-          szlovákok

c)      betelepítés – tudatos, szervezett, a bécsi kormányzat elsősorban katolikus

 németeket (a telepített falu könnyen megismerhető: szabályos az alaprajza), adómentességgel tették vonzóvá

Kolonich Lipót kalocsai érsek:” Mo. vagy annak egy része germanizáltassék, s a forradalmakra és nyugtalanságra hajló magyar vér a némettel szelídítessék természetes ura és örökös királya hűségére és szeretetére” (1689)

 

A XVIII.sz. végére az ország ismét benépesült, de Magyarországon a magyarok számaránya alig haladja meg az 50%-ot (XVIII. sz. eleje: 80%) – súlyos következményei lesznek ennek (1848-as szab.harc – nemzetiségi kérdés).

 

Gazdaság:

 

Eu.-i munkamegosztás: Mo. mg-i termékekkel, nyersanyagokkal látja el Eu. nyugati részét.

 

Mezőgazdaság: 

-        nyugati részeken: szántóföldi termelés és háromnyomásos gazdálkodás (meg kell becsülni, ki kell használni a földet)

-        az egykor török uralta tájon: növénytermesztés a rideg állattartás rovására – vad talajváltó rendszer, kétnyomásos gazdálkodás

-        XVIII. század második felére: szilárd telekrendszer

-        erősödő árutermelés – az alföldi mezővárosok széles határában folyó állattenyésztés fontos szerepe

-        kukorica, burgonya, dohány, istállózó állattenyésztés

-        gabonakonjunktúra: a kereslet növekedése

-        majorkodás

-        zselléresedés

-        új eszközök: kasza, vaseke, lókapa, kapálóeke, vasborona, vetőgép és cséplőgép

 

Ipar és kereskedelem:

 

-        töröktől visszafoglalt területeken: céhek újjáalakulása (míg Ny-Eu.-ban manufaktúrák, sőt a XIX.sz. elejétől gyárak)

-        munkamegosztás következtében kevésbé fejlődik

-        osztrák, cseh ipart védő rendeletek gátolják a fejlődését (1754- Mária Terézia vámrendelete, kettős vámhatár)

-        az első manufaktúrákat a nagybirtokosok alapították (feltételei: munkaerő – zselléresedés következtében van; tőke – nagybirtokosok kezében, tőkeképzés nem jelentős, fejlődés egyik gátja: szűk piac)

-        házaló kereskedelem

-        mezőgazdasági nyerstermékek külső piacra szállítása

-        pénztőke felhalmozása nem vált számottevővé

-        gazdasági súlypont az egykori hódoltsági területek felé tolódott el

-        európai jelentőségű bányászat (arany, ezüst, réz, só) – a bányászat izmosodik, 1735 – Selmecbánya, bányatisztképző iskola

 

 

Feudális társadalom bomlása:

 

-        új elemek: tőkés vállalkozók, kispolgárság, bérmunkások, értelmiség

-        arisztokrácia: politikai és gazdasági vezetés, az államhatalom feltétlen hívei, elnémetesedtek

-        közép- és kisbirtokos nemesség: vagyonilag és politikailag tarka, ellentétes és szélsőséges képet mutat

-        polgárság: több, ellentétes csoportból állt össze

 

 

Életmód, művelődés:

 

-          az ország jelentős része analfabéta

-          a reformáció és a katolikus megújulás következtében az iskolák száma gyarapodott, a katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon éreztette hatását, a volt hódoltsági terület zömében protestáns (kálvinista, lutheránus) volt.

-          a parasztság életviszonyai lassan javultak ( öltözete színesedett, a félig földbe vájt lakások helyét egy, a módosabbaknál két lakószobás , pitvaros vályogházak foglalták el.)

-          a nemesség is náddal fedett, vályogból rakott házakban élt

-          század vége: nemesi kúriák (udvarházak) építése, politikai szerep igénye, kastélyok épülnek (Fertőd- „talán Versailles-on kívül nincs Franciaországban olyan hely, mely pompájában összehasonlítható volna ezzel” –Mária Terézia)

-          a közéletben és a tudományban a latin nyelv nyomult előre (a magyar rovására)

-          század vége (1772-től) felvilágosodás kora Mo.-n

 

 
< Előző   Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.