DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

A weimari köztársaság PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Történelem tétel

 

1.       A weimari köztársaság

1918. nov.: forradalom / kieli matrózlázadás –> Németország -> köztársaság

Az új alkotmányt Weimarban dolgozták ki, ezért nevezik a következő korszakot weimari köztársaságnak.

1919. jan.: Alkotmányozó Nemzetgyűlés / Szociáldemokrata – Polgári koalíció létrejötte

-          demokratikus jogok biztosítása

-          köztársasági alkotmány elfogadása

-          érintetlenül hagyta a junker-nagybirtokot és monopoltőkét

       1920-23. jobb- és baloldali hatalomátvételei kísérletek

       1923: müncheni sörpuccs

       1923-29: Stresemann hatalma / miniszterelnök és külügyminiszter

       1923: Ruhr – vidék megszállása 

       1922: rapallói szerződés

       1924: Dawes – terv

       1925: locarnói – szerződés

       1926: Népszövetségbe való belépés

       1929: csatlakozás a Briand – Kellog paktumhoz

      

 

2.       A fasizmus uralomra jutása

Németország helyzete: - Versailles-i békeszerződés                     

                   - gazdasági válság                                   

                   - 50 %-os munkanélküliség                        romló gazdasági és politikai feltételek

-           a weimari köztársaság intézkedései                                  

                                                                                       radikális változáskora van szükség

                                                                                                       1920. NSDAP

       Vezetői: Hitler (a „Führer”); Röhm (az SA vezetője); Göring (légimarsall); Goebbels (propagandamin.);

                     Hess (Hitler helyettese).

       1921: SA (Sturmabteilung): rohamosztag / agresszív hang; új harci stílus

                 SS (Schutzstaffel): védőosztag

                 Gestapo (Geheime Stadtpolize)

       Követeléseik: nemzeti és szociális követelmények

       Támogatóik: munkásság; kispolgárság; középrétegek; junkerek; finánctőkések

 

 

3.       Az NSDAP programja

Hitler 1919-20-ban lépett be. 1923: sörpuccs. -> Hitler börtönbe került -> Mein Kamp (Harcom).

A ’20-as évek második felében a párt országos lett.

Cél:           -      a békeszerződés hatályon kívül helyezése

-          a nagy német bir. megteremtése -> élettér elmélet: No. + Ausztria + Közép-Kelet-Európa

-          a társadalom minden rétegének demagóg ígéretek

-          antiszemitizmus és fajelmélet megjelenése

-          az árja (fajtiszta) és a zsidó tőke megkülönböztetése

       Összegzés: -    demokrácia és munkásellenesség

-          antikapitalizmus, de ua. szociális demagógia

-          sovinizmus és antiszemitizmus

 

 

4.       Az NSDAP útja a hatalomig

1931: harzburgi front  / szövetség, anyagi támogatás fejében

           nagytőkések (bankárok, ruhr-vidéki iparmágnások); junkerek; szélső jobboldali katonai erők; a   

           vezérkar képviselői <-> Hitler között

1932: novemberi választások / az NSDAP-nak kedvezőtlen volt a helyzet

           cselekvés: a harzburgi front hatalomra segíti a nácikat

1933. jan. 30: Hitler kancellári kinevezése / miniszterelnök

 

5.       A totális fasiszta diktatúra kiépítése

 

-          febr.: Reichstag felgyújtása

-          a kommunistákat vádolták -> Dimitrov

-          betiltotta a polgári szabadságjogokat

-          betiltotta a Kommunista, Szociáldemokrata és az összes többi pártot

-          az ellenzéki politikusok bebörtönzése v. koncentrációs táborba juttatása

-          szakszervezetek feloszlatása

-          kötelező munkásszolgálat

-          új agrártörvény. Új öröklődési joggal

- birtokok szétaprózódásának megakadályozása

      - az élettér elmélet megalapozása

-          kényszerkartellezési törvény: a nagyüzemek támogatása a kis- és középüzemekkel szemben; a fináncoligarhia és a fasiszta államapparátus összeolvadása -> állammonopolista tendencia

-          ellentétek a náci táboron belül:

      1934. jún. 29-30: „hosszú kések éjszakája”:leszámolás az SA-val /Röhm-> helyette SS        

1934. aug.: Hitler lett az államfő Hindenburg halála után

      1938: katonai erők főparancsnoka: Hitler

      1935: nürnbergi- törvények: a zsidók megfosztása állampolgárságuktól

      1938:Párizs – német diplomata meggyilkolása -> válasz: „kristályéjszaka”: zsidó boltok

              kifosztása; kegyhelyeik megrongálása; letartóztatások; gyilkosságok.

 

 

6.       Külpolitika

-          1933: népszövetségből valókilépés

-          gazdasági élet átállítása hadiiparrá

-          1935: népszavazás a Saar-vidékről

-          hadiflotta és légierő növelése

-          általános hadkötelezettség

-          1936: Rajna-vidék remilitarizálása

                Locarnói-szerződés felbontása

 

 

7.       Gazdaság

Neuer Plan (új terv): Göring / „Négyéves Terv Hivatala”

Intézkedései: - állami közmunkák szervezése

-          termelésátirányítás; bérbefagyasztás; az elosztás irányítása

-          ipari vállalatok koncentrációja – kényszer-kartellezési törvény

-          a Birodalmi Bank stabilizálta a márkát, ellenőrizte és szabályozta a hitelek felhasz.

-          Az összipari termelés 1928-tól 1938-ig 107 %-kal emelkedett. 

 

 
Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.