DEZS.EXTRA.HU
tételek gyűjteménye
 

Kezdőlap
Tételek
gardening.ro erdélyi kertészeti portál

Madách Imre PDF Nyomtatás E-mail
Írta: dezs   
Share this!
Irodalom tétel

Madách Imre

(1823-1864)

 

 

 

- Életrajz

  Sztregován született. - Gazdag nemesi családból származik.

  Anyja neveli. - Erős nevelés.

  Madách egész életében betegeskedett.

  Magánúton végezte a tanulmányait.

  Pesten érettségizett és utána jogot tanult.

  - Itt kapcsolódik be a szellemi életbe.

  A pesti egyetemi évei alatt kezd el írni.

  - Először egy verseskötetet, majd aztán pedig több drámát is írt.

  - Politikai cikkeket is írt.

  Balassagyarmaton kezd el jogászkodni.

  Később visszaköltözik Sztregovára és ott él élete végéig.

  1845-ben feleségül veszi Fráter Erzsébetet.

  - 3 gyermekük születik.

  1848 - Nem vesz részt a szabadságharcban.

  A bukást követően a családot számos nagy tragédia éri.

  - Nővérét családjával együtt legyilkolják a feldühített román parasztok.

  - Öccse a szabadságharc idején hal meg.

  - Másik öccsének az apósát Haynau felakasztatta.

  A bukás után Madách Kossuth titkárát bújtatta.

  Ezért feljelentik és börtönbe kerül.

  - Több, mint 1 évig van börtönben.

  Megromlik a házassága. - Botrányos élet.

  1853-ra egészségileg és lelkileg teljesen tönkremegy.

  1859-ben kezdi el írni Az ember tragédiáját (1 évig írta).

  1864-ben belehal a betegségeibe.

 

Az ember tragédiája - Egyetlen nagy műve.

  - Különlegessége : Az egész nagy emberiségről szól.

  - Le lehet szűkíteni az európai civilizációra.

  - Nincs benne semmi nemzeti vonás.

  - Egyetemes mű.

  - Megjelennek benne a kor filozófiai irányzatai és a természettudományos ismeretek.

 

 

 

1. kérdés

 

Az ember tragédiájának szerkezete, fő gondolatai

 

 

 

- Szerkezete

  15 színre oszlik a mű (helyszínek).

  Az első 3 és az utolsó szín. - Keretszínek vagy bibliai színek (jelen idős színek).

  A közte elhelyezkedő 11 szín = Történelmi színek.

                                                     - Ádám jövőutazása.

 

  Történelmi színek : 1.szín - Egyiptom

                                  2.szín - Athén

                                  3.szín - Róma

                                  4.szín - Konstantinápoly

                                  5.szín - Prága

                                  6.szín - Párizs - Álom az álomban.

                                                         - A történelmi színek mértani közepe.

                                                         - Évának ebben a színben kettős szerepe van (+,-).

                                  7.szín - Prága II.

                                  8.szín - London - Madách kora.

                                  9.szín - Falanszter - A jövő színe.

                                  10.szín - Űr - A jövő színe.

                                  11.szín - Eszkimó - A jövő színe.

 

  Keretszín : Ádám látni akarja az emberiség jövőjét.

                    Lucifer végigviszi őt a történelmen.

                    Különböző korokat mutat be neki.

 

  A műnek 3 főszereplője van. - Az egész történetben jelen vannak.

  - Ádám és Éva a különböző színekben különböző szerepeket töltenek be.

 

  A történelmi színeknek ugyanaz a drámai felépítése.

  - Ádám először lelkesedik az új korszakért, majd azután megismeri a korszak

    hibáit (kritika) , csalódott lesz és tovább akar menni.

  - Éva mindig valamilyen kísérő szerepben jelenik meg. - Ádám társa.

                                                                                        - Mindig más karakter.

 

  A mű legfontosabb gondolatai : - Fejlődött-e az emberiség a történelem során ?

                                                     - Mi az emberiség jövője ?

 

 

 

2. kérdés

 

A mű történelmi és filozófiai háttere, az eszmék szerepe és változása

 

 

 

- Történelmi háttér

  - Madách saját kora.

  - Személyes megrázkódtatások, csalódottság, kiábrándultság a szabadságharc idején.

    Kivetíti az egész emberiségre.

    Minden jelenet egy ívre van felfűzve.

    Először boldogság és öröm, utána negatívumok és csalódás.

    Egyetlen pozitív szín : Párizs - Ádám nem távozik csalódottan.

  - Az egész nemzet kiábrándultsága és reménytelensége.

    Ez az állapot önvizsgálatra készteti az írót.

 

- Az ember tragédiája - Nem történelmi dráma.

                                   - Kiemel bizonyos történelmi eseményeket, korokat.

 

- Filozófiai háttér

  - Űrben jelenik meg.

    Az ember magányossága, ami ide köti őt ebbe a természetbe.

    Nem tud ettől a természettől elszakadni.

    Addig ember az ember, ameddig itt él.

  - Determinizmus (Meghatározottság)

    Az embernek nincs teljes körű szabad akarata.

    (Nem lehel az ember teljesen szabad, mert mindig lesz egy olyan dolog, ami ezt

     megakadályozza.)

 

- Termodinamika - A Föld kihűlése.

  A múlt században azt gondolták, hogy ez hamar be fog következni.

 
Következő >
Tanulási segédletek
Kötelező olvasmányok elemzései
Irodalom vázlatok
Történelem tételek
Nyelvtan tételek
Számítástechnika tételek
Szociológia tételek
Angol tételek
Növényvédőszer kémia tételek
Elsősegély tételek
Vállalkozásgazdaságtan tételek
Irodalom tételek 2.
Nyelvtan szóbeli tételek
Történelem tételek 2.
Biológia tételek
Angol szóbeli tételek
Angol nyelvtan tételek
Irodalom tételek 3.
Filozófia tételek
free counters
 
Template source from www.webhomez.net. Converted to Mambo template by Your Mambo Design.
© 2018 dezs.extra.hu - tételek gyűjteménye
Joomla egy nyílt forráskódú rendszer, mely a GNU/GPL Licensz alatt áll.